Customer Success

Pro-actief en flexibel in spelen op klanten en veranderingen; het resultaat van een Agile transformatie bij RDW

DE OPDRACHT

Verbeter de dienstverlening, maak de time-to-market van nieuwe producten zo kort mogelijk en optimaliseer het gebruik van nieuwe technologieën.

“De agile werkwijze intensiveert de samenwerking tussen de business, product owners en scrum-teams, waardoor meerwaarde voor de klant wordt gerealiseerd.”

1,400

medewerkers

3,700,000

Afgegeven kentekencards

7,000,000

Inspecties

Over RDW

De RDW (Dienst Wegverkeer) is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit.

De Uitdaging

De RDW heeft de ambitie om zijn dienstverlening voortdurend te verbeteren, de time-to-market van nieuwe producten zo kort mogelijk te maken en zoveel als kan gebruik te maken van nieuwe technologieën. Bij die ambitie past niet langer de klassieke lineaire manier van softwareontwikkeling, de zogenaamde watervalmethode. Er moet snel en flexibel kunnen worden ingespeeld op veranderingen die zich tijdens het ontwikkelingsproces voltrekken. Met een ‘agile’ aanpak worden door multidisciplinaire teams – waarvan ook klanten deel uitmaken – telkens kleine delen functionaliteit opgeleverd en getest. Dat leidt tot feedback en input voor de volgende iteratie. Met die werkwijze kan de RDW zijn ambitie waarmaken.

De Aanpak

Na een nationale aanbesteding is Quint Wellington Redwood geselecteerd om via zijn Academy de transitie te begeleiden met training en coaching. Voor de RDW betekent dit dat ongeveer 300 medewerkers permanent anders moeten gaan denken én werken: kortcyclischer, flexibeler en doelgerichter. De belangrijkste redenen voor het selecteren van Quint is de aanwezige kennis en ervaring verrijkt met deskundigheid op het gebied van verandermanagement, en dat Quint zich committeert aan het eindresultaat. Daarbij wordt de verandering binnen de organisatie geborgd, zodat de RDW de situatie zelf kan voortzetten.

Het Resultaat

De 300 IT-medewerkers zijn middels training en coaching voorzien van de juiste kennis en vaardigheiden om via een agile wijze te werken. Het groeiende enthousiasme voor Agile werken en de tot stand gebrachte verbetering in de transparantie en communicatie zijn veelbelovend voor het verdere verloop van de transitie. Gerard Doll, Directeur ICT bij de RDW: “De agile werkwijze intensiveert de samenwerking tussen de business, businessvertegenwoordigers (product owners) en scrum-teams, waardoor op basis van prioriteiten meerwaarde voor de klant wordt gerealiseerd. Deze co-creatie is eveneens een opmaat naar een verbeterde samenwerking tussen de teams, beheer & onderhoud en exploitatie – oftewel DevOps.”

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

DevOps & Continuous Delivery

Digitale transformatie heeft tal van veranderingen op gang gebracht in het bedrijfsleven en deze ontwikkelingen zijn nog lang niet ten einde. De wereld wordt met de dag beter onderling verbonden,…

Meer informatie

Digitale Strategie & Transformatie

Uw klanten wensen een snelle en soepele digitale ervaring, en wel meteen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, kunt u er niet mee volstaan dat u uw huidige producten en diensten digitaliseert door er…

Meer informatie
TRAINING

Scrum Master

Onze Scrum Master training geeft inzicht in de werkwijze, regels en rollen  en de benodigde mindset voor het succesvol werken met Scrum. Je wordt meegenomen in dienend leiderschap om je…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

DASA DevOps Fundamentals

De DevOps Fundamentals training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • Success with Data Management & DMBOK for Vitens

  Lees meer
 • Success with Omnichannel Services for NIBC Bank

  Lees meer
 • Success with ITSM for Blessing Health System

  Lees meer
 • Success with Lean IT for MAPFRE Insurance

  Lees meer