Customer Success

Lean IT bij verzekeraar a.s.r.

DE OPDRACHT

Optimaliseer de IT-waardeketen, gericht op informatiebeheer, applicatieontwikkeling en onderhoud door kosten te verminderen en de doorvoer te optimaliseren.

“9 miljoen aan kostenbesparing en 30% performance verbetering”

1720

jaar van oprichting

4.000

werknemers

4.5

miljard omzet

Over a.s.r.

a.s.r. behoort tot de grootste verzekeraars van Nederland, met ruim 4.000 medewerkers en een jaarlijkse omzet van € 4,5 miljard. Zowel particuliere als zakelijke klanten in Nederland kunnen terecht voor verzekeringen op het gebied van schade, ziektekosten, leven, pensioenen en arbeidsongeschiktheid. Naast verzekeringen biedt deze verzekeringsmaatschappij hypotheken en bankdiensten aan en zijn ze actief in vastgoed. a.s.r. rechtvaardigt, naar eigen zeggen, haar bestaansrecht door te denken vanuit de klant. Er wordt naar gestreefd om begrijpelijkheid en eenvoud te combineren met efficiënte bedrijfsprocessen en een solide financiële basis.

De Uitdaging

a.s.r. moest de kosten in de ICT-keten reduceren om concurrerend te blijven op de markt. Specifiek betekende dit een bezuiniging van 20% op informatiemanagement en applicatieontwikkeling door herontwerp van processen (integratie en vereenvoudiging) en normering van de bezetting, te realiseren in een jaar tijd. Knelpunten in de ICT-keten zijn:
Te gedetailleerde verdeling van de verantwoordelijkheden per rol (complexe besluitvorming)

 • Te lange procesketen met veel overdracht en intake momenten
 • Complex en arbeidsintensief resourcemanagementproces.

Deze knelpunten resulteerden in leegloop, wachttijden in het voortbrengingsproces, en overall te hoge kosten en te lage productiviteit.

De Aanpak

Quint stelde een gefaseerde aanpak voor, waarin de nadruk lag op het creëren van draagvlak binnen de organisatie. In de analysefase werd enerzijds data verzameld door middel van een bottom-up benadering waarin informatie vanuit de medewerkers werd verzameld en anderzijds aan de hand van een objectieve externe benchmark, die resulteerde in een geïdentificeerd besparingspotentieel van 9 mln. Het BiSL raamwerk werd gebruikt voor het in kaart brengen van het besparingspotentieel. Quint heeft de organisatie vervolgens door de implementatiefase begeleid, hierbij ondersteund door Lean principes. In de implementatiefase draaide het om het herontwerpen van processen en het realiseren van een structuurverandering in de organisatie om een focus te krijgen op resultaat en klantwaarde op basis van Lean / Agile principes en het aanpakken van knelpunten met Kaizen-sessies.

Het Resultaat

Quint heeft, in samenwerking met alle lagen van de organisatie, een significante besparing en kwaliteitsverbetering gerealiseerd. Naast 9 miljoen aan besparingen en een 30% stijging van de performance, zijn de processen versimpeld zodat hetzelfde werk met minder mensen gedaan kan worden en is een cultuur van continu verbeteren gerealiseerd.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Lean IT

Lean IT gaat over het maximaliseren van de klantwaarde en de flow van die waarde via waardestromen door de hele keten. Lean IT legt het fundament voor een op Agile en DevOps gebaseerde werkwijze. En…

Meer informatie

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

IT Service Management

Elke organisatie is afhankelijk van betrouwbare en veilige IT-systemen. Of het nu gaat om dagelijkse bedrijfsactiviteiten of innovatieve projecten: een goed functionerende IT-afdeling is altijd een…

Meer informatie
TRAINING

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Lean IT Kaizen

In deze Lean IT Kaizen training brengen we je alle fijne kneepjes bij op het gebied van continue verbetering, zodat je optimaal bent voorbereid op jouw rol als Lean IT Kaizen Lead. Een Kaizen Lead…

Meer informatie

Lean IT Leadership

Deze Lean Leadership training voor IT is uitermate geschikt voor managers en professionals die het voortouw willen nemen in het veranderproces van hun organisatie naar een Lean organisatie. Tijdens…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • Sanquin

  Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

  Lees meer
 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • Nutreco

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • Maastricht

  Succes met Lean IT bij de Gemeente Maastricht

  Lees meer