Q
terug

DASA Brochure – Waarom een DevOps Agile Skills association?

Het doel van de DevOps Agile Skills Association (DASA) is een universeel kwalificatieprogramma voor DevOps en Agile te ontwikkelen. DASA is een non-profitorganisatie die een open, wereldwijd platform faciliteert met als doel de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van DevOps en Agile te stimuleren. DASA is opgezet als een community-gedreven platform en biedt deelnemende organisaties de kans een bijdrage te leveren aan het opstellen van functiespecifieke competenties en curricula.

We zijn ervan overtuigd dat DevOps en Agile een uiterst krachtige set van principes, richtlijnen en tools bieden waarmee zowel bedrijven als non-profitorganisaties beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van hun stakeholders. Bij DevOps en Agile gaat het er in essentie om waarde te leveren voor de klant in de vorm van werkende IT-services die verbeterd worden indien en wanneer de klant dit noodzakelijk acht. Daarbij wordt een nieuwe manier van IT organiseren, namelijk op basis van intensieve samenwerking, gecombineerd met technische uitmuntendheid en nieuwe gedragsnormen met als doel hoogwaardige IT-services te leveren. Door gebruik te maken van principes afkomstig uit Lean – en Lean IT – geven DevOps en Agile een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van IT in de 21e eeuw.

Het competentiemodel van de DevOps Agile Skills Association weerspiegelt de visie dat met de ontwikkeling van DevOps-teams, de rol van de IT-engineer een generiekere betekenis krijgt. In grote lijnen komt het erop neer dat elk teamlid het werk van een ander teamlid zal kunnen doen. De sleutel tot werken in een dergelijke omgeving is om te erkennen dat in elk DevOps-team een bepaalde set vaardigheden en kennis aanwezig moet zijn. De verdeling van die vaardigheden en kennis kan per team verschillen. Echter, elk team moet ervoor zorgen dat de onderlinge vaardigheden en kennisniveaus in voldoende mate aanwezig zijn binnen alle relevante vakgebieden om te verzekeren dat de diensten worden geleverd overeenkomstig de wensen en behoeften van de klant.

DevOps Training en Certificering

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

DASA DevOps Professional: Enable and Scale

De DASA DevOps Professional: Enable and Scale (voorheen DevOps Practitioner) training borduurt voort op de basis die is gelegd met de DASA DevOps Fundamentals training. Deze DevOps Professional:…

Meer informatie
Tags
Agile, DASA, DevOps