Q
terug

Onderzoek: IT-outsourcing in de zorgsector zet door. Cloud en SaaS steeds belangrijker

De trend in de zorgsector om IT te outsourcen zet door. Driekwart van de zorgorganisaties geeft aan in de toekomst meer IT te willen outsourcen. De groei zit voor een belangrijk deel in SaaS-oplossingen en andere cloud diensten. De tevredenheid over de behaalde kwaliteit van dienstverlening is hoog, de doelen tav kosten en innovatie worden niet altijd gehaald. Dat blijkt uit het 4e Marktonderzoek Cloud en IT-Outsourcing in de Zorg, dat Quint recent uitvoerde onder tientallen zorgorganisaties.

aanvragen rapport

Kwaliteit dienstverlening en toegang tot resources grootste redenen om te outsourcen

De zorg digitaliseert in rap tempo. 94% van alle zorgorganisaties in ons land heeft op dit moment de IT geheel of deels uitbesteed. Kwalitatief hoogstaande IT is een randvoorwaarde om de uitdagingen binnen de sector aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat een betere kwaliteit van de dienstverlening (75%) en de toegang tot schaarse resources (70%) de voornaamste drijfveren zijn om de IT uit te besteden.

Ruim tweederde van outsourcing-doelstellingen behaald

Van de ondervraagde organisaties geeft ruim tweederde aan dat de opgestelde outsourcing-doelstellingen in het afgelopen jaar zijn behaald. Bij meer dan 90% ging dat om het toegang krijgen tot goede resources. Nog eens 80% van de organisaties kon door de outsourcing de dienstverlening verbeteren en kreeg een beter inzicht in de kosten voor IT.

(Behalen van) outsourcing-doelen van zorgorganisaties

(Behalen van) outsourcing-doelen van zorgorganisaties

Cloud-diensten vooral ingezet om flexibele werkplekken aan te bieden

Bijna alle zorgorganisaties (94%) hebben inmiddels ervaring met clouddiensten. 68% gebruikt de cloud om een flexibele werkplek aan te kunnen bieden. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de ondervraagden de servers in de cloud staan. Cloud-oplossingen worden gebruikt met het doel om de IT-beheeractiviteiten te verlagen, het IT-landschap te versimpelen en de organisatie flexibeler te maken.

Redenen van zorgorganisaties om cloud-diensten af te nemen of af te willen nemen

Redenen van zorgorganisaties om cloud-diensten af te nemen of af te willen nemen

De groei van Cloud dwingt om na te denken over integratie

Ruim 80% van de ondervraagden ziet het aandeel van cloud-oplossingen in 2020 toenemen. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 60%. Op basis van het onderzoek en de eigen ervaring verwacht Quint dat naast cloud-oplossingen ook SaaS de komende jaren een vlucht zal nemen. Obstakels om de dienstverlening via de cloud in te richten zijn er ook. Dat heeft in de meeste gevallen te maken met integratieproblemen en kosten.

Digitale strategie zorgorganisaties na de coronacrisis onder de loep

De respondenten in dit onderzoek reageerden terwijl de coronacrisis de Nederlandse zorgsector op z’n kop zette. Quint verwacht dat zorgorganisaties na de crisis hun digitale strategie extra onder de loep nemen. Kwalitatieve cloud- en SaaS-oplossingen zullen als onderdeel van die strategie vermoedelijk alleen maar populairder worden.

Over Quint

Quint is een internationaal advies-, opleidings- en technologiebedrijf​.​ ​We ondersteun​en ​organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. ​Hierbij versnellen en verankeren​ we​ transformaties door mensen, processen, technologie en leiderschap met elkaar te verbinden. Quint richt zich in het bijzonder op Digital Strategy,​ Customer Service Management,​ Lean​ ​Agile Enterprise, Enterprise DevOps, Enterprise Cloud, Sourcing Advisory en ​IT Governance.​ Voor meer informatie kijk op https://www.quintgroup.com.