Customer Success

De digitale transformatie van Magentazorg start bij het ontwerpen van de Digitale Strategie

DE OPDRACHT

Stel in zes tot acht weken een pragmatische IT visie en strategie inclusief Roadmap op die de Magentazorg-strategie optimaal ondersteunt en die gebruik maakt van relevante IT trends in de sector en die uitgaat van de huidige ICT situatie.

“Hand in hand hebben Magentazorg en Quint deze lastige klus geklaard.”

Jacco Vooijs, ICT manager Magentazorg

8.2

Waardering Zorgkaart Nederland

1651

medewerkers

80

miljoen omzet

Over Magentazorg

Magentazorg staat voor onderscheidende zorg voor kwetsbare ouderen in de regio. De zorg en dienstverlening zijn georganiseerd in drie takken van sport: verpleeghuiszorg, zorg aan huis en behandeling & revalidatie. Kernwaarden zijn: Aandacht – Creatief – Eerlijk – Samen – Specialist. In de visie van Magentazorg is iedere cliënt uniek en verdient persoonlijke en passende zorg. Elke cliënt behoudt zoveel mogelijk de regie over zijn leven. De inzet van mantelzorgers, buren, familie, vrienden is cruciaal in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn daarbij van grote toegevoegde waarde. Ouderenzorg wordt vooral lokaal ingevuld. ‘Thuis, tenzij..’ en anders tijdelijk of definitief wonen bij Magentazorg. Professionele zorg wordt geleverd volgens de laatste moderne inzichten.

De Uitdaging

Eén van de van de ambitie-pijlers van Magentazorg is “Huis op orde Informatiemanagement, data en technologie”. Gebleken is dat een eenduidige koers en doorvertaling naar de praktijk een uitdaging is. Daarnaast geeft Magentazorg aan IT te willen gebruiken om te innoveren (Cloud) en in te gaan op de diverse ontwikkelingen in de markt. Verder lopen de contracten met de externe serviceprovider voor hosting/datacenter en netwerkbeheer af. De bovengenoemde zaken en meer heeft Magentazorg doen besluiten om meer grip op IT en de ontwikkeling hiervan te krijgen door te beginnen met het maken van een visie en strategie met een bijbehorende Roadmap.

De Aanpak

Gebruikmakend van het Quint strategiemodel zijn in een aantal concrete stappen, doelen, strategie en roadmap uitgewerkt. Middels desk research en interviews met diverse stakeholders is de probleemanalyse uitgevoerd. De kerngroep van Magentazorg en Quint medewerkers hebben in een aantal workshops, gebruikmakend van diverse Quint templates en modellen, een gedragen strategie en meerjaren roadmap vastgesteld. Daarbij is een business case uitgewerkt die ter onderbouwing aan de Raad van Bestuur voor besluitvorming heeft gediend.

Het Resultaat

Een gedragen visie, strategie en meerjaren roadmap en business case vormt de basis voor de huidige IT programma’s en reguliere diensten. Onderdeel van het de roadmap was onder meer:

 • Het (her)inrichten van de IT regieorganisatie
 • Het uitwerken van de Enterprise Architectuur
 • De marktverkenning en selectie van een outsourcingspartner
 • De implementatie van de webwerkplek
 • Uitwerken van besturingsintrumenten
 • Richting geven aan de innovatiekalender voor apps, IOT en robotica/domotica

Hoe kunnen wij u helpen?

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Data & AI

Onze experts op het gebied van artificial intelligence, machine learning en (big) data creëren business value met innovatieve oplossingen om data te activeren.

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • a.s.r.

  Succes met end-to-end waardeketens bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis

  Lees meer
 • NIBC Bank

  Succes met Data Strategie bij Parnassia Groep

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

  Lees meer
 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer