Customer Success

Pragmatisch veranderen met behulp van Obeya en Kaizen bij Rijnstate

DE OPDRACHT

Zorg dat het Service Centrum Informatie- en Medische Technologie in staat is afdelingsoverstijgende processen pragmatisch te verbeteren en te kunnen sturen op gezamenlijke doelen.

“Door de snelle feedback draagt de Obeya bij aan een lerende en actiegerichte organisatie. ”

6,250

medewerkers

450,000

inwoners in het verzorgingsgebied

600

bedden

Over Rijnstate

Rijnstate is een toonaangevend STZ ziekenhuis met vestigingen in Arnhem, Zevenaar en Velp. Rijnstate biedt patiënten hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg. Door onderwijs en hoogwaardige wetenschappelijk onderzoek draagt Rijnstate bij aan het welzijn van de inwoners in haar verzorgingsgebied en daarbuiten.

De Uitdaging

Het Service Centrum Informatie en Medische Technologie (IMT) is ontstaan door het samenvoegen van verschillende disciplines. IMT heeft zich tot doel gesteld aan te sluiten bij de ziekenhuisbrede ambitie om wendbaar, efficient en innovatief te zijn. IMT wil daarom haar werkwijze (met name bij IMT-brede processen) harmoniseren, onderlinge samenwerking bevorderen en een open, actiegerichte cultuur stimuleren.

De Aanpak

Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve nulmeting zijn samen met het MT de transformatie- en verbeterdoelen bepaald. Kaizen (gestructureerde problem-solving) en Obeya zijn gekozen als middelen om deze doelen te realiseren en te besturen.

In kleine verbeterteams, bestaande uit medewerkers van IMT zijn, onder begeleiding van Quint, verbeteringen geïdentificeerd en doorgevoerd in het incident en change proces. Hierbij zijn interne coaches opgeleid om ook na afloop van het traject Kaizens te kunnen blijven uitvoeren.

Tegelijkertijd is, samen met het MT, een Obeya ingericht. In deze Obeya is alle belangrijke stuurinformatie van IMT gevisualiseerd; van rapportages over de operationele processen tot projecten en resultaten vanuit de Kaizens. Het MT is meegenomen in nut en noodzaak van dit gezamenlijke mechanisme en heeft, onder begeleiding van Quint, in korte tijd een eerste werkende versie gerealiseerd.

Het Resultaat

De Obeya, die centraal en open op de afdeling voor iedereen toegankelijk is, heeft gezorgd voor een cultuurverandering binnen IMT. Medewerkers en MT-leden zoeken elkaar vaker op, weten elkaar te vinden en vragen elkaar makkelijker om hulp. Daarnaast leidt de transparantie over voortgang, resultaten en knelpunten tot meer samenhang in de afdeling. Er wordt continu verbeterd, zowel op het niveau van de Obeya als door de verbeterteams die aan de slag gaan met Kaizens om problemen op te lossen. De vergadertijd wordt effectiever benut, omdat het visueel hebben van de feitelijke informatie ervoor zorgt dat het juiste gesprek plaatsvindt. Regelmatig sluit een medewerker vanuit een bepaalde inhoudelijke expertise aan om een bijdrage te leveren aan dit gesprek. Daarnaast blijkt de Obeya een prima alternatief voor kwartaalrapportages met de Raad van Bestuur.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie
TRAINING

Lean IT Kaizen

In deze Lean IT Kaizen training brengen we je alle fijne kneepjes bij op het gebied van continue verbetering, zodat je optimaal bent voorbereid op jouw rol als Lean IT Kaizen Lead. Een Kaizen Lead…

Meer informatie

Obeya Foundation voor teams

Informatie is altijd aanwezig in een organisatie. Maar als je vraagt wat goed of niet goed gaat in die organisatie, kijkt men snel naar een collega. Het is de vraag waarom men die kennis niet heeft,…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • NIBC

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • Nutreco

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer