Markten

Onze expertise stelt ons in staat om de meest ontwrichtende uitdagingen aan te pakken en organisaties helpen klaar te zijn voor morgen.

Health & Life Sciences

Organisaties in de gezondheidszorg hebben als doel om flexibele en efficiënte zorg te bieden, terwijl patiënten en cliënten dat ook minimaal verwachten. In een digitale samenleving vereist dit een…

Meer informatie

Banken & Financiële dienstverlening

De financiële sector verandert dramatisch in reactie op wereldwijde trends en digitale ontwikkelingen. In een turbulent speelveld met zowel kansen als bedreigingen meten financiële dienstverleners…

Meer informatie

Pensioenen & Verzekeringen

De financiële sector verandert dramatisch in reactie op wereldwijde trends en digitale ontwikkelingen. In een turbulent speelveld met zowel kansen als bedreigingen meten financiële dienstverleners…

Meer informatie

Rijksoverheid

Technologie is een aanjager van grote maatschappelijke veranderingen en zorgt ervoor dat ons land in hoog tempo verandert in een digitale informatiemaatschappij. Technologie is onlosmakelijk…

Meer informatie

Lokale Overheid

Lokale overheden merken dat ze in veel landen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor meer en meer zaken die eerst bij de nationale overheden lagen. Zeggenschap en budgetten verschuiven door…

Meer informatie

Onderwijs

Universiteiten, hbo’s, mbo’s en gespecialiseerde opleidingsinstituten staan voor een lastige opgave: het behouden en overbrengen van gedetailleerde kennis en overleven in een omgeving waar de…

Meer informatie

Woningcorporaties

Sociale woningbouwverenigingen spelen een belangrijke rol in Nederland. Deze organisaties bouwen en beheren overal zowel huurwoningen, als aangepaste huisvesting voor ouderen en mindervaliden en…

Meer informatie

Bouw & Installatie

Construction and engineering firms frequently rely on public-private partnerships and other forms of cooperation to finance major infrastructure projects and to design and develop new methods of.…

Meer informatie

Energie & Nutsbedrijven

Water, elektriciteit, gas en afvalverwerking: nutsbedrijven zijn een essentieel onderdeel van de huidige maatschappij, maar onzichtbaar voor consumenten tot het moment dat ze niet meer werken. Het…

Meer informatie

Productie & Handel

Productie en handel worden onherroepelijk veranderd door digitalisatie. Vooraanstaande producenten digitaliseren hun hele toeleveringsketen en productieproces, implementeren IoT-oplossingen, data…

Meer informatie

Telecom, Media & Entertainment

Telecom, media en entertainment zijn wereldwijd onlosmakelijk verbonden met bedrijven en het leven van consumenten, maar groei in deze sector staat onder druk door goedkope providers en nieuwe…

Meer informatie

Transport & Logistiek

Bedrijven in de transportsector en logistiek zijn volledig verweven met de hedendaagse maatschappij en beïnvloeden alles: van voedselveiligheid, via mobiliteit tot en met detailhandel. Opkomende…

Meer informatie

Zakelijke Dienstverlening

De digitalisatie is een onlosmakelijk onderdeel geworden van het dagelijks leven en beïnvloedt hoe bedrijven in de zakelijke dienstverlening werken en communiceren. Nieuwe digitale dienstverlening…

Meer informatie