Customer Success

Succes met digitale strategie bij Syntrus Achmea

DE OPDRACHT

Quint heeft het Vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea geholpen bij het operationaliseren van de bedrijfsstrategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering door middel van het ontwikkelen van een digitale strategie en de voorbereidingen op de digitale transformatie.

“Het team heeft de organisatie van duidelijke, pragmatische en goed doordachte adviezen voorzien. In de samenwerking hebben we aan een paar woorden genoeg ter voorbereiding op de volgende 'milestone' in het project.”

Mascha Hendrickx – CFO Syntrus Achmea

25.6

miljard belegd vermogen

50

jaar ervaring in vermogensbeheer voor institutionele beleggers

100%

dochteronderneming van Achmea B.V.

Over Syntrus Achmea

Syntrus Achmea is zelfstandig onderdeel van Achmea Groep en is marktleider in Nederlandse institutionele vastgoed en hypotheekmarkt. Syntrus Achmea levert beleggingsproposities aan uitsluitend institutionele beleggers op een actieve, integere en duurzame wijze. Vanuit de slogan ‘Beleggen met Betekenis’ kiest de organisatie voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Het Vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea managet vastgoedfondsen en separate accounts binnen de residentiële en commerciële vastgoedmarkt. De uitvoering van Property Management is uitbesteed aan externe vastgoedbeheerders.

De Uitdaging

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in beweging en staat op onderdelen onder druk. Syntrus Achmea benadrukt in de bedrijfsstrategie haar marktpositie als onafhankelijk vermogensbeheerder met een focus op institutionele beleggers als klanten. De primaire uitdaging voor de komende jaren is de operationalisering van de vastgoedstrategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. De daarvoor benodigde transformatie omvat veel aspecten. De focus ligt op het vernieuwen van het volledige IT-applicatielandschap voor het gehele vastgoedbedrijf vanuit een digitale strategie en een toekomstvaste referentiearchitectuur. Dat moet gecombineerd worden met structurele aanpassingen op het gebied van governance, data, processen en houding en gedrag. Quint is gevraagd om als trusted advisor van de directie deze stappen uit te werken en bijeen te brengen. Quint heeft een bewezen trackrecord aangaande het begeleiden van grootschalige transformaties binnen de financiële sector, heeft uitgebreide kennis van de leveranciersmarkt en is in staat om op een onafhankelijke en pragmatische wijze snel waarde te leveren aan haar klanten.

Onze Aanpak

Quint begon in opdracht van de directie met het opstellen van een transformatieplan voor het Vastgoedbedrijf. In dit plan is de verbinding gelegd tussen de inhoudelijke uitwerking van de doelsituatie en de stappen hoe daar te komen. Deze transformatie is uitgewerkt over de assen business, processen, data, architectuur en IT, en governance en cultuur. Quint heeft in deze fase onder meer de directie en het management van Syntrus Achmea gechallenged op de concreetheid en scherpte van keuzes in de bedrijfsstrategie.

In de vervolgfase heeft de focus gelegen op het ontwerpen en voorbereiden van de ketenbrede digitale transformatie. Concreet was de doelstelling om te komen tot het opstellen van een businesscase voor de complete transformatie. De basis vormde het opstellen van de referentiearchitectuur, klantreizen, requirements en een Enterprise Datamodel, wat uiteindelijk samenkwam in de uitvoering van een marktverkenning voor leveranciers. Aanvullend is gewerkt aan het vaststellen van een besparingspotentieel door middel van Value Stream Mapping en het creëren van een veranderverhaal voor de ‘zachte’ kant van de verandering.

Quint voerde de regie over het programma ‘Real Conneqt’ en inhoudelijke experts van zowel Syntrus Achmea als Quint hebben daarin nauw samengewerkt voor de uitwerking van de inhoudelijke stromen.

Het Resultaat

Het resultaat was een solide en diepgaande financiële businesscase met de integrale uitwerking van zowel kosten als opbrengsten van de beoogde transformatie. De businesscase is tot stand gekomen op basis van veel focus op draagvlak vanuit de interne organisatie. Dat betekent draagvlak vanuit alle onderdelen van de keten van het Vastgoedbedrijf, maar ook draagvlak vanuit alle lagen van de organisatie. De bottom-up inrichting van de programmagovernance heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. De businesscase is positief ontvangen.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Enterprise DevOps

“If you build it, you own it.” Het klinkt eenvoudig, maar hoe zorg je nu dat de agile en DevOps way of working op elkaar inhaken? Hoe zorg je dat DevOps en vooral de investering in de…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • De Hypotheker

  Succes met Digitale Transformatie bij De Hypotheker

  Lees meer
 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • Nutreco

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • Rabobank

  Succes met DevOps en Agile bij Rabobank

  Lees meer