Q
terug

Zes tips om uw organisatie effectief door de coronacrisis te navigeren (& de belangrijkste digitale hervormingen die daaraan bijdragen)

De impact van het coronavirus op organisaties is groot. Naar verwachting blijft dat nog wel even zo. Organisaties dienen hun medewerkers te beschermen en tegelijkertijd de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit vraagt om een adequate aanpak.

Nu we van de eerste, grote schok bekomen zijn, is het belangrijk om niet in de freeze-modus te blijven, maar te kijken hoe deze optimaal te benutten. Deze nieuwe situatie dwingt organisaties creatief na te denken over een wat-nu scenario. Zaken die we ons al lang hadden voorgenomen, kunnen juist nu bovenaan de agenda komen te staan. Daartegenover kunnen ook dingen die vorige maand essentieel leken, ineens een stuk minder relevant zijn. Quint geeft zes praktische tips waarmee organisaties de kans om sterker uit de crisis te komen aanzienlijk vergroten.

1. Herprioriteer strategie en portfolio

Organisaties doen er goed aan om hun prioriteiten bij te stellen om op deze manier korte- en langetermijn bedrijfsdoelstellingen weer in goede banen te leiden. Aandacht wordt afgeleid door de korte termijn acties die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. Dit betekent dat de capaciteit anders wordt ingezet dan voorzien. Tijd voor leiderschap en teams om keuzes die gemaakt zijn onder de loep te nemen. Wat zijn de strategische doelen? Welke zijn nice-to-have en welke zijn must-haves? Scherp uw digitale strategie aan. Hierbij geldt het adagium: “Stop starting, start finishing”. Via een virtuele PI-planning kan gefocust worden op de kernzaken die direct de hoogste waarde hebben voor de organisatie en haar klanten. In plaats van alle projecten te laten draaien, moet er via herprioritering gekozen worden voor de projecten die er nu echt toe doen. Vervolgens is het zaak de doorlooptijd van deze projecten radicaal te verkorten.

2. Versnel virtueel samenwerken

Het gevaar van deze tijd is dat mensen allemaal hun eigen kant op gaan, zeker naarmate de crisis langer duurt. Op alle niveaus van de organisatie – en vooral tussen de niveaus – moet een nieuwe modus om (remote) samen te werken gevonden worden. De impact heeft gevolgen op elke bestuurslaag binnen de organisatie. De onderlinge afstemming waar de organisatie zich op moet richten, bepaalt in hoge mate hoe succesvol de bijsturing ervan zal zijn. Een van de meeste effectieve werkvormen hiervoor is de digitale Obeya (Japans voor ‘grote kamer’). In een Obeya worden doelstellingen, capaciteit en beschikbaarheid over de verschillende lagen met elkaar afgestemd. De virtuele ruimte is voor de hele organisatie toegankelijk – iedereen weet waar hij/zij op moet focussen, de prestaties zijn inzichtelijk en de organisatie weet wat de voortgang is, waar ondersteuning nodig is en waar het moet bijsturen. Het resultaat: een hogere mate van betrokkenheid, een betere aansluiting tussen strategie en operatie en meer grip op de besturing van de organisatie.

3. Valideer sourcing- en leveranciersmanagement

Het coronavirus heeft impact op vrijwel alle organisaties, dus ook op die van uw IT-partners. Tegelijkertijd verandert uw eigen vraag in deze roerige tijden ook. Dit betekent dat het op- of afschalen van diensten relevanter is dan ooit. Organisaties dienen op korte termijn te analyseren welke uitbestede diensten van vitaal belang zijn, en welke op dit moment onderhevig zijn aan een veranderde vraag. Vervolgens is het zaak te plannen hoe risico’s gemitigeerd kunnen worden en op welke wijze op- of afschaal vraagstukken ingericht moeten worden. Quint heeft vanuit haar sourcingpraktijk ruime ervaring in het analyseren van dit soort risico’s, het beoordelen van mogelijke oplossingen en het vormgeven van een passende samenwerking.

4. Ontwikkel (nieuwe) digitale diensten

Klanten van vrijwel elke organisatie zijn vandaag de dag noodgedwongen op zoek naar nieuwe manieren om producten en diensten te verkrijgen. Door de huidige beperkingen moet er gezocht worden naar andere mogelijkheden die in deze nieuwe realiteit tot succes leiden. Dit is een evident resultaat van een wereld waarin fysieke mogelijkheden beperkt zijn en het digitale domein het enige aangewezen alternatief is. Voor organisaties die tot nu toe nog niet (veel) gebruik maakten van digitale platformen, netwerken en de cloud – dat doen ze nu wél, en hoe. Beoordeel aan de hand van de veranderende klantreizen wat de behoefte is van klanten, en werk vervolgens vanuit dat perspectief nieuwe diensten uit.

5. Leer hiervan en maak uw organisatie agile

We zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. Deze crisis legt een aantal zwaktes bloot. Twee van de belangrijkste daarvan zijn het vermogen van de organisatie om zich snel aan te passen en het vermogen om snel oplossingen te leveren die klanten nodig hebben. Quint helpt organisaties bij het begrijpen van de stand van zaken van de digitale performance, en gebruikt verschillende methoden om deze performance structureel te verbeteren. Ons uitgangspunt is dat de medewerkers hierin centraal staan. Daarom adviseren wij om te starten met het analyseren van de performance van de de mensen in de organisatie. Beschikt men over de competenties en vaardigheden die nodig zijn? Is de wijze waarop teams en het leiderschap samenwerken effectief? Wanneer we het verbeterpotentieel van processen analyseren doen we dit vanuit de waarde die dit voor de eindgebruiker moet opleveren, en inventariseren we de wijze waarop zaken gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden.

6. Investeer in de skills en ontwikkeling van je medewerkers

Benut deze tijd door te investeren in ontwikkeling en kennis van je medewerkers. Dit is de uitgelezen tijd om je mensen (verder) te ontwikkelen. Kortom: virtueel leren is het toverwoord Bekijk Quint’s ruime aanbod in trainingen, variërend van thema’s zoals: Digitalisering, Data, Agile, Lean IT en DevOps. Quint werkt met trainers die zelf werkzaam zijn in de praktijk. Onze live trainingen stellen cursisten in staat om direct vragen te stellen, gevolgd door een direct antwoord. Op zoek naar een op maat gemaakte training voor teams en/of managers in jouw organisatie? Neem contact op om met ons over de mogelijkheden te praten.

Vizier op de lange termijn

De moraal van het verhaal: in een onzekere tijd als deze is zekerheid een groot goed. Onze diensten en trainingen helpen organisaties niet alleen zo goed mogelijk om te gaan met de huidige uitdagingen, maar er daarnaast ook kansen in te zien. Door het vizier op de lange termijn te houden en de nodige digitale hervormingen te implementeren, kunnen organisaties de coronacrisis niet alleen doorstaan, maar er sterker uitkomen. Daar helpen we u graag bij!