Q
terug

Podcast: Sourcingcontracten in een Agile wereld E3: het output based Sourcing model

Deze Podcast serie is bedoeld om organisaties, die de Agile werkvorm hebben omarmt, inzicht te geven in waar ze zelf staan mbt de samenwerking met leveranciers en welke andere wijze ook mogelijk zijn. In 5 deepdive Podcasts geeft Quint inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen, ook wel Sourcing Archetypes genoemd. Per Sourcing archetype wordt nader ingegaan op de specifieke kenmerken, randvoorwaarde voor succes, de voor- en nadelen, de wijze waarop deze kunnen worden ingebed in de reguliere Agile rituelen en de wijze waarop dit geïmplementeerd kan worden.

Podcast 3: het output based Sourcing model in de Agile werkwijze

  • Overzicht van output-based gebruikt door klanten teams
  • Potentie van output-based sourcing archetype
  • Karakteristieken die gereedheid aangeven voor het besturen van het output-based model

Podcasts over Digitale Transformatie · Sourcingcontracten in een Agile wereld E3: het output based Sourcing model