Customer Success

Succes met Best Value Procurement bij Accare Jeugdzorg

DE OPDRACHT

Selecteer een IT-partner die de dagelijkse praktijk van Accare begrijpt, de dienstverlening daarop aansluit en end-to-end verantwoordelijkheid neemt

“Best Value Procurement als aanbestedingsmethode resulteert in betere IT dienstverlening tegen lagere kosten”

13.000

cliënten

6

provincies actief

30

locaties

Over Accare

Accare is een organisatie toegewijd aan het geven van kinder- en jeugdpsychiatrie in (met name) Noord en Oost Nederland. Er worden kinderen en jongeren behandeld met (bijvoorbeeld) angstklachten, ernstige identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen, trauma’s, ADHD, autisme, ticstoornissen of verstandelijke beperking. Veruit de meeste behandelingen bestaan uit gesprekken en trainingen. Bij een minderheid van de behandelingen worden ook medicijnen voorgeschreven. Accare heeft jaarlijks 13.000 kinderen in de zorg, verdeeld over zes provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland).

De uitdaging

Accare was op zoek naar en strategische IT-partner om een groot deel van het IT-domein in beheer te gaan nemen. Daarvoor werd een marktverkenning gestart. De uitdaging was het vinden van een partner die de dagelijkse praktijk van Accare begrijpt, zijn dienstverlening daarop aansluit en daarbij end-to-end verantwoordelijkheid neemt? En dat dit werd gerealiseerd zonder de gehele dienstverlening en alle context in detail te beschrijven.

De Aanpak

Accare heeft onder leiding van Quint een sourcingstrategie opgesteld waarin een strategische keuze heeft gemaakt voor een selectie conform Best Value (BVP). Aan de hand van deze methode selecteert Accare de leverancier die de maximale waarde levert binnen het gestelde plafondbedrag. Selectie vond plaats op basis van slechts zes pagina’s A4 per leverancier en één interviewronde. Uniek hierin was dat het beoordelingsteam van Accare voornamelijk bestond uit psychiaters en andere eindgebruikers i.p.v. ICT-ers.

Accare gebruikte Quint tijdens de transitie middels een Quality Assurance rol om te zorgen voor een succesvolle transitie, waarbij zij ook in de governance van de leverancier het Best Value gedachtegoed wil inzetten: maximaal gebruik maken van expertise, geen ‘direct, manage and control’ en transparantie.

Best Value Procurement voor de zorg

Een steeds vaker toegepast alternatief voor de traditionele manier van aanbesteden is Best Value Procurement (BVP). Een methode waarbij niet op basis van prijs gekozen wordt, maar waarbij kwaliteit en expertise van de leverancier de doorslag geven. De kern van BVP is gericht op het verkrijgen van de hoogste waarde. BVP is geïntroduceerd door Dr. Dean Kashiwagi en is in Nederland breed bekend geworden door toepassing hiervan bij aanbestedingen van infrastructurele werken door Rijkswaterstaat. De basisgedachte van BVP is dat een leverancier optimaal kan presteren wanneer hij de ruimte krijgt zijn expertise in te zetten. Dat vereist een andere relatie tussen “klant en leverancier” die wellicht nog het best te kenmerken is als de verschuiving van ‘dicteren’, naar ‘geven van verantwoordelijkheid’. Daarbij maakt de opdrachtgever maximaal gebruik van de kennis en kunde van de leveranciers; zij zijn immers de experts op IT-vlak.

Het resultaat

Accare heeft succesvol een nieuwe IT-dienstverlener gecontracteerd die Accare begrijpt en de geformuleerde doelstellingen realiseert door kwalitatief betere dienstverlening tegen lagere kosten te leveren. Het project is binnen planning en budget afgerond.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie
TRAINING

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie

Regie Foundation

Veel organisaties professionaliseren de regievoering in hun organisatie. Dat doen ze voor meer tevreden klanten, meer grip op projecten én stabiele diensten, een kortere ‘time-to-market’, betere…

Meer informatie

Serious Game Leiderschap – Tussen Wal en Schip

Juiste doelen stellen en adequaat besluiten zijn belangrijk, maar onvoldoende om een succesvol manager en professional te zijn. Doorslaggevend zijn draagvlak in de organisatie en medewerkers die goed…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • NUTRECO

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • STEDIN

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer