Q
terug

Podcast – De businesscase voor Lean Portfolio Management (van strategie naar uitvoering)

Lean Portfolio Management is een krachtig middel om strategische executie te bereiken binnen de organisatie. Door het klein maken van initiatieven blijft de wendbaarheid gewaarborgd en wordt de doorlooptijd verkort. Ieder initiatief dient de realisatie van een of meer strategische doelstellingen die voor de hele keten duidelijk zijn gemaakt. Ook worden de initiatieven transparant voor alle belanghebbenden weergegeven, waardoor de organisatie in staat is om beslissingen te nemen met zo compleet mogelijke informatie. Met Lean Portfolio Management zorgt een organisatie er zo voor dat de belangrijkste initiatieven tot uitvoering komen, dat de waarde van die initiatieven eerder gerealiseerd wordt en dat het portfolioproces bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen.

In deze Podcast nemen wij je mee langs alle facetten van het implementeren van Lean Portfolio Management. We kijken niet alleen naar de strategische en tactische keuzes die er gemaakt moeten worden maar ook naar de benodigde technologie en en cultuur om de waarde van Lean Portfolio Management te maximaliseren.


Podcasts over Digitale Transformatie · De businesscase voor Lean Portfolio Management (van strategie naar uitvoering)