Customer Success

De Hypothekers Associatie transformeert IT naar een door data-gedreven omnichannel omgeving

DE OPDRACHT

Transformeer DHA van een hypotheekadviseur met een ongedifferentieerd aanbod naar een organisatie met meerdere proposities op basis van meerdere customer journeys.

“Het bestaande aanbod omvormen tot een gedigitaliseerd businessmodel dat wordt ondersteund door een agile organisatie en een geavanceerd IT-platform.”

177

vestigingen

1000

medewerkers

100

€ miljoen omzet

Over De Hypothekers Associatie (DHA)

De eerste vestiging van De Hypotheker opende 32 jaar geleden haar deuren. Vandaag de dag is De Hypotheker de absolute marktleider in Nederland, een begrip met een spontane merkbekendheid van 92% dankzij de beroemde slogan: Jazeker. De Hypotheker. DHA heeft sinds de oprichting aan meer dan een miljoen mensen hypotheekadvies gegeven via een effectief franchisenetwerk. DHA biedt met onder meer het afsluiten van verzekeringspolissen en het selecteren, adviseren en realiseren van hypotheken een compleet pakket aan diensten.

De Uitdaging

Het hypotheekaanbod op de Nederlandse markt is vereenvoudigd en er zijn verschillende nieuwe toetreders. Bovendien zijn doe-het-zelfhypotheken en robo-advies in opkomst. Om in de toekomst haar marktaandeel te kunnen vergroten, moest DHA haar bedrijfsmodel en marktbenadering heroverwegen. De uitdaging bestond eruit om het ondersteunende IT-landschap om te vormen tot een flexibele, datagedreven, omnichannel, gedigitaliseerde omgeving met innovatieve verbindingen met andere leden van het ecosysteem. Tegelijkertijd moest de interne organisatie worden omgevormd tot een performante, flexibele werkeenheid met uitmuntende IT die mede door een aantal nieuwe externe partijen wordt geleverd.

De Aanpak

Quint begon met een analyse van het huidige IT-landschap en de zakelijke uitdagingen. Dit gebeurde voornamelijk vanuit een sourcing-, architectuur- en dataperspectief. Zowel de architectuur als enkele belangrijke toepassingen bleken aan het einde van hun levensduur te verkeren. Na een nieuw architectonisch en organisatorisch ontwerp met een solide financiële businesscase gemaakt te hebben, leidde Quint het project om de nieuwe oplossing te implementeren. De implementatie omvatte uitbesteding aan meerdere nieuwe leveranciers, de introductie van een agile werkwijze, het voorbereiden van een evaluatie van en een ontwerp voor de nieuwe governancestructuur, het faciliteren van nieuwe customer journeys en het regelmatig uitdagen van het uitvoerend management in onze hoedanigheid van vertrouwd adviseur.

Het Resultaat

Het resultaat was een volledig nieuw IT-landschap, waardoor het primaire businessmodel van DHA kon transformeren naar een flexibele, omnichannel, datagedreven klantbenadering. DHA heeft zichzelf door middel van diverse customer journeys in het centrum van een groot ecosysteem geplaatst en heeft zowel de klanten als de dataleveranciers een cruciale rol in de waardeketen van onafhankelijk hypotheekadvies gegeven. Bovendien is de interne organisatie getransformeerd en geprofessionaliseerd, ten dienste van de financiële businesscase: een kostenbesparing van 25% en een verwachte groei van het marktaandeel van 20% in de doelsegmenten. DHA is door dit project toekomstbestendig!

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie
TRAINING

Data Science Professional

Het vermogen van organisaties om (big) data om te zetten in kennis en inzichten - data science genoemd – is essentieel en van strategisch belang. Organisaties zijn dringend op zoek naar Data…

Meer informatie

Digital Transformation Fundamentals

De Digital Transformation Fundamentals training is het uitgangspunt voor eenieder die zich bezighoudt met digitale transformatie. De training biedt de benodigde basisprincipes om jouw…

Meer informatie

Agile & Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in opleveren van complexe, producten, diensten en services en het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer
 • Sanquin

  Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

  Lees meer
 • VUMC

  Succes met Informatie Management & BiSL® bij VUmc

  Lees meer
 • a.s.r.

  Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

  Lees meer
 • VITENS

  Succes met Data Governance (DMBOK) bij Vitens

  Lees meer