Customer Success

Succes met Interne Beheersing bij de Informatievoorziening van de Belastingdienst

DE OPDRACHT

Onderzoek de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen in kritische processen ter onderbouwing van het In Control Statement van de informatievoorziening. Biedt daarnaast ondersteuning aan de afdeling Interne Beheersing om verder te professionaliseren.

“Quint weet de lastige onderwerpen goed te benoemen en helpt ze op te lossen.”

Nico Blom, Hoofd Interne Beheersing - IV

90+

Rijkskantoren voorzien van IT diensten

3000+

Medewerkers Informatievoorziening

9

Onderzoeken naar interne beheersing

Over Informatievoorziening bij de Belastingdienst

De Directie Informatievoorziening (IV) organisatie is verantwoordelijk voor de ICT-voorzieningen van de Belastingdienst. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door IV zelf ontwikkeld en het onderhoud en beheer vindt in het eigen datacenter plaats. De applicaties in het ICT-landschap omvatten meer dan 480.000 beheerde functiepunten. Hiermee stelt IV de Belastingdienst in staat om circa één miljard euro per dag te innen en één miljard euro per maand aan toeslagen uit te keren.

De Uitdaging

IV wil de continuïteit van het primaire proces waarborgen, nu en in de toekomst. Daarvoor moet beheersing van de ICT risico’s aantoonbaar zijn. De afdeling Interne Beheersing (InB) onderzoekt om die reden opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen in kritische processen in de informatievoorziening. Deze afdeling is jong en de werkwijze is nog volop in ontwikkeling. Daarnaast is een van de meer ervaren onderzoekers uitgeleend aan het programma ‘Herstel Toeslagen’. Aan Quint de vraag de afdeling te versterken door mee te werken in onderzoeken en de medewerkers daarnaast in hun ontwikkeling te coachen.

De Aanpak

De professionalisering van de werkwijze verliep stap voor stap. In de eerste stap zijn de templates voor onderzoeksopdrachten en -rapporten aangescherpt en is het Cobit raamwerk voor meting van procesvolwassenheid pragmatisch in het standaard controle werkprogramma verwerkt. In de vervolgstap is de stuurinformatie verbeterd en heeft de vergadering over de voortgang van onderzoeken een sterkere focus gekregen. Tot slot is het proces voor vraaggestuurde onderzoeken vastgelegd. Ondertussen zijn de medewerkers gecoacht en zijn ze gestimuleerd hun eigen bijdrage aan het succes van de afdeling kritisch te beschouwen en uit te bouwen.

Quint heeft het voortouw genomen in de opzet, uitvoering en rapportage van de onderzoeken naar 6 kritische IV processen, waaronder een onderzoek naar agile wijzigingsbeheer in samenwerking met de Auditdienst Rijk. Daarnaast zijn op verzoek in de loop van de tijd 4 projecten onderzocht die IV direct verder helpen in haar ontwikkeling. Het doel hiervan was oorzaken van minder effectieve acties te achterhalen en aanbevelingen te formuleren en deze te laten oppakken om herhaling te voorkomen.

Het Resultaat

De professionalisering stelt de medewerkers van de afdeling Interne Beheersing in staat op een meer geavanceerde manier onderzoeken uit te voeren naar opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen in kritische IV-processen. Daarmee wordt een bredere basis onder het In Control Statement gelegd. Het onderzoek naar wijzigingsbeheer heeft de toon gezet voor de afdeling om General IT Control onderzoeken in het kader van de jaarrekening van de Belastingdienst effectiever en efficiënter op te kunnen pakken. De projectgerichte onderzoeken hebben geleid tot aanbevelingen gericht op een betere samenwerking tussen IV en haar partners binnen en buiten de Belastingdienst.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Enterprise DevOps

“If you build it, you own it.” Het klinkt eenvoudig, maar hoe zorg je nu dat de agile en DevOps way of working op elkaar inhaken? Hoe zorg je dat DevOps en vooral de investering in de…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

DASA DevOps Professional: Enable and Scale

De DASA DevOps Professional: Enable and Scale (voorheen DevOps Practitioner) training borduurt voort op de basis die is gelegd met de DASA DevOps Fundamentals training. Deze DevOps Professional:…

Meer informatie

Agile & Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in opleveren van complexe, producten, diensten en services en het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • a.s.r.

  Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

  Lees meer
 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer
 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer