Customer Success

Succes met Informatiemanagement voor Waterschap Rivierenland

DE OPDRACHT

Voer een assessment op de hele IV-keten uit, met als eindresultaat een eenduidig verbeterplan wat inspeelt op strategische doelen van Waterschap Rivierenland, waarbij de klant centraal staat.

“Ik heb de adviseurs van Quint leren kennen als erg deskundig in hun vak en opererend in een goede balans met de menskant en cultuur van onze organisatie.”

Richard Bremer, CIO

980,000

inwoners

34

gemeenten

1000

km dijken en kades

Over Waterschap Rivierenland

Het werk van Waterschap Rivierenland raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt het Waterschap voor een optimale uitvoering van haar taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. Het vertrekpunt voor alle activiteiten en projecten van Waterschap Rivierenland wordt gevormd door de kernopdracht: Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

De Uitdaging

Waterschap Rivierenland wil de informatievoorziening-keten (IV-keten) verder professionaliseren en is hiervoor het IV/ICT-programma V!CTORIA gestart. De doelstelling van dit programma is als volgt geformuleerd: ‘Waterschap Rivierenland beschikt in 2021 ter ontwikkeling en ondersteuning van haar processen over een samenhangende en betrouwbare informatievoorziening, die planmatig tot stand komt en die onder meer rekening houdt met de algemene behoefte aan een transparante overheid.’ Voor het succesvol doorvoeren van dit programma is het belangrijk om een eenduidig beeld te krijgen van de bestaande IV-situatie, om op basis daarvan een ontwerp te maken voor de toekomstige IV-organisatie.

De Aanpak

Quint Wellington Redwood is gevraagd om middels een assessment het functioneren van de hele IV-keten in kaart te brengen. De focus lag hierbij op; governance en besturing van de IV (kenmerken en volwassenheid), Inrichting en uitvoering van de processen binnen de IV-keten (kenmerken, volwassenheid en omvang) en de inhoud van de informatievoorziening (omvang en kwaliteit). Op basis van het assessment zijn verbeterpunten geïdentificeerd die in een vijftal vervolgstappen door Quint in nauwe samenwerking met het Waterschap zijn uitgewerkt:

 • Opstellen van een visie waarin een concrete vertaling van de strategische doelen van het Waterschap naar principes en uitgangspunten voor de IV zijn opgesteld;
 • Opstellen van een sourcingstrategie waarin expliciete keuzes zijn gemaakt over de wijze waarop de IT-diensten belegd worden in een mix van zelf doen en gebruik maken van expertise uit de markt;
 • Opstellen van een blauwdruk IV-organisatie op basis van de principes en uitgangspunten uit de IV-visie en rekening houdend met de vastgestelde sourcingstrategie;
 • Opstellen van een business case voor de outsourcing van de generieke infrastructuur;
 • Opstellen van de roadmap voor de komende jaren richting 2022.

Het Resultaat

Op basis van de uitgevoerde stappen en resultaten is het Waterschap in staat om middels een veranderprogramma de veranderingen in de komende jaren vorm te geven.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie
TRAINING

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie

BiSL® Foundation

Vanwege de complexiteit van de hedendaagse businessomgeving is de behoefte aan een snelle marktrespons urgenter dan ooit tevoren. Organisaties kunnen niet functioneren met suboptimale ondersteuning…

Meer informatie

ASL® Foundation

​Vandaag de dag is de dynamiek op de markt hoog. Reactiesnelheid is voor organisaties steeds belangrijker. Goede informatievoorziening is voor veel organisaties cruciaal. Organisatie kunnen zich…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • MAASTRICHT

  Succes met Lean IT bij de Gemeente Maastricht

  Lees meer
 • ASR

  Succes met ServiceNow bij a.s.r. verzekeringen

  Lees meer