Q
terug

Pensioenuitvoerders verbouwen en masse hun systemen

Van de pensioenuitvoerders zegt 91% dat ze de komende jaren hun computersystemen fundamenteel moeten aanpassen. Het aansturen van externe it-bedrijven blijkt tegelijk wel lastig. (bron: https://pensioenpro.nl/)

Dat blijkt uit een marktonderzoek door organisatieadviesbureau Quint onder 22 pensioenuitvoerders, verzekeraars en zelfadministrerende pensioenfondsen. Van deze partijen verklaart 91% in de komende jaren het ‘systeemlandschap’ aan te zullen passen. ‘Dat betekent dus fundamentele veranderingen, geen kleine dingetjes,’ verheldert Arno IJmker, partner bij Quint.

Doelen zijn onder meer betere informatiebeveiliging, voorbereiding op individualisering van het stelsel en flexibeler systemen, die beter aan te passen zijn aan wettelijke wijzigingen of een verandering van strategie. Middelen zijn onder meer overgang naar de ‘cloud’, oftewel uitbesteding van de serverparken, evenals het ontwikkelen of inkopen van nieuwe software.

‘Veel van de plannen richten zich op het verbeteren van de operationele kwaliteit’, constateert IJmker. ‘De meerderheid, 53%, noemt dat ook als focuspunt in de strategie. Dat is een verschil met de wensen van pensioenfondsen, die vaak al bezig zijn met de volgende stap, namelijk mooiere apps, financiële planners en klantbediening.’

Aansturen probleem

Een zorgpunt is de mate van beheersing die pensioenuitvoerders hebben over hun ict-leveranciers. Slechts 32% is het eens met de stelling ‘wij zijn in staat om onze leveranciers succesvol aan te sturen’. De meerderheid, 58%, houdt het bij ‘neutraal’, 11% is het oneens met de stelling. ‘Als een uitvoerder deze stelling met ‘‘neutraal’’ beantwoordt, begrijpen wij daaruit dat ze het moeilijk vinden’, aldus IJmker. ‘Het is een complex spel om ervoor te zorgen dat een leverancier alle wensen van de opdrachtgever vervult. Je moet juridische kennis, commerciële kennis én ict-kennis hebben.’ Aansturing wordt de komende jaren belangrijker, aldus IJmker, omdat uit de enquête ook een trend blijkt naar nog meer uitbesteding onder de partijen die nu nog geheel of deels met interne ict werken.

Datakwaliteit

Een andere belemmering bij verbetering van systemen en het realiseren van toekomstplannen is datakwaliteit. Van de fondsen voert 63% een beleid hierop, waarbij de kwaliteit gemonitord wordt. Van die 63% meent slechts een derde (20% van het totaal) dat de datakwaliteit op dit moment voldoende is om ‘alle toekomstige aspiraties’ te realiseren. Volgens IJmker betekent dit niet per se dat een fonds foute data heeft. Het kan ook dat een fonds onvoldoende verfijnde data heeft of onvoldoende toegang tot de data om nieuwe plannen te realiseren. Een voorbeeld van zulke aspiraties zijn financiële planners waarin deelnemers met hun keuzemogelijkheden kunnen ‘spelen’, om bijvoorbeeld uit te rekenen wat een vervroegde pensionering zou betekenen voor de uitkering.