Customer Success

Succesvolle IT aanbesteding voor gemeente Alphen aan den Rijn

DE OPDRACHT

Als onderdeel van haar IT-strategie en door het aflopen van huidige contracten wilde de gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe leverancier zoeken voor haar IT infrastructuur. Hiervoor zocht de gemeente advies en begeleiding.

“Quint heeft ons uitstekend geholpen de stappen richting outsourcing te zetten en de juiste keuzes te maken ten aanzien van de IT-infrastructuur en de gebruikers.”

Jos Lindhout, CIO

110,315

inwoners

1,100

eindgebruikers

132

Km2

Over gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is een sterke speler in het Groene Hart: Een gemeente die daadkracht toont, waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal staan en waarin ruimte geboden wordt voor initiatieven. Voor haar 110.000 inwoners biedt deze gemeente alle vormen van ‘Hollands wonen’: van dorpse kernen tot een stad met een bruisend centrum, van plattelandswonen tot nieuwbouwwijken. De besturingsfilosofie van de gemeente Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door de inzet van een flexibele organisatiestructuur (netwerkmodel) waarin professionals in wisselende samenstellingen werken aan verschillende opgaven. De bestuursstijl is verbindend en neemt de samenleving als uitgangspunt in plaats van het gemeentehuis.
De gemeente Alphen aan den Rijn levert ook (IT-)diensten aan enkele omliggende gemeentes waaronder gemeente Kaag en Braassem.

De Uitdaging

Een Europese Aanbesteding, inclusief verandering van onderdelen van het IT-landschap raakt de basis van de dienstverlening die de Gemeente Alphen aan den Rijn aan haar burgers biedt. Het is van cruciaal belang dat de continuïteit wordt gegarandeerd, dat tegelijkertijd vernieuwing mogelijk wordt gemaakt en dat een financieel aantrekkelijke oplossing wordt gevonden. Omdat de gemeente dit soort aanbestedingen zelden hoeft uit te voeren had men op inhoudelijk als inkoop en juridisch vlak onvoldoende kennis en ervaring in huis.

De Aanpak

Ter ondersteuning van het Europese aanbestedingstraject is een mini-competitie uitgeschreven om een strategisch partner te vinden voor de begeleiding van de aanbesteding. Dit resulteerde in de keuze voor Quint om de projectleiding van de aanbesteding op zich te nemen en de gemeente te adviseren en te begeleiden om te komen tot de juiste keuze en een goed contract met een nieuwe leverancier. Het komen tot een juist bestek, een juist proces en nuttige interactie met (kandidaat-)leveranciers werd door Quint geleid. Ook de begeleiding in de beoordeling van de inschrijvingen, het verzorgen van correspondentie en contractering was onderdeel van de opdracht.

Het Resultaat

Quint’s jarenlange ervaring in sourcing en regievoering, kennis van de (leveranciers-)markt, Quint’s expertise op het gebied van architectuur en de juiste betrokkenheid van stakeholders en medewerkers van de Gemeente waren cruciaal voor het succes. Uiteindelijk is de aanbesteding succesvol uitgevoerd en een leverancier/oplossing gevonden die aansluit op de beweging die de Gemeente wil maken. De deelresultaten van deze begeleiding waren:

 • Concretisering en detaillering van de wensen en eisen aansluitend op de markt.
 • Een proces, inclusief interactie met leveranciers, dat heeft geleid tot een bestek dat zowel past bij de wensen van de Gemeente als bij de mogelijkheden/best-practices in de markt.
 • Begeleiding in de beoordeling van de inschrijvingen.
 • Contractering van de leveranciers.
OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie
TRAINING

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie

ITIL® Continual Service Improvement

​​Deze ITIL Continual Service Improvement certificering maakt deel uit van het Intermediate niveau van de ITIL® certificering en is één van de modules van de Service Lifecycle stroom. In het…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • MAASTRICHT

  Succes met Lean IT bij de Gemeente Maastricht

  Lees meer
 • ASR

  Succes met ServiceNow bij a.s.r. verzekeringen

  Lees meer