Customer Success

Succes met Sourcing Strategie in een Agile/SAFe omgeving bij Logius

Over Logius

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid waarbij zij voorzieningen en standaarden biedt die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Voorbeelden zijn de voorzieningen DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. Logius werkt in het hart van de digitale overheid.

De Uitdaging

Logius werkt wendbaar en kort cyclisch. Daarbij wordt het Scaled Agile Framework (SAFe) gehanteerd als best practice om Agile te werken. Om tot weloverwogen keuzes te komen ten aanzien van de (test-) outsourcing in een agile omgeving, inclusief de realisatie hiervan, heeft Logius Quint ingehuurd.

De Aanpak

Quint heeft allereerst een ‘best practice’ presentatie gehouden voor alle betrokkenen, om Quint’s ervaringen met sourcing in een SAFe omgeving met Logius te delen. Hierin zijn de ontwikkelingen gedeeld hoe andere organisaties hier in hun sourcingstrategie op inspelen en zijn betrokkenen uitgedaagd mee te denken over bruikbare elementen voor Logius. Door middel van interviews met de diverse experts is vervolgens aan de hand van het Sourcing Aspecten model een analyse gemaakt van de uitgangssituatie, ervaringen en wensen binnen de voorzieningen. Dit gaf een totaalbeeld van de mogelijkheden op het gebied van sourcing. De bevindingen hieruit zijn teruggekoppeld en vervolgens is op basis van workshops in samenspraak met diverse stakeholders de sourcingstrategie opgebouwd. Hierbij is een aantal scenario’s ontwikkeld en getoetst aan de ontwikkelingen, sourcingdoelen en beleidskaders van Logius. Met de stakeholders is hieruit een sourcingmodel gekozen inclusief een uitgewerkte verwervingsaanpak. Deze vormt de basis voor de te starten aanbestedingen.

Het Resultaat

Quint heeft haar expertise op het gebied van sourcing en SAFe met elkaar verbonden om een passend sourcingmodel voor Logius te ontwikkelen. Er is een duidelijk beeld van de scope en de aanpak van de te starten aanbestedingen op basis van de verwervingsaanpak.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie
TRAINING

SAFe® Advanced Scrum Master

Deze tweedaagse training bereidt jou als Scrum Master voor op jouw leiderschapsrol in het faciliteren, ontwikkelen en begeleiden van Agile teams en programma’s en het ondernemingssucces bij…

Meer informatie

SAFe® Scrum Master

Scrum is momenteel de meest gebruikte Agile aanpak bij het ontwikkelen van software. Scrum richt zich daarbij primair op het teamproces. Maar wat nu als je het Agile-concept wilt opschalen naar…

Meer informatie

Agile & Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in opleveren van complexe, producten, diensten en services en het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare To Challenge

 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • NUTRECO

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • STEDIN

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer