Customer Success

VUmc traint functioneel beheerders & informatiemanagers in BiSL® voor beter beheer EPD

DE OPDRACHT

Een sterker informatielandschap om het nieuwe EPD effectief vorm te geven en goed te kunnen beheren.

“Informatie Management als solide basis voor een optimale samenwerking tussen Business & IT”

1964

jaar van oprichting

2,000,000

patiënten

9.000

werknemers

Over VUmc

VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland en een relatief jonge organisatie in vergelijking met de andere UMC’s. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit zijn deuren en vonden de eerste operaties plaats. In oktober 1966 volgde de officiële opening van het VU-ziekenhuis. In 2001 ontstond VUmc door het samengaan van de medische faculteit en ziekenhuis. VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. VUmc komt voort uit een christelijke traditie en koppelt geloof in persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid.

De uitdaging

De raden van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking. Recentelijk hebben beide raden van bestuur hun toekomstvisie gepresenteerd en hun geconcretiseerde samenwerkingsambities geschetst. Onderdeel van de visie is een verdeling van soorten zorg, onderzoek en onderwijs & opleiding over de locaties van beide medische centra. De plannen stellen beide centra daarnaast in staat betere kwaliteit zorg te bieden, vooral door volumevergroting van hoog-complexe zorg. Door een betere gezamenlijke benutting van infrastructuur zal de doelmatigheid toenemen. Als onderdeel van deze samenwerking zullen AMC en VUMC met één identiek ingericht Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gaan werken. De beide ziekenhuizen trekken hierbij samen op bij de aanschaf, de inrichting en het beheer van het nieuwe EPD. Daarmee wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor de nauwere inhoudelijke samenwerking van beide UMC’s zodat de ingezette samenwerking op medisch en wetenschappelijk gebied goed te uitgebouwd kunnen worden. Met de komst van het EPD verandert het informatielandschap sterk. Een goede sturing vanuit de klant-organisatie van VUMC (het Huis) vervult daarmee een onmisbare schakel om de veranderingen die dit nieuwe EPD met zich mee brengt, effectief vorm te geven en te goed te kunnen beheren.

De Aanpak

Quint heeft informatiemanagers en functioneel beheerders uit de verschillende domeinen opgeleid aan de hand van het BiSL framework. BiSL® is een public-domain raamwerk voor Business Information Management dat op zowel operationeel als strategisch niveau een beschrijving geeft van functioneel management en informatiebeheer. Alle beheer en vernieuwingsprocessen worden gedefinieerd met hun belangrijkste input en resultaten. BiSL® functioneert als de formele businessinterface naar de IT op uitvoerend, management- en directieniveau. In de training is met name ingegaan in de samenhang tussen business management, informatiemanagement en functioneel beheer om op elk niveau optimaal bij te dragen aan de een effectief gebruik van de informatievoorziening.

Het Resultaat

Door de opleiding is er een solide basis gelegd voor een optimale samenwerking tussen de functioneel beheerders, de informatiemanagers en de proceseigenaren in het informatiedomein. Deze samenwerking borgt dat de juiste prioriteiten worden gesteld op portfolio niveau, dat de besturing wordt geborgd en dat de noodzakelijke werkzaamheden ook daadwerkelijk en tijdig kunnen worden uitgevoerd. Deze formele businessinterface naar de IT op uitvoerend, management- en directieniveau zal bijdrage aan een succesvolle EPD-implementatie. Door deze training met zowel informatiemanagers als functioneel beheerders te volgen heeft de training niet alleen bijgedragen aan het versterken van een gemeenschappelijk begrippenkader maar ook aan de daadwerkelijke samenwerking tussen de VUMC medewerkers.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie

Continu leren

Hoe zorg je er nu voor dat de organisatie echt leert en het geleerde in de praktijk blijft brengen? Het gedachtegoed Human Performance Improvement helpt daarbij. Op basis van dat gedachtegoed…

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie
TRAINING

BiSL® Foundation

Vanwege de complexiteit van de hedendaagse businessomgeving is de behoefte aan een snelle marktrespons urgenter dan ooit tevoren. Organisaties kunnen niet functioneren met suboptimale ondersteuning…

Meer informatie

ASL® Foundation

​Vandaag de dag is de dynamiek op de markt hoog. Reactiesnelheid is voor organisaties steeds belangrijker. Goede informatievoorziening is voor veel organisaties cruciaal. Organisatie kunnen zich…

Meer informatie

Vakmanschap in Informatiebeveiliging

Ondernemingen registreren en verwerken een grote verscheidenheid aan informatie, zoals concurrentiegevoelige, financiële, en privacy gevoelige gegevens. Er dient zorgvuldig met de vastgelegde…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • NIBC

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • Nutreco

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer