Customer Success

Succes met Sourcing bij jachtenbouwer Oceanco

DE OPDRACHT

Bepaal de sourcing strategie en begeleid de selectie van een nieuwe IT-partner waardoor Oceanco het gebruik en de kwaliteit van levering van IT kan verhogen met als doel een nog betere focus op de core business.

“Als je het echt samen doet, dan kun je in korte tijd een contract met een nieuwe partij op een hele goede manier tot stand brengen.”

JAAP KOUWENHOVEN, DIRECTEUR KNOWLEDGE & INNOVATION OCEANCO

1987

jaar van oprichting

250

werknemers

31

superjachten geleverd

Over Oceanco

Oceanco is gespecialiseerd in het bouwen van op maat ontworpen jachten van een lengte van 80 tot 140 meter. Door middel van een innovatief ontwerp en technologie creëert Oceanco unieke jachten die de visie van zowel de eigenaar als de ontwerper respecteert. Oceanco is ideaal gelegen met faciliteiten in Nederland, uitgerust met een eigen haven en een klimaat gestuurd droogdok voor de productie van jachten tot 140 meter. Het ontwerp-, verkoop- en marketingkantoor bevindt zich in Monaco. In 2017 en 2018 heeft Oceanco drie jachten opgeleverd: Jubilee het grootste jacht ooit gebouwd in Nederland op het moment van haar oplevering; Black Pearl, het grootste driemasterzeiljacht ter wereld; en DAR, waar revolutionair gebruik is gemaakt van glas.

De Uitdaging

Oceanco toont en ambieert een indrukwekkende en ongeëvenaarde klantgerichtheid. De IT-dienstverlening van Oceanco kent daarbij ruimte voor verbetering ten aanzien van de interne klantgerichtheid. Om dit te realiseren rationaliseert Oceanco de komende jaren zijn applicatieportfolio tot een vereenvoudigd SaaS-georiënteerd IT-landschap. Tijdens dit transformatieproces moet het dagelijkse IT-beheer worden overgenomen door een gespecialiseerde IT-partner die meedenkt over toekomstige ontwikkelingen. Oceanco wil op basis van een transparant en volwassen proces binnen een kort tijdsbestek een IT-partner contracteren. Reden om te focussen op een pragmatische maar solide aanpak van de sourcing strategie en de selectie van de IT-partner.

De Aanpak

De realisatie van de sourcing strategie vond plaats in nauwe samenwerking met IT- en business vertegenwoordigers van Oceanco. Het vaststellen van de doelstellingen, scope van de IT-activiteiten, volwassenheidsniveau van Oceanco’s regieorganisatie en een kwalitatieve businesscase legde de basis voor het nemen van een gedegen beslissing tot implementatie van de sourcing strategie. Tijdens de selectie is Oceanco met behulp van Best Value Procurement technieken snel en adequaat tot contractering met een nieuwe IT-partner gekomen.

Gestart is met een voorselectiefase waarin de interesse van mogelijk leveranciers is gepolst en waarin op basis van een beperkt aantal vragen een viertal potentiële IT-partners is geselecteerd. Deze vier leveranciers zijn uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte. Om de offerte van de betrokken IT-leveranciers zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van Oceanco, is voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte een dialoog met deze leveranciers opgestart. Dit resulteerde in kwalitatief hoogwaardige voorstellen die zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Dit leidde tot twee IT-leveranciers met de hoogste beoordeling.

Met deze twee leveranciers zijn deep-dives op de oplossing gedaan en is hun performance bij andere klanten getoetst. De deep-dives vonden plaats met de sleutelfunctionarissen van de leveranciers. Met hen werd getoetst of de opdracht werd doorgrond en op welke wijze zij maximaal konden presteren binnen Oceanco. De offerteaanvraag bestond uit open vragen die een direct verband hadden met de, in de sourcing strategie, gedefinieerde doelstellingen. Met de functionele vraagstelling en aanvullend de dialoog, zijn de onderscheidende elementen van de IT-leveranciers naar boven gekomen en werd duidelijk hoe ze invulling zouden gaan geven aan de samenwerking. De deep-dives en referentie reviews hebben geleid tot een preferred leverancier.

Met de preferred leverancier is een concretiseringsfase opgestart. In korte iteratieve stappen is in diverse streams (Solution, Regie, Financieel en Juridisch) gewerkt aan de uitwerking van de contractdocumenten. Oceanco en de leverancier selecteerde op basis van de KanBan methode de volgorde van de uit te voeren activiteiten. Daarnaast was het belangrijk dat de preferred leverancier de lead zou nemen in het samenstellen van de contractonderdelen. Voor Oceanco was dit tevens een testcase of de leverancier aansloot bij de werkwijze en cultuur van de organisatie.

Het Resultaat

Het resultaat betreft een efficiënt en tegelijkertijd gedegen selectieproces met als uitkomst de selectie van Avantage als geselecteerde IT-partner die past bij Oceanco en zorgdraagt voor een stabiele toekomstbestendige IT-infrastructuur. Hierdoor komt er meer tijd en aandacht beschikbaar om de business te ondersteunen met nieuwe IT-voorzieningen. Avantage draagt hier als partner aan bij dankzij de passende werkwijze en cultuur.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie
TRAINING

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie

ITIL® Continual Service Improvement

​​Deze ITIL Continual Service Improvement certificering maakt deel uit van het Intermediate niveau van de ITIL® certificering en is één van de modules van de Service Lifecycle stroom. In het…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • MAASTRICHT

  Succes met Lean IT bij de Gemeente Maastricht

  Lees meer
 • ASR

  Succes met ServiceNow bij a.s.r. verzekeringen

  Lees meer