Customer Success

Betrouwbare en integere informatievoorziening als fundament onder Goed Bestuur bij Sanquin

DE OPDRACHT

Uitkomsten van een IV audit moeten de accreditatie door diverse toezichthoudende organisaties veiligstellen en daar waar nodig verbeterprogramma’s initiëren.

“Bij een optimale veiligheid en transparantie hoort een administratie gebaseerd op een integere informatie voorziening.”

3.000

werknemers

400

miljoen Euro omzet

726.565

jaarlijkse donaties

Over Sanquin

Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Sanquin heeft 3.000 werknemers en heeft een jaaromzet van ruim 400 miljoen Euro. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs. Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

De Uitdaging

De gezondheid van de patiënten en de donors staat centraal binnen de organisatie. Daarom staat veiligheid voorop. Geavanceerde productiemethoden, strakke procedures, strenge kwaliteitseisen en controles, maar ook het opleiden van personeel dragen bij aan een veilige bloedtransfusieketen van donor tot patiënt. Sanquin hanteert normen voor Goed Bestuur en draagt zorg voor een heldere verantwoording van haar activiteiten. De organisatie stelt zich ter zake toetsbaar op ten opzichte van haar maatschappelijke omgeving. Bij een optimale veiligheid en transparantie hoort een gedegen administratie gebaseerd op een betrouwbare en integere informatievoorziening. Bij deze betrouwbare informatievoorziening zijn de onderliggende processen, systemen en data-integriteit van cruciaal belang. Tegen deze achtergrond laat Sanquin regelmatig een audit uitvoeren door een onafhankelijke organisatie. Niet alleen om de bewijzen dat ze aan alle strenge voorwaarden voldoet maar bovenal om het telkens beter te doen voor haar donoren en afnemers zoals ziekenhuizen en farmaceutische instellingen.

Deze specifieke audit heeft als doel de betrouwbaarheid van de meest cruciale elementen in informatievoorziening te onderzoeken. De interviews en het onderzoek richten zich primair op administratieve verwerking van data, beveiliging en omgaan met wijzigingen. De uitkomsten van de IV audit moeten de accreditatie door diverse toezichthoudende organisaties veiligstellen en daar waar nodig verbeterprogramma’s initiëren.

De Aanpak

Quint is vanwege haar reputatie als organisatie-verbeteraar gevraagd om dit traject voor te bereiden en uit te voeren. Met name de ervaring met audits, pragmatische insteek en focus op organisatie verbetering, zoals eerder uitgevoerd bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, VUmc, AMC en UMCG, deden Sanquin besluiten Quint te betrekken. Voor de uitvoer maakte Quint gebruik van diverse interview & data analyse tools om informatie op te halen bij betrokkenen en belanghebbenden. Deze data diende als input van het eindrapport Het traject is met behulp van de aanpak in drie weken na initieel verzoek opgestart, uitgevoerd en opgeleverd.

Het Resultaat

Het resultaat betreft een beoordeling van de proces-kwaliteit en direct te implementeren verbetervoorstellen. Voor Sanquin basis om de formele audit met goed gevolg af te ronden, en duidelijk inzicht te hebben in aanwezige mogelijkheden tot verbetering.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie
TRAINING

M_o_R® Management of Risk Foundation

M_o_R® staat voor “Management of Risk”, een aanpak voor risicomanagement waarbij risico's worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken binnen een organisatie: strategisch, operationeel en…

Meer informatie

COBIT® 5 Foundation

​​COBIT® staat voor 'Control OBjectives for Information and related Technology' en is internationaal steeds meer erkend als de standaard voor controle en management over informatie en Informatie…

Meer informatie

Service Integration And Management (SIAM) Foundation

Regievoering bij outsourcing is een onderwerp dat hoog op de agenda van organisaties staat. Bij Service Integration And Management (SIAM) gaat het om het integreren van de sub-services van allerlei…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • NIBC Banl

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • NUTRECO

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • a.s.r.

  Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

  Lees meer
 • VUMC

  Succes met Informatie Management & BiSL® bij VUmc

  Lees meer
 • STEDIN

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer