Q
terug

White Paper – Verbeteren van de samenwerking tussen klant en leverancier

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. Of het nu de levering van ICT-diensten door externe partijen betreft (externe samenwerking) of de samenwerking tussen Business en de afdeling ICT (interne samenwerking), organisaties trekken steeds meer de conclusie dat het succes van de organisatie in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de regie op deze samenwerking. Het is bijzonder dat bij de start van een samenwerkingsrelatie er veel tijd besteed wordt aan de selectie en het contract, er daarna een transitieplan wordt opgesteld waarin allerlei zaken geregeld worden, maar dat aan de manier van samenwerking nagenoeg geen aandacht besteed wordt.

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in samenwerkingsrelaties en geconstateerd dat het daarbij niet alleen gaat om de ‘harde kant’ in de vorm van duidelijke afspraken of goed ingeregelde processen, maar dat ook de ‘zachte kant’, de manier waarop wordt gecommuniceerd en wat er aan informatie wordt gedeeld, uitermate bepalend is voor het succes van de samenwerking. Bij alle trajecten van contractering, inrichting van samenwerking tot en met mediation om de relatie weer vlot te trekken, kwamen steeds dezelfde aspecten boven drijven die bepalend waren voor het succes van de samenwerking.

In dit White Paper willen wij de opgedane ervaring delen en hebben wij geprobeerd de aspecten weer te geven in een model waarin ze in samenhang worden gepresenteerd. Een model dat handvatten kan bieden bij de start van een strategische samenwerking, maar dat ook gebruikt kan worden om een lopende samenwerking te verbeteren en een niet zo goed lopende samenwerking vlot te trekken. Een model dat vooral wil aanzetten tot een gesprek tussen klant en leverancier (of deze nu in- of extern is). Een doorlopend gesprek gedurende de gehele looptijd van de samenwerking. Te beginnen bij de start met een goede kick off, maar ook periodiek om de communicatie open te houden.

Tags
IT Governance, IT Service Management, Outsourcing
Download
Whitepaper Request (NL region)
Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer weten? Bel +31 20 305 3700 of email naar quint@quintgroup.com