Customer Success

Implementatie van DevOps en Agile als onderdeel van de transformatie naar een High Performance Organization

DE OPDRACHT

Een agile werkwijze bij de leiderschaps-, visie- en applicatieteams van de Rabobank implementeren, teneinde de juiste producten te kiezen, de time-to-market voor ontwikkeling te verkorten en de total cost of ownership te verlagen.

“Meer focus en samenwerking in de waardeketen verkort de time-to-market”

1895

jaar van oprichting

51,859

werknemers

8.7

miljoen klanten

Over Rabobank

Het is de ambitie van de Rabobank om de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn en een leidende food- en agribank in de wereld. De Rabobank stelt als coöperatieve bank de belangen en aspiraties van haar klanten en leden voorop. In Nederland richt de Rabobank zich vooral op financiering en bankieren ten behoeve van de activiteiten van de landbouw- en voedselsector buiten Nederland. De producten van het bedrijf moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en in een duidelijke behoefte voorzien. De IT-organisatie ontwikkelt en beheert deze producten ter ondersteuning van deze missie.

De Uitdaging

Het is de ambitie van de Rabobank om de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn. De voornaamste uitdagingen zijn:

 • Uitmuntende IT-delivery organiseren
  • Twee keer zo snel (kortere ontwikkeltijden)
 • Geen downtime voor onze klanten (incidenten in de productie)
 • Transformeren naar een High Performing Organization
  • Uitsluitend de juiste dingen doen (business en IT stellen samen de prioriteiten vast en de DevOps-teams werken uitsluitend aan projecten die prioriteit hebben)
  • Voortdurende verbetering (teams gebruiken prestatiemetingen om te verbeteren)
  • Twee keer zo trots (medewerkersbetrokkenheid wordt gemeten met een Net Promoter Score)

Om een High Performing Organization te worden, koos de Rabobank ervoor om Development en Operations te combineren in gespecialiseerde teams (DevOps) met een agile werkwijze. De opdracht voor Quint was om een agile transformatie te implementeren in het Payments-domein van de Rabobank. De DevOps-teams moesten door de inzet van het juiste leiderschap functieoverschrijdend en autonoom worden.

De Aanpak

Quint stelde een leiderschapsteam (management) samen, vormde twee visieteams (leidinggevende productmanager plus producteigenaren uit 2 subdomeinen) en voerde bij alle DevOps-teams een Agile Maturity Scan uit (voorbereidingsfase). Dit resulteerde in een huidige toestand en gewenste toekomstige toestand voor het Payments-domein. Vervolgens werd er een cascade tussen alle teamniveaus (leiderschaps-, visie- en DevOps-teams) geïmplementeerd door de introductie van wekelijkse stand-ups voor alle teams, ondersteund door visueel management (transformatiefase). De leiding besliste over haar rol bij het ondersteunen van de transformatie (verantwoordelijkheden aan de DevOps-teams delegeren). De visieteams creëerden domeinvisies en productvisies en vertaalden deze naar een geprioriteerde epic backlog. De DevOps-teams werden gecoacht in voortdurende verbetering (teamcoaching, individuele coaching, minder tijd besteden aan werk zonder prioriteit etc.). Tot slot werden de stand-ups en coachingsessies op alle niveaus zelfstandig door de teams uitgevoerd en was Quint slechts aanwezig om hen te begeleiden en te helpen om autonoom te worden tijdens hun reis (ondersteuningsfase).

Het Resultaat

Het leiderschapsteam spreekt nu met één stem, inspireert alle teams in het domein door het organiseren van een demo (inclusief een leuk evenement) en reageert binnen enkele dagen op hindernissen bij alle niveaus. De visieteams hebben duidelijke domein- en productvisies en prioriteren alle epics voor het domein op een centraal portfolioboard. Alle DevOps-teams hebben voor een agile werkwijze gekozen. De meeste teams gebruiken Scrum, sommige teams Kanban. Er wordt alleen nog aan geprioriteerde epics gewerkt (de juiste dingen doen) en er zijn verschillende hindernissen voor delivery weggenomen (kortere cyclustijden en voortdurende verbetering). Het werk van Operations is grotendeels gestandaardiseerd en wordt ook in de productbacklog geprioriteerd (minder incidenten en downtime).
De Net Promoter Score voor medewerkers is verbeterd. Dit komt vooral doordat teamleden meer autonomie in hun werk ervaren (ze worden minder vaak gestoord) en doordat producteigenaren zich ondersteund weten bij het nemen van beslissingen.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

DevOps Performance Assessment

Take a different look at understanding your organization’s IT performance in the context of software development and the factors that predict it. DevOps Research and Assessment (DORA) serves as the…

Meer informatie

DevOps & Continuous Delivery

Digitale transformatie heeft tal van veranderingen op gang gebracht in het bedrijfsleven en deze ontwikkelingen zijn nog lang niet ten einde. De wereld wordt met de dag beter onderling verbonden,…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De DevOps Fundamentals training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met…

Meer informatie

DASA DevOps Professional: Enable and Scale

De DASA DevOps Professional: Enable and Scale (voorheen DevOps Practitioner) training borduurt voort op de basis die is gelegd met de DASA DevOps Fundamentals training. Deze DevOps Professional:…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • a.s.r.

  Succes met Lean IT bij verzekeraar a.s.r.

  Lees meer
 • NIBC Bank

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer
 • ONVZ

  Succes met Digitale Transformatie bij ONVZ

  Lees meer