Q
terug

Video: het opstarten van virtuele Agile teams

We zijn in korte tijd ongevraagd een virtueel team geworden, gelijktijdig blijft het werk het werk. We moeten dan ook met z’n allen een nieuwe manier van samenwerking in het team en tussen teams uitvinden om onze klanten optimaal te helpen. We zien naast veel experimenteren ook nu al de behoefte om samenwerken structureel beter te doen. Het zijn deze ervaringen en inzichten die we willen delen.

Deze video gaat over de team kick-off: Hoe start je met een team wat agile en virtueel moet gaan werken. Vraagstukken die voorbij komen gaan over werkwijze en eerste opzet virtuele team kick-off, tools voor delen inzicht en werk, tips & trucs bij inzet communicatie tools en omgaan met beveiliging