Q
terug

Doelgerichter waarde leveren met de nieuwe Scrum Guide

Wat houdt Scrum precies in en hoe zet je het in om als team de meeste businesswaarde te leveren? De Scrum Guide beantwoordt deze en andere vragen rond het framework. De Scrum Guide is in november 2020 grondig aangepast. We bespreken de belangrijkste aanpassingen. Mick van der Most van Spijk, Kuno Stomp en Eddy Huisman laten hun licht schijnen over de veranderingen en de gevolgen daarvan.

Veel organisaties die een agile transformatie zijn gestart, hebben de beginselen van Scrum geadopteerd. Het framework wordt steeds vaker ingezet, ook buiten de IT en softwareontwikkeling. Zo zijn er goede voorbeelden van toepassingen bij marketingbureaus, banken en verzekeraars. Scrum was altijd al een eenvoudig framework, maar uitdagend in de uitvoering. De nieuwe Scrum Guide is nog minder voorschrijvend en brengt meer focus en commitment. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

Van Product Vision naar Product Goal

In de nieuwe Scrum Guide is de Product Vision, die voorheen zo belangrijk was, verdwenen. Door de visie als hulpmiddel te gebruiken maar op het doel te focussen, worden de zaken concreter: een doel is specifieker dan een visie. De auteurs hebben de Product Goal daarnaast opgehangen als commitment aan het werk op de product backlog. Dat betekent dat het Scrum Team nu meer dan ooit commitment geeft op het maken van het eindproduct en daarmee meer focus heeft op het einddoel.

De Developers en de Scrum Master kunnen nu veel concreter de Product Owner helpen de juiste zaken op de product backlog te zetten, door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen over werk dat niet bij de Product Goal lijkt horen. Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de backlog. Dat kun je niet alleen. Daar heb je je team bij nodig om te bepalen wat belangrijk is in het maken van het product. Het werk van een Product Owner wordt daarmee waarschijnlijk makkelijker. De communicatielijn met het hele team wordt simpeler. De lijnen worden korter en Product Owners hoeven niet meer iets abstracts als een visie te definiëren.

Het risico dat je bij een Product Goal eerder een point solution creëert, is misschien groter, maar dat hoeft niet erg te zijn: je inspecteert bij iedere sprint steeds wat je Product Goal is. Dat is een onderdeel van je lerend vermogen als Scrum Team. Een risico kan zijn dat je hard op weg naar het doel rent en vergeet dat je wendbaar moet blijven. Wendbaar worden is een leerproces en daar wordt een team als het goed is steeds beter in.

De rol van de Scrum Master wordt steeds belangrijker

In het verleden werd wel gezegd dat de Scrum Master bij veel teams op den duur overbodig zou worden. Het tegendeel blijkt waar, maar de invulling van de rol verandert wel. De Scrum Master is steeds meer linking pin tussen de teams en het management, bewaakt het gedachtegoed en zorgt dat het in de organisatie wordt neergezet.

In de nieuwe Scrum Guide wordt niet meer over rollen gesproken maar over accountability. Het Scrum Team bestaat uit professionals die accountability hebben over de activiteiten die horen bij een Scrum Master, een Product Owner of Developers. Dezelfde persoon zou hierdoor in theorie Scrum Master én Product Owner kunnen zijn, al wordt dat niet aangeraden.

Vaak komt de vraag naar voren of één Scrum Master meerdere teams onder zijn hoede kan hebben. Dat kan, mits de Scrum Master daar tijd voor heeft: er is een tekort aan goede Scrum Masters. Zet eventueel een ervaren Scrum Master naast een jong talent. Zo voorzie je ook in de toekomst in de behoefte aan goede Scrum Masters.

Er is geen Development Team meer binnen het Scrum Team

Een traditioneel Scrum Team bestond uit een Scrum Master, een Product Owner en een Development Team. In de nieuwe Scrum Guide is er geen ‘team in een team’ meer. Er is nadrukkelijk sprake van één team, dat bestaat uit de Scrum Master, Product Owner en Developers. Bij Developers moet je overigens niet alleen aan software denken. Iedereen die oplossingen voor klanten biedt of producten oplevert, ontwikkelt iets. Het is een verzamelnaam, waar bijvoorbeeld ook testers en marketeers onder kunnen vallen.

Er wordt steeds minder voorgeschreven voor de Developers, en in feite ook voor de Scrum Master en Product Owner. Bij de stand-ups gaat het er niet meer in detail om wat je gisteren hebt gedaan en wat je vandaag gaat doen. Het gaat erom dat je een inspectie doet om je naar het sprintdoel te bewegen. Het is een planningsoverleg voor de komende 24 uur. Dat is soms wel een uitdaging: veel backlogs bestaan uit losse onderdelen waar je met moeite een sprintdoel van kunt maken. Het komt nóg meer op eigen initiatief aan om de inspectie op het sprintdoel goed te kunnen doen.

De Definition of Done is in de nieuwe Scrum Guide veel specifieker benoemd als commitment op elke increment. De Definition of Done wordt nu specifieker benoemd als kwaliteitseis.