Marktonderzoek

Onderzoeksrapport Hypotheeksoftwareplatformen en -services

onderzoeksrapport hypotheekplatformen 2021

Quint ziet een toenemende vraag bij hypotheekverstrekkers om beter in te kunnen spelen op de snel veranderende behoeften van consumenten. Hierin blijft het contact met de adviseur nog altijd dominant en zien we dat het volledig digitaal afsluiten van de hypotheek ‘execution-only’ achterblijft op eerdere verwachtingen. Wel zien we dat klanten een sterkere behoefte hebben aan betere communicatie van hypotheekaanbieders in het hele proces van aanvraag tot aflossing.

Op het juiste moment de juiste informatie ontvangen is het minimum dat een klant verwacht. Daarnaast is er meer behoefte aan proactief relevante informatie verstrekken op alle kanalen, verlagen van de administratieve last bij de klant, rekentools, etc. Digitalisering van het aanvraagproces inclusief documenten (bronontsluiting en PSD2) met voorspellende data-analyse maakt dit nu al mogelijk. Het hypotheekplatform als belangrijkste component binnen het IT-landschap van hypotheekverstrekkers en servicers moet hierop inspelen. Quint adviseert directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers bij het bepalen van hun (digitale) strategie, bij de selectie en het contracteren van leveranciers van hypotheeksoftware en bij de daadwerkelijke transitie en operationalisering van de dienstverlening.

De basis van dit rapport wordt gevormd door die kennis en ervaring en aangevuld met specifiek eigen onderzoek en geverifieerd met de marktpartijen. We delen onze kennis, om zo samenwerkingsverbanden te organiseren waarmee we verandering en innovatie versneld kunnen uitvoeren. Ons motto ‘Dare to challenge’ is daarbij leidend. Dit rapport biedt een goede start voor directies van hypotheekverstrekkers, intermediairs en servicers voor een volgende stap in het maken van strategische keuzes voor de toekomst om de klanten goed te kunnen bedienen.

De opzet

Flexibiliteit in klantbediening, doelgroepbenadering zonder grote volumes én maximaalgebruik van data vragen een op meerdere niveaus aanpasbaar en schaalbaar en efficienthypotheeklandschap. In dit rapport vindt u een antwoord op de vragen:

 • Welke uitdagingen hebben hypotheekorganisaties bij het selecteren van een
  toekomstvaste oplossing voor de gehele hypotheekketen?
 • Op welke aspecten moet gelet worden bij een strategische Sourcingkeuze door
  directies van hypotheekorganisaties gegeven de vele veranderingen waaraan de
  hypotheekmarkt onderhevig is?
 • Hoe ziet de markt van aanbieders voor hypotheeksoftwareplatformen en -servicers
  eruit en hoe zijn hun oplossingen opgebouwd?

Om de marktpartijen met elkaar te kunnen vergelijken en helder te krijgen wat zij wel en niet bieden hebben wij allereerst een generiek framework opgesteld om elke partij op af te kunnen beelden. Dit framework dekt alle processen binnen de uitvoering van de hypotheekverwerking af, en is te lezen als een generieke basisarchitectuur van moderne IT-oplossingen. Hiermee hebben wij gekeken welke marktpartijen welke oplossingen bieden, wat de belangrijkste kenmerken per partij is en wat hun focus is qua dienstverlening, ingedeeld naar BPO(Business Process Outsourcing), SaaS (Software as a Service), Licentieverkoop en/of Infrastructuurdiensten.

Aanvragen rapport

*Dit rapport is opvraagbaar voor professionals en leidinggevenden bij gebruikersorganisaties.

Onderzoeksrapport Hypotheeksoftwareplatformen en -services

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Quint

 • Wat kost uw IT?

  Lees meer
 • Succes met IT Governance en COBIT bij Payvision

  Lees meer
 • Succes met Digitale Transformatie bij De Hypotheker

  Lees meer
 • Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

  Lees meer