Q
terug

Quint jaagt discussie over informatievoorziening in de zorg aan tijdens Ingendael24

Hoe breng je zorgverleners, verzekeraars en private partijen beter bij elkaar om de informatievoorziening te verbeteren? Hierover spraken toonaangevende betrokkenen 24 uur lang tijdens Ingendael24. Het resultaat: een gezamenlijk standpunt en concrete actie.

Zorg wordt steeds duurder en complexer en het tekort aan zorgmedewerkers loopt sterk op. Digitalisering is een oplossing voor veel van deze uitdagingen. Het kan zorgen voor een betere preventie, meer gepersonaliseerde zorg en minder druk op de zorgmedewerkers. Hoe richt de zorgsector zijn informatievoorziening hierop in? Deze vraag stond centraal tijdens Ingendael24.

Meer verdieping

Ingendael24 is een spin-off van het Ingendael Discours. Dit is een exclusieve bijeenkomst voor toonaangevende bestuurders, zorgverzekeraars, medisch specialisten en adviesorganisaties die actief zijn in de zorg. Ieder jaar aan het eind van de zomer wordt het Ingendael Discours georganiseerd door Blommestein Groep.
Tijdens de editie van augustus 2021 werden ideeën verkend over verbetering van de nationale zorg ICT. “Deze bijeenkomst vroeg om meer verdieping, aangezien de meningen sterk uiteen liepen”, vertelt Wilco Bothof, partner bij Quint. Daarop organiseerde Blommestein Groep Ingendael24, een bijeenkomst waar in 24 uur de aanwezigen de ideeën verder uitwerkten. Tijdens Ingendael24 trad Wilco Bothof onder meer op als moderator van een panel waarin de verschillende standpunten en belangen werden besproken. “Zo kwamen we er uiteindelijk achter waar we elkaar konden vinden.”

Partijen moeten zich verenigen

De deelnemers waren het met elkaar eens dat de zorg zich te veel in silo’s bevindt en te weinig gericht is op preventie en zorg voor patiënten thuis. “De algemene bevinding was dat de beweging naar een betere informatievoorziening niet snel genoeg gaat en dat de verschillende partijen zich beter moeten organiseren. Landelijke initiatieven hiervoor zijn goed, maar samenwerking van alle partijen binnen een regio biedt veel voordelen. Zo kun je in de regio nationale voorzieningen beter implementeren en investeringen delen, bijvoorbeeld in oplossingen voor e-health, data en gegevensuitwisseling. Dit sluit goed aan op de visie van Quint over hoe de zorg in Nederland zich in het ideale geval ontwikkelt.”
Daarnaast is er op technisch gebied heel veel mogelijk, maar blijven leveranciers veel proprietary oplossingen leveren. “En dan zijn er leveranciers die een monopoliepositie innemen.”

Gezamenlijk standpunt

Op basis van deze discussie is een gezamenlijk standpunt geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in een schrijfgroep die namens alle deelnemers een notitie opstelt gericht aan verschillende overkoepelende partijen. “De notitie dient als input voor het Integrale Zorgakkoord waar vanaf mei in Den Haag over wordt gesproken.
Het is voor het eerst dat deelnemers aan Ingendael de handschoen hebben opgepakt en een aparte sessie hebben georganiseerd waar concrete actie uit volgt.”
Deze Ingendael24 is volgens Wilco Bothof zonder meer voor herhaling vatbaar. “Zeker als je over een specifiek thema met verschillende betrokkenen concrete actie wilt bereiken, is dit een heel inspirerende opzet. “En voor Quint is dit een uitstekende manier om onze kennis van zorg en digitalisering te delen en om met inzichten van andere partijen de zorg te verbeteren.”

De volgende reguliere editie van het Ingendael Discours vindt plaats op 25 en 26 augustus 2022.

Tags
Digital Transformation, Health