Customer Success

Succes met strategisch uitbesteden en samenwerken bij pensioenuitvoerder SPF Beheer

DE OPDRACHT

Pensioenuitvoerder SPF Beheer besluit een sourcing strategie door Quint uit te laten voeren, als onderdeel van grotere organisatie transformatie. Uitdaging is de “make or buy” vraag genuanceerd te benaderen.

“Samen met Quint hebben we een effectief en efficient sourcingproces doorlopen met een toekomstvast contract als resultaat”

Edwin Kreikamp – algemeen directeur SPF Beheer

100.000

deelnemers

180

medewerkers

20

€ miljard aan belegd vermogen

Over SPF Beheer

SPF Beheer is een efficiënte en klantgerichte organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van pensioenfondsen. SPF Beheer ondersteunt en adviseert het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer op het gebied van bestuursbediening, de pensioenadministratie en het vermogensbeheer. Met een beheerd vermogen van circa 20 miljard noemt SPF Beheer zichzelf een middelgrote speler in de wereld van pensioenen en vermogensbeheer.

De SPF Beheer organisatie bestaat uit zo’n 180 medewerkers. De lijnen zijn kort en de omgangsvormen informeel. Credo van de SPF Beheer organisatie is groot genoeg te zijn om haar professionals ruimte en uitdaging te blijven bieden, en klein en overzichtelijk genoeg om elkaar te vinden en goed samen te werken.

De Uitdaging

Het beheer van het opgebouwde pensioenvermogen, de administratie en het advies staan centraal binnen de uitvoerende organisatie. Geavanceerde informatievoorziening, strakke procedures, strenge compliance eisen, transparantie, 7x 24 beschikbaarheid van informatie maar ook het faciliteren van personeel met effectieve hulpmiddelen dragen bij aan de betrouwbaarheid en het optimaal presteren van die organisatie. De benodigde informatievoorziening, specifiek de IT-infrastructuur en – middelen, sluiten in haar oorspronkelijke vorm onvoldoende aan bij de lange termijn strategie van SPF Beheer en voldoen niet aan de eisen voor de nabije toekomst.

De Aanpak

Het opstellen van de sourcing strategie is door Quint uitgevoerd samen met een groot aantal betrokkenen en belanghebbenden vanuit SPF Beheer. Deze betrokkenen zijn via interviews bevraagd op de zeven kernelementen uit het Quint Sourcing Assessment, de uitkomsten zijn geanalyseerd en kort daarna besproken met de betrokkenen en vertaald naar de gewenste sourcing strategie aan de hand van diverse workshops.

De aanbesteding van IT infrastructuur en – middelen nam binnen tijd en budget zo’n vier maanden in beslag vanaf scope definitie en lijst met potentiële leveranciers, opstellen specifieke business case tot aan contractering van één van deze leveranciers.
Ondersteuning van het programmamanagement en de coaching van medewerkers in het transitie en transformatie proces is op deeltijdbasis en afhankelijk van het onderwerp ingevuld.

Het Resultaat

Uit het jaarverslag van SPF Beheer bv: “Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te continueren en blijvend te verbeteren, is fors geïnvesteerd in het moderniseren van de ICT-systemen van SPF Beheer. In dit kader is er eind 2017 een strategisch partnership gesloten met CGI voor de uitbesteding van het datacenter, infrastructuur, telefonie en printer services per 2018. Door deze duurzame samenwerking aan te gaan, kan SPF Beheer aan de steeds hogere compliance eisen blijven voldoen en de wendbaarheid van de organisatie vergroten”.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie
TRAINING

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

IT Regie Serious Game ‘Fast Fusion Food ‘

De regie op outsourcing is een actueel onderwerp in de agenda van veel IT-leiders. Outsourced services beheren en leveren, die voldoen aan de eisen van de business, gaat verder dan de regie op vraag…

Meer informatie

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • UMCG

  Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

  Lees meer
 • KWF

  Succes met Innovatie bij KWF

  Lees meer
 • Sanquin

  Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

  Lees meer
 • VUmc

  Succes met Informatie Management & BiSL® bij VUmc

  Lees meer