Q
terug

Hoe Quint en Erasmus samenwerken om organisaties datagedreven te maken

Quint is founding partner van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). Door deze samenwerking kunnen organisaties kennis op het gebied van data sneller verzilveren. “Bij data gaat het niet alleen over AI en andere techniek. Wil je datagedreven worden, dan raakt dat je hele organisatie.”

Veel organisaties laten kansen liggen door onvoldoende gebruik te maken van data. En dat terwijl volgens advies- en technologiebedrijf Quint alle organisaties die over een paar jaar nog succesvol zijn datagedreven zijn. In een datagedreven organisatie worden beslissingen genomen op basis van (kwantitatieve) wetenschap in plaats van door trial and error of door hypes te volgen. Data en analytics staan centraal in de businessstrategie van deze organisaties.

Wisselwerking

“In discussies over data gaat het vaak direct over zaken als AI, terwijl veel bedrijven de basis van business intelligence nog moeten inrichten,” zegt Mireille van Kol, managing partner bij Quint. “Een eerste voorwaarde om datagedreven te zijn, is dat de kwaliteit van de data op orde is. Bedrijven kunnen een voorsprong krijgen door het gestructureerd gebruik van data in besluitvorming en in hun manier van werken. Het is wel belangrijk dat dit door de hele organisatie heen wordt toegepast, dus niet alleen in één enkele afdeling. Datagedreven werken is onderdeel van de dagelijkse praktijk en is verweven in de cultuur. Het is dus zeker niet alleen een kwestie van techniek.”

Die visie vraagt om een holistische benadering, waarbij academische kennis en praktijkervaring bij elkaar komen. Met dat doel werken Quint en het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) intensief samen. Het ECDA werd in 2019 gelanceerd door de Rotterdam School of Management. Het doel van het centrum is kennis, educatie en onderzoek rond datawetenschap, data-engineering en datavisualisatie te bieden. Het centrum heeft verschillende partners uit industrie, retail, overheid en bedrijfsleven verzameld, waarbij Quint de service industry vertegenwoordigt. Gerrit Schipper, Executive Director ECDA vertelt wat het doel van de samenwerking is. “Universiteiten leiden studenten op voor de banen van morgen. Dan kom je automatisch uit op zaken als AI, analytics en digitalisering. Onze partners, waaronder Quint, ondersteunen ons en krijgen in ruil toegang tot het talent van de toekomst. Voor studenten is het interessant omdat de partners praktische cases in de opleidingen inbrengen. De partners kunnen groepen studenten inzetten om een actueel vraagstuk op te lossen. Studenten leren in de praktijk terwijl ze daarmee bezig zijn. Dat is een prachtige wisselwerking.”

Kennis en praktijkervaring

Niet voor niets is Quint aangetrokken als een van de founding partners. “Al een aantal jaren op rij is dit bedrijf een Great Place to Work. Daarnaast gaan ze veel pragmatischer te werk dan een aantal grote consultancybedrijven,” zegt Gerrit Schipper. “Als het om digitale transformatie gaat, levert Quint een heel scala aan diensten. Ze leveren niet alleen strategische consultancy, maar leiden medewerkers ook op. Zo neemt Quint bedrijven ook echt mee in een digitale transformatie. Die praktijkervaring in transformatie gebruikt ECDA graag in de diverse opleidingstrajecten. Zo werken consultants tijdens zogeheten Leadership Challenges samen met teams in organisaties om begrip te ontwikkelen hoe ze datagedreven kunnen worden én welke aanpak daarbij in de praktijk het best past.”

Fundamentele kennis

De samenwerking biedt ook veel voordelen voor Quint, benadrukt Mireille van Kol. “De universiteit leidt op voor toekomstige banen en we zien dat onze opdrachtgevers hun medewerkers graag universitair laten opleiden. Maar het duurt nog lang voordat de opgedane academische kennis iets oplevert. Wij vinden het belangrijk om die kennis zo snel mogelijk toepasbaar te maken en in de praktijk te brengen.” Dat geldt zeker voor een onderwerp als data. “Om datagedreven te handelen, heb je fundamentele kennis nodig. Je moet statistiek beheersen, wiskundig onderlegd zijn en technologie begrijpen. Maar als je wilt helpen een organisatie datagedreven te maken, moet je meer in huis hebben. Je moet door de hele organisatie heen op basis van data inzicht krijgen en besluiten nemen en dat continu evalueren. Als je dat in een organisatie voor elkaar wilt krijgen, heb je meer nodig dan alleen die fundamentele kennis.” Daar komt Quint om de hoek kijken met tal van inmiddels opgebouwde best practices. “We besteden aan de veranderkundige kant in de organisatie net zo veel aandacht: hoe zorg je dat het datagedreven werken in de organisatie landt en hoe kom je daadwerkelijk tot actie?”

Breed opleiden

Gerrit Schipper vult aan: “Een bedrijf als Quint heeft verstand van digitalisering en technology, maar kan ook meepraten over zaken als ethiek en data governance. De Leadership Challenges die we samen met Quint organiseren, zijn heel brede opleidingen voor het bedrijfsleven waarin we van alles behandelen: van programmeren in R en Python tot het belang van ethiek. Van marketing tot sales. Van datavisualisatie tot -analyse. We kunnen niet overal even diep op ingaan, maar geven wel een indruk hoe breed het onderwerp is. Dat is hard nodig om organisaties écht datagedreven te maken. Pas als de CFO weet wat een data scientist doet, kan hij goede vragen stellen. Omgekeerd geldt hetzelfde: pas als je als data scientist weet waar een CFO op wordt afgerekend, weet je wat voor soort data je moet gebruiken.”


ECDA Annual Summit 2020: Impact of AI on society

Jaarlijks organiseert het ECDA met zijn partners een grote Summit. In verband met COVID-19 zal het event dit jaar virtueel plaatsvinden. Sprekers als Frans Muller – President & Chief Executive Officer, Ahold Delhaize en Hans-Aloys Wischmann – Program Manager AI & Precision Diagnosis, Philips geven hun visie op alle mogelijke aspecten van data.

voor meer informatie een aanmelden klik hier >