Klantverhalen

Quint helpt organisaties te veranderen door verbinding te leggen tussen mensen, processen en technologie

Succes met Best Value Procurement bij Accare Jeugdzorg

Accare is een organisatie toegewijd aan het geven van kinder- en jeugdpsychiatrie in (met name) Noord en Oost Nederland. Er worden kinderen en jongeren behandeld met (bijvoorbeeld) angstklachten,…

Meer informatie

Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Sanquin heeft 3.000 werknemers en heeft een jaaromzet van ruim 400 miljoen Euro. Daarnaast produceert Sanquin…

Meer informatie

Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

Stedin Meetbedrijf is onderdeel van de Eneco Group en een dochteronderneming van Stedin Netbeheer. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is Stedin Meetbedrijf een zelfstandig meetbedrijf in de…

Meer informatie

Succes met DevOps en Agile bij Rabobank

Het is de ambitie van de Rabobank om de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn en een leidende food- en agribank in de wereld. De Rabobank stelt als coöperatieve bank de belangen en…

Meer informatie

Succes met Outsourcing voor Diamantmijnbouwbedrijf DDC

Dominion Diamond Corporation (TSX: DDC, NYSE: DDC) is een Canadees diamantmijnbouwbedrijf met eigendomsbelangen in twee grote diamantproducerende mijnen in het noordwesten van Canada, ongeveer 200…

Meer informatie

Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 128.000 medewerkers werken samen aan…

Meer informatie

Succes met de Cloud bij ABN AMRO Clearing Bank

ABN AMRO Clearing Bank (AACB) is een wereldwijd toonaangevende speler in de clearingsector, die dagelijks 16 miljoen transacties verricht op 90 beurzen overal ter wereld. AACB biedt een geïntegreerd…

Meer informatie

Succes met Innovatie bij KWF

KWF is een grote Nederlandse stichting met als doelstelling om kanker zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Met dit oogmerk zamelt KWF geld voor wetenschappelijk onderzoek in, beïnvloedt het…

Meer informatie

Succes met IT aanbesteding voor gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is een sterke speler in het Groene Hart: Een gemeente die daadkracht toont, waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal staan en waarin ruimte…

Meer informatie

Succes met Best Value Procurement voor Woningcorporatie Ymere

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 betrokken medewerkers werkt Ymere aan goede en betaalbare…

Meer informatie

Succes met Sourcing bij jachtenbouwer Oceanco

Oceanco is gespecialiseerd in het bouwen van op maat ontworpen jachten van een lengte van 80 tot 140 meter. Door middel van een innovatief ontwerp en technologie creëert Oceanco unieke jachten die…

Meer informatie

Succes met Agile Transformatie bij Bosch Thermotechnology

De afdeling Residential Heating Controls (RHC) van Bosch Thermotechnology (TT) ontwikkelt en levert wereldwijd regelsystemen en elektronica voor verwarmings- en koelapparaten. De producten lopen…

Meer informatie

Succes met Digitale Transformatie bij Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen (AzG) is een internationale, particuliere, non-gouvernementele organisatie die overal ter wereld mensen in crisissituaties helpt. AzG verleent hulp aan mensen die slachtoffer…

Meer informatie

Succes met Informatiebeveiliging bij SPF Beheer

SPF Beheer B.V. verzorgt de bestuursondersteuning, pensioenenadministratie en het vermogensbeheer voor een selecte groep klanten en is een middelgrote speler in de wereld van pensioenen en…

Meer informatie

Succes met IT Outsourcing bij Groningen Seaports

Autonoom varende schepen, slim gebruik van energie, de productie van groene waterstof… De ambities van Groningen Seaports liegen er niet om. Doordat de IT in de organisatie is uitbesteed, hebben de…

Meer informatie

Succes met digitale strategie bij Syntrus Achmea

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in beweging en staat op onderdelen onder druk. Syntrus Achmea benadrukt in de bedrijfsstrategie haar marktpositie als onafhankelijk vermogensbeheerder met een…

Meer informatie

Succes met end-to-end waardeketens bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Het doel: Iedereen in Nederland laten weten dat gezondheid meer is dan niet-ziek zijn. Gezondheid is een totaalplaatje en Zilveren…

Meer informatie

Succes met Digitale Strategie bij Magentazorg

Magentazorg staat voor onderscheidende zorg voor kwetsbare ouderen in de regio. De zorg en dienstverlening zijn georganiseerd in drie takken van sport: verpleeghuiszorg, zorg aan huis en behandeling…

Meer informatie

Succes met Sourcing bij Woonbron

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoed eenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Wonen is een basisbehoefte. Woonbron zorgt voor goed en betaalbaar…

Meer informatie

Succes met digitale innovatie voor Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland is een deskundig en vooral menselijk ziekenhuis. Met bijna 1000 medewerkers werkt zij op vele fronten samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Met hart en…

Meer informatie

Succes met Data Activatie bij Louwman/Welzorg

Louwman Group is een van de grootste automotive-bedrijven van Europa en voorziet miljoenen klanten van voertuigen van merken als Toyota, Lexus, Morgan en Suzuki. De organisatie is in verschillende…

Meer informatie

Succes met transitie bij Sanquin Plasma Products (SPP)

Sanquin Plasma Products (SPP) is een dochteronderneming van bloedbank Sanquin. Het in Amsterdams gevestigde plasma-geneesmiddelenbedrijf verwerkt bloedplasma tot diverse geneesmiddelen voor een groot…

Meer informatie

Succes met opleidingsprogramma’s voor Data Science en Data Engineering bij ITvitae

ITvitae heeft tot missie om ICT-specialisten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid aan betaald en duurzaam werk te helpen. Het bedrijf heeft drie kernactiviteiten: opleiden, coachen en…

Meer informatie

Succes met agile en lean bij The Ocean Cleanup

Er drijft veel te veel plastic rond in de oceanen. En dat is slecht voor onze planeet en bedreigend voor meer dan 600 verschillende diersoorten. The Ocean Cleanup is vastbesloten dat probleem op te…

Meer informatie

Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

ONVZ is een in 1933 opgerichte, landelijk opererende zorgverzekeraar. Het leveren van topkwaliteit in alle facetten van de dienstverlening staat bij ONVZ voorop; het bedrijf maakt deel uit van de top…

Meer informatie

Succes met transformatie naar Agile bij RDW

De RDW (Dienst Wegverkeer) is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen…

Meer informatie

Succes met Informatie Management & BiSL® bij VUmc

VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland en een relatief jonge organisatie in vergelijking met de andere UMC’s. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van…

Meer informatie

Succes met IT Service Management bij Nutreco

Nutreco heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. Haar geavanceerde voeroplossingen zijn de basis voor het voedsel van miljoenen consumenten over de hele wereld. Kwaliteit,…

Meer informatie

Succes met Data Governance (DMBOK) bij Vitens

Vitens is een Nederlands waterleidingbedrijf, dat in 2002 ontstond uit een fusie van Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. Sinds 2006 maken ook Hydron Flevoland…

Meer informatie

Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

NIBC werd in 1945 opgericht, met als opdracht financiering te verstrekken aan visionaire ondernemers die meewerkten aan de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren…

Meer informatie

Succes met Agile en ShuHaRi bij Nutreco

Nutreco heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. De geavanceerde voeroplossingen van Nutreco vormen de basis voor het voedsel van miljoenen consumenten over de hele wereld.…

Meer informatie

Succes met Digitale Transformatie bij De Hypotheker

De eerste vestiging van De Hypotheker opende 32 jaar geleden haar deuren. Vandaag de dag is De Hypotheker de absolute marktleider in Nederland, een begrip met een spontane merkbekendheid van 92%…

Meer informatie

Succes met IT Governance en COBIT bij Payvision

Payvision werd in 2002 in Amsterdam opgericht en verwerkt meer dan 110 miljoen betalingstransacties per jaar. Bij het verwerken van de gegevens van deze transacties vormt Payvision een schakel tussen…

Meer informatie

Succes met ServiceNow bij Menzis

Menzis heeft een complex IT-landschap met veel gebruikers. De infrastructuur is iedere dag blootgesteld aan veranderingen, verbeteringen en verstoringen. Menzis moet op het gebied van…

Meer informatie

Succes met Informatiemanagement voor Waterschap Rivierenland

Het werk van Waterschap Rivierenland raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt het Waterschap voor een optimale…

Meer informatie

Succes met Lean, Agile & DevOps bij de De Nationale Politie

Binnen de Nationale Politie wordt het belang van technologie om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen al geruime tijd onderkend, onder meer recentelijk door Korpschef Erik Akerboom…

Meer informatie

Succes met Sourcing Strategie in een Agile/SAFe omgeving bij Logius

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid waarbij zij…

Meer informatie

Succes met Obeya en Kaizen bij Rijnstate

Rijnstate is een toonaangevend STZ ziekenhuis met vestigingen in Arnhem, Zevenaar en Velp. Rijnstate biedt patiënten hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg. Door onderwijs en hoogwaardige…

Meer informatie

Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten,…

Meer informatie

Succes met opschalen van agile werken bij Aegon

Aegon is als voorloper begonnen in 2010 met Agile werken waar geleidelijk het opschalen naar meer dan 100 teams begon. Het beter kunnen faciliteren van agile/ DevOps teams, het alignen van…

Meer informatie

Succes met Data Strategie bij Parnassia Groep

De Parnassia Groep biedt specialistische hulp voor alle psychische problemen. De organisatie bestaat uit verschillende zorgmerken die zijn onderverdeeld in kleinschalige teams. De onderdelen werken…

Meer informatie

Succes met Transitiehandboek voor Shared Service Centrum Ons

Shared Service Center Ons is initieel een samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel. Deze organisaties werken al langer samen en hebben in 2012 besloten om…

Meer informatie

Succes met Enterprise Service Management bij Amsterdam UMC

Het Amsterdam UMC is het grootste academische ziekenhuis van Nederland en kan zich ook op internationale schaal met de grootsten meten. De hoofdtaken van Amsterdam UMC zijn het behandelen van…

Meer informatie

Succes met agile werken binnen Infra-teams bij Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een rijksbrede ICT-dienstverlener voor subsidiesystemen, registratiebeheer en inspectiediensten, en verzorgt de IT van zo’n 14.000 verschillende werkplekken. Het…

Meer informatie

Succes met standaardisatie en teamvorming bij ING

ING Bank is met haar bekende oranje leeuw een begrip in Nederland. De bank levert een breed palet aan financiële diensten, zoals (internet)bankieren, beleggen, levensverzekeringen, hypotheken,…

Meer informatie

Succes met een Digital twin en een AI-optimaliserings algoritme voor Apotheek Voorzorg

Apotheek Voorzorg is gespecialiseerd in het geautomatiseerd op maat verpakken van geneesmiddelen voor patiënten. Het bedrijf ontvangt recepten van apotheken en verpakt de geneesmiddelen per…

Meer informatie

Succes met Atlassian Cloud in de sterk gereguleerde omgeving van de Volksbank

De Volksbank vroeg Quint om een toekomstbestendige, kostenefficiënte en schaalbare methode om Atlassian-tools te gebruiken en te beheren, bij voorkeur in lijn met haar ambitie om cloud native te…

Meer informatie

Succes met IT Service Management bij Defensie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, haar belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede,…

Meer informatie