Customer Success

De Nationale Politie ICT onderweg naar een High Performance Organisatie, ondersteund door Lean, Agile en DevOps.

DE OPDRACHT

Zet ‘de operatie’ aan het stuur en verbeter de flexibiliteit, snelheid van oplevering en wendbaarheid van dienstverlening bij de Nationale Politie ICT. Maak daarbij gebruik van het politiemodel (Lean, Agile en DevOps).

“Centraal staat de overtuiging dat ‘doen’ beter is dan erover praten.”

Marjolein Smeets, plv. Diensthoofd ICT

69,000

medewerkers

1,800

ICT medewerkers

67,000

werkplekken

Over de Nationale Politie ICT

Binnen de Nationale Politie wordt het belang van technologie om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen al geruime tijd onderkend, onder meer recentelijk door korpschef Erik Akerboom zelf. Niet alleen stelt technologie de Politie in staat om handhaving en opsporing effectiever en efficiënter uit te voeren, ook burgers verwachten steeds meer van de Politie.

De Uitdaging

Om snel in te kunnen spelen op nieuwe technologieën, te voldoen aan de verwachtingen van burgers en veiligheid in Nederland te garanderen, zal de IV-organisatie van de Politie snel en wendbaar moeten zijn. De snelheid is ook nodig om antwoord te hebben op de nieuwe digitale vormen van criminaliteit (zoals cybercrime). Daarom is in mei 2017 ondermeer begonnen met de omslag naar agile werken binnen de gehele IV-organisatie. Waar voorheen met name binnen (softwareontwikkel)projecten agile werd gewerkt, is nu het doel gesteld om binnen de gehele IV-keten op te schalen en DevOps werken te implementeren.

De Aanpak

Quint Wellington Redwood is gevraagd de transitie te begeleiden. Er is een iteratieve veranderaanpak gekozen, zonder dikke plannen, waarbij aandacht is besteed aan de ingrediënten van succes van een High Performance Organisatie (HPO): 1) Clear purpose; 2) Agile & lean way of working; 3) Accelerative leadership; 4) Masterful use of resources; 5) Adaptive people.

Op basis van het concrete business en verander doelen per kwartaal, een sterk veranderteam, begeleiding ‘on the job’ door coaching en opleidingen, ruimte voor medewerkersbetrokkenheid, heldere communicatie over doelen en lessons learned zijn productielijnen ingericht waarin opdrachtgevers en DevOps-teams samenkomen.
Een belangrijke vorm van borging was de opleiding en begeleiding van interne coaches door Quint. De Politie is hierdoor in staat zelfstandig door te groeien naar een volgend niveau.

Het Resultaat

Het Productiehuis is in mei 2017 gestart en in een kleine jaar tijd zijn er vijf productielijnen gerealiseerd! Waar staan we nu? Drastische applicatierationalisatie, tachtig DevOps-teams werkend in businessgerichte productielijnen, kwalitatief betere levering van functionaliteit en veel enthousiasme bij medewerkers en ‘klanten’.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Lean IT

Lean IT gaat over het maximaliseren van de klantwaarde en de flow van die waarde via waardestromen door de hele keten. Lean IT legt het fundament voor een op Agile en DevOps gebaseerde werkwijze. En…

Meer informatie

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

DevOps & Continuous Delivery

Digitale transformatie heeft tal van veranderingen op gang gebracht in het bedrijfsleven en deze ontwikkelingen zijn nog lang niet ten einde. De wereld wordt met de dag beter onderling verbonden,…

Meer informatie
TRAINING

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

DASA DevOps Fundamentals

De DevOps Fundamentals training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • NIBC

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • Sanquin

  Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer