Q
terug

Quint bij top 10 Best Workplaces van Nederland

AMSTELVEEN, 27 maart 2018 – Quint Wellington Redwood is door Great Place to Work® uitgeroepen tot een van de beste werkgevers van Nederland en mag zich een jaar lang ‘Best Workplace’ noemen. Great Place to Work® onderscheidt op basis van onderzoek jaarlijks de hoogst scorende organisaties als Best Workplaces van Nederland. Afgelopen dinsdag werd de lijst van 2018 bekend gemaakt.

Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en werkplezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van alle medewerkers op een uitgebreide vragenlijst en op basis van een evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald. Alleen organisaties die op alle onderdelen de minimum score behalen mogen zich een jaar lang Best Workplace noemen. Jaarlijks doen wereldwijd 6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, die circa 12 miljoen medewerkers representeren. Daarmee is het onderzoek het grootste in zijn soort.

Dare to Challenge

Youandi Hoogerbrugge, HR Manager van Quint: “Dare to Challenge, dat is waar we binnen Quint voor staan. We dagen elkaar en onze klanten uit met als doel het elke dag weer een beetje beter te doen. Verbinding tussen mensen en teams, en een positief, gezond en veilig werkklimaat vormen hierbij ons uitgangspunt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen en inspireren, ieders unieke talenten benutten en continu plezier hebben in ons werk. De afgelopen jaren zijn vertrouwen, trots en plezier sterker dan ooit verankerd binnen Quint. Het resultaat hiervan zien we bevestigd in de titel Best Workplace, iets waar we allemaal enorm trots op zijn.’

Maurice Boon, CEO van Quint: “Deze opname op de lijst van Best Workplaces van Nederland betekent voor mij een bevestiging dat Quint het beste en leukste bedrijf is om voor en mee te werken. Ik vind het belangrijk dat Quinters, maar ook onze opdrachtgevers zich thuisvoelen bij Quint. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan, met elkaar werken en ook met elkaar ontspannen binnen en buiten werktijd. We willen de beste zijn, maar doen dat wel met de menselijke maat en vooral ook met heel veel plezier.”

Vertrouwen, trots en plezier

René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: “De organisaties die op de lijst van Best Workplaces staan, hebben werkomgevingen ontwikkeld waar vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Tevens vervul je een voorbeeldfunctie ten aanzien van andere organisaties. Niet iedere organisatie behaalt de lijst in verband met strikte criteria. Het is een resultaat om trots op te zijn! Wij feliciteren Quint met hun top 10 notering.”

Over Quint

Quint richt zich op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. In onze visie is niet alleen technologie een beslissende factor, maar gaat het vooral ook om de kennis, het leiderschap en de cultuur van organisaties om de relevante technologie te herkennen en tot waarde te brengen voor de organisatie en haar omgeving. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. We laten technologie – en vooral de toepassing ervan – tot leven komen. Voor meer informatie over Quint kunt u terecht op www.quintgroup.com.

Over Great Place to Work®

Great Place To Work LogoAl meer dan 30 jaar helpt Great Place to Work® wereldwijd organisaties bij het worden en blijven van een Great Workplace. Great Place to Work® doet dit door begeleiding bij de ontwikkeling van een organisatiecultuur waarin vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Overal werkt GPTW met dezelfde onderzoeksmethode die begin jaren tachtig is ontwikkeld door de journalisten Robert Levering en Milton Moskowitz. Zij werden gevraagd om een boek te schrijven over de 100 beste Amerikaanse bedrijven om voor te werken. Op basis van vele bedrijfsbezoeken, formuleerde Levering een aantal criteria voor een ‘Great Workplace’. Daarin stelde hij de relatie tussen medewerkers en managers in de organisatie centraal. Hoe meer onderling vertrouwen er is in een organisatie, hoe prettiger medewerkers en leidinggevenden het volgens Levering vinden om voor die organisatie te werken. Kijk op www.greatplacetowork.nl voor informatie over het onderzoek en www.bestworkplaces.nl voor alle organisaties op de lijst.