Q
terug

Resultaten onderzoek: Impact op levering van IT diensten tijdens Coronacrisis; Een retrospective

Continueren IT dienstverlening geen bottleneck tijdens Coronacrisis. Zorgen over kosten en volhouden thuiswerken

Het zijn heftige tijden. De gevolgen van het nieuwe coronavirus Covid-19 treffen nagenoeg elk bedrijf. Stevige overheidsmaatregelen zorgden ervoor dat veel bedrijven hun personeel van de een op de andere dag naar huis stuurden. Uiteraard met het idee om – vanuit huis – de organisatie zo goed mogelijk draaiende te houden. Dit zorgde voor acute druk op de IT-afdelingen. Quint onderzocht tegen welke uitdagingen die IT-afdelingen de afgelopen drie weken aan liepen.

De belangrijkste bevindingen:

  • IT heeft zich bijzonder goed staande gehouden in de transitie naar online werken.
  • Afgelopen 3 weken heeft focus vooral gelegen op draaiende houden van de IT.
  • De beperkte verstoringen zijn voornamelijk veroorzaakt door de thuis infrastructuur’ bij medewerkers en kennis van medewerkers over collaboration tooling.
  • Projectenkalenders worden gerationaliseerd om kosten te besparen en focus te houden op het continueren van de IT dienstverlening.
  • Zorg over het volhouden van het online werken, uitval van medewerkers door Covid-19 en doorstart van prio-projecten.

Verantwoording onderzoek

We hebben dit onderzoek opgezet om enerzijds inzicht te krijgen in de impact van de genomen maatregelen op de IT-afdelingen van Nederlandse bedrijven. Anderzijds zijn we benieuwd naar de issues die bedrijven de komende tijd nog verwachten. In dit artikel bespreken we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Onder de respondenten bevinden zich IT-verantwoordelijken die werken in de zorg, de industriële sector, de financiële sector en bij de overheid.

Figuur 1

Figuur 1

IT houdt zich bijzonder goed staande tijdens plotselinge transitie door Covid-19

Op donderdag 12 maart riep toenmalig Minister Bruno Bruins mensen op om vanaf de volgende dag zoveel mogelijk vanuit huis te werken. De meeste IT-afdelingen doen regelmatig stresstesten om ervoor te zorgen dat organisaties op dit soort momenten soepel door blijven draaien. Nu was het dus menens en blijkt de IT-sector met vlag en wimpel geslaagd te zijn. 94,6% van de respondenten heeft naar eigen zeggen geen of beperkte technische verstoringen ervaren bij de overgang naar het thuis online werken. IT-management teams staan versteld van de snelheid waarmee transitie is gelukt. “Dit tempo hadden we nooit kunnen realiseren in een normale situatie”, aldus een respondent.

Afgelopen 3 weken heeft met name focus gelegen op draaiende houden van de IT

De afgelopen 3 weken lag bij vrijwel alle organisaties de focus op de transitie naar het het thuiswerken en daarnaast het draaiende houden van de IT dienstverlening. De (beperkte) verstoringen die er waren, kwamen vooral door een gebrek aan kennis bij de werknemers van de ‘collaboration tools’ (68,4%). Denk hierbij aan tools om online te vergaderen, te chatten, te bellen of bestanden uit te wisselen. Ook gebrekkige infrastructuur bij de medewerkers thuis zorgde voor problemen (47,4%). Dat varieert van niet werkende laptops tot problemen met het wifi-signaal en vpn-verbindingen. Daar komt nog eens bij dat de bandbreedte snel overbelast raakt als een heel gezin vanuit huis zit te werken en te Netflixen of bijvoorbeeld te gamen. Verder werden ook het hebben van te weinig licenties voor de ‘collaboration tools’ (31,6%) en een te beperkte netwerkcapaciteit als obstakels genoemd (21,1%). Niet alleen de IT-afdelingen, maar ook de IT-leveranciers kenden weinig problemen. Slechts 5,3% van de leveranciers kende serieuze verstoringen. Dat kwam in 40% van de gevallen doordat ze gebruikmaken van diensten in offshore landen – zoals India – waar thuiswerken veel minder gebruikelijk is dan in Nederland.

image (1)

Microsoft wint strijd in het online werken

Veel organisaties hanteren nog meerdere collaborations tools. Microsoft wint met afstand de strijd onder de collaboration tools. 77,8% van de ondervraagde bedrijven gebruikt MS Teams (de opvolger van Skype) om vanuit huis samen te werken. Op gepaste afstand volgen MS Skype (27,8%) en Zoom (16,7%).

Meerderheid bedrijven rationaliseert projecten en stelt investeringen uit

Door de focus op het draaiende houden van de IT dienstverlening maar ook om de gevolgen van de crisis voor hun kaspositie zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende kostenbesparende maatregelen geïmplementeerd. Alle ondervraagde organisaties uit de Industriesector en 56% uit de andere sectoren zeggen voorlopig te stoppen met bepaalde projecten. Hetzelfde aantal bedrijven zegt investeringen voorlopig uit te stellen. Nog eens 42% laat weten dat ze (eerder) afscheid nemen van extern ingehuurde krachten. 22% stopt met het opleiden van medewerkers. Ondanks alles verwacht 94% wel dat er nu meer ruimte komt om andere projecten op te pakken.

image

Bedrijven onzeker over continuïteit door uitval werknemers

Veel bedrijven maken zich zorgen over wat er in de komende weken gaat gebeuren. Niemand weet immers hoe het virus zich verder ontwikkelt en hoelang de strenge overheidsmaatregelen nog van kracht blijven. Er zijn vooral zorgen over de continuïteit van de dienstverlening. Bijna 50% van de ondervraagden vreest dat werknemers uitvallen door het virus waardoor de continuïteit van de dienstverlening onder druk komt. Ruim 38% van de bedrijven probeert dit op te vangen door vitale IT-onderdelen te verdelen in A&B-teams die volledig gescheiden van elkaar werken.

Vrees dat werknemers langdurig thuiswerken niet volhouden

Bijna 44% van de ondervraagden is bang dat werknemers het thuiswerken op lange termijn niet volhouden. De hele dag conference calls voeren vanachter een scherm op een werkplek die meestal niet ideaal is ingericht; het vraagt nogal wat van werknemers. Vergaderingen worden vaak een stuk zakelijker en spontaan even bijpraten bij de koffiemachine is er niet meer bij. Bedrijven proberen dit op hun eigen manier op te lossen. Bijvoorbeeld met financiële compensatie voor een betere werkplek, bedrijfsborrels via Zoom of wat extra ‘persoonlijke’ gesprekken via Skype. Maar of die maatregelen op lange termijn werken, is de vraag.

Eerste conclusie: techniek niet de grootste zorg. Focus op vitaliteit medewerkers en kostenbewust doorstarten IT dienstverlening in de komende weken

Voorlopig kunnen we stellen dat de IT zich tijdens de coronacrisis goed staande houdt. De onwerkelijk snelle overgang naar online thuiswerken zorgde nauwelijks voor serieuze problemen. Bedrijven zijn wel degelijk bezorgd over de gevolgen op korte en lange termijn. Dit resulteert in het kostenbewust doorstarten van alleen de belangrijkste projecten. Een andere grote zorg is de vitaliteit van de werknemers. Ook als ze niet uitvallen door besmetting met het virus is er alsnog de angst dat het langdurig thuiswerken ze opbreekt. Over drie weken vraagt Quint de bedrijven opnieuw naar de status van IT tijdens de coronacrisis om te kijken of er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Auteurs; Marcel Blommestijn (Partner Quint) en Prarthana Ramdas (Quint Sourcing consultant)