Q
terug

Van Incubatie naar Operatie – De formule voor een succesvolle Digitale Strategie in de Health sector

Organisaties in de zorg kunnen niet stilstaan en moeten werken aan de realisatie van hun digitale strategie. Gebruikers van ICT, artsen, zorgmedewerkers, en vooral cliënten en patiënten stellen terecht hogere eisen en verwachten niets minder dan innovatie met impact. Quint Wellington Redwood start met een onderzoek naar de tien grootste obstakels voor het realiseren van een digitale strategie in de zorg

Incubatie van vernieuwing

De incubatie van de vernieuwing levert meestal geen problemen op. Het ontwikkelen en de introduceren van oplossingen in het zorgproces blijkt aanvankelijk vaak eenvoudig. Innovatie kan heel wendbaar starten, in de vorm van een pilot of een experiment. Vaak kiezen organisaties daarbij voor een zogenaamde agile aanpak. Deze is vooral gericht op het testen van oplossingen, het stap voor stap verbeteren en daarna mogelijk een eerste implementatiestap.

Doorgroeien

Het laten doorgroeien, het volwassen laten worden van de nieuwe digitale dienstverlening is de volgende stap. Een moderne aanpak daarvoor is het samenbrengen van ontwikkeling en beheer (‘DevOps’). Maar in de praktijk loopt de ontwikkeling van een betrouwbare operatie, die vernieuwingen aankan, achter.  Hoe dat komt? De zorg verandert in de basis al snel, zowel op het gebied van processen als financiering en de structuur van zorginstellingen. Het op orde houden en betrouwbaar en betaalbaar houden van de ICT legt dan al veel druk op de ICT-organisatie. Een ICT-team dat toch al onder druk staat om bij te blijven of zelfs een achterstand in te lopen, heeft weinig tijd voor echte innovatie. Maar ook de verantwoordelijkheid voor ‘standaard ICT’, zoals werkplekken en het netwerk, kan een obstakel zijn. Het team dat de gebruikers helpt bij oplossen van dagelijkse problemen zal niet snel als vernieuwer worden gezien. Een beheerder is vaak ook geen vernieuwer.

De externe innovatie-tegenstelling

Ook externe leveranciers kampen met dit probleem. Hun teams die standaard diensten leveren, bestaan meestal niet uit consultants met kennis van innovatie. Leveranciers hebben innovatie, vaak onder de noemer digitale transformatie, hoog op de agenda staan. De marge op standaard ICT-dienstverlening neemt namelijk af, net als het volume ervan, onder invloed van de cloud. Geen wonder dat ze daarom vaker een rol willen spelen in het realiseren van de digitale strategie van hun klanten.
Leveranciers hebben veel te bieden. Ze hebben ervaring, kunnen oplossingen bieden en beschikken over innovatievermogen. Door hun schaal kunnen ze vaak ook hun nationale of internationale ervaringen en competenties inzetten voor Nederlandse zorginstellingen. Een prima optie, zo lijkt het. Maar niet zo makkelijk te rijmen met de wens van veel instellingen om zelf, soms experimenterend),de regie nemen over hun innovatie. Daarbij zetten ze ook vaak andere partijen dan hun bestaande ICT-dienstverlener in en maken zo het plaatje ingewikkelder.

De harde praktijk

Een voorbeeld. Voor de invoering van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) op basis van tablets wordt met een kleine partner een ‘proof of concept’ gedaan. Een unit binnen de zorgorganisatie is enthousiast over de uitkomsten en al snel nemen andere units de pilot over. Een ander deel van de organisatie heeft gekozen voor een alternatieve aanpak en daar landt de oplossing dan ook niet goed. Afgezien daarvan moet de bestaande leverancier de oplossing in beheer gaan nemen, omdat deze een onderdeel is van de werkplekoplossing. Vervolgens blijkt dat de gegevens van cliënten extern en niet compliant zijn opgeslagen en dat een rapportagefunctionaliteit ontbreekt. De dienstverlening is inmiddels wel in een contract voor een langere periode vastgelegd.

Vaardigheid

Het realiseren van de digitale strategie vraagt om een brede vaardigheid. Enerzijds experimenteren met nieuwe techniek. Anderzijds ook de capaciteit om die nieuwe techniek op een volwassen manier in te zetten. En om het inzetten van de juiste dienstverleners, of combinatie van dienstverleners. Uiteindelijk moet de innovatie ten dienste staan van de zorg en een betaalbare en betrouwbare dienst opleveren. Dat vraagt ook om strategisch denken, om goede architectuur en om steun voor de gemaakte keuzes vanuit de eigen organisatie.

Onderzoek: obstakels

Quint Wellington Redwood gaat van start met een onderzoek naar het realiseren van digitale strategie bij zorginstellingen. Centraal staat de vraag wat voor zorgorganisaties de grootste obstakels zijn bij het realiseren van die strategie. Uiteindelijk draait het erom wat voor de zorginstelling de succesformule gaat worden en met welke interne of externe partners de digitale strategie wordt gerealiseerd. Dit daagt uit om te kijken naar de interne organisatie: zijn wij er klaar voor? En naar de bestaande ICT partners: zijn zij initiator en leverancier van de transformatie? Om deze manier reikt het onderzoek tal van nuttige bouwstenen aan voor de digitale strategie in je eigen organisatie.

Meedoen!

Doe mee en neem kennis van de ervaringen van collega-instellingen. En stel eenvoudig vast waar je eigen instelling staat op digitaal gebied. Een onderzoek om niet te missen! In maart zullen we de uitkomsten presenteren.

Start onderzoek

Tags
Digital Transformation