Q
terug

White Paper – Verbeteren van de samenwerking in klant- leverancierrelaties

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. Of het nu de levering van ICT-diensten door externe partijen betreft (externe samenwerking) of de samenwerking tussen Business en de afdeling ICT (interne samenwerking), organisaties trekken steeds meer de conclusie dat het succes van de organisatie in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de regie op deze samenwerking.

In deze white paper willen wij de opgedane ervaring delen en hebben wij geprobeerd de aspecten weer te geven in een model waarin ze in samenhang worden gepresenteerd. Een model dat handvatten kan bieden bij de start van een strategische samenwerking, maar dat ook gebruikt kan worden om een lopende samenwerking te meten en te verbeteren en een niet zo goed lopende samenwerking vlot te trekken. Een model dat vooral wil aanzetten tot een gesprek tussen klant en leverancier (of deze nu in- of extern is). Een doorlopend gesprek gedurende de gehele looptijd van de samenwerking. Te beginnen bij de start met een goede kick-off, maar ook periodiek om de communicatie open te houden. Het door ons ontwikkelde model hebben we ook wetenschappelijk onderzocht en hierbij bleek dat de verschillende aspecten onafhankelijk bijdragen aan het succes van de samenwerking (Israels e.a., 2012). In deze white paper leest u onder andere:

  • Wat de noodzaak is om goed samen te werken
  • Wat de belangrijkste aspecten zijn om goed samen te werken
  • Hoe het samenwerkingsmodel in de praktijk werkt
Tags
IT Governance, IT Service Management, Outsourcing
Download
Whitepaper Request (NL region)
Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer weten? Bel +31 20 305 3700 of email naar quint@quintgroup.com