Healthcare

De (deels) virtuele zorgorganisatie: noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend.

Quint in de Healthcare

Steeds meer zorgorganisaties maken de ontwikkeling richting de virtuele zorgorganisatie. Zij merken daarom dat er fundamentele keuzes nodig zijn over business model, werkprocessen, gebruik van data binnen en buiten de organisatie en daarbij benodigde ondersteunende technologie. Daarom zijn veel van onze relaties bezig met hun digitale strategie. Onderdeel van deze digitale strategie is dat er steeds meer wordt samengewerkt met externe partners en leveranciers. Daarom zijn er keuzes nodig over sourcing, cloud, regie op leveranciers en ICT strategie en optimalisatie.

Plannen maken is één ding, opschalen en implementeren een nog grotere doelstelling. Hier liggen ook kansen. Namelijk invoeren wat er al binnen (of buiten) de organisatie is bedacht. Medewerkers zijn voldoende bereid om tot de beste combinatie van nieuwe werkprocessen en technologie over te gaan, maar moeten daar wel tijd voor hebben. De keuzes gaan hier over hoe de transformatie, wendbaarheid en leiderschap eruit zien.

Enkele van onze opdrachtgevers

Onze diensten voor verandering

Digitale strategie & innovatie

Hoe digitalisering en het gebruik van data de cliënt- en patiëntervaring en de operationele efficiëntie verbetert. De aanpak van Quint richt zich onder meer op nieuwe verdienmodellen en de virtuele zorgorganisatie.

Digitale transformatie

Van de digitale strategie naar de transformatie. Quint ondersteunt Zorginstellingen bij de implementatie en optimalisatie van deze verandering. In projectvorm of door invulling van tijdelijke resource uitdagingen.

Sourcing & Cloud

De optimale inrichting van ICT diensten en cloud zijn een basis voor de digitale transformatie. Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar een nieuwe oplossing en dienstverlening.

Interim management

Quint onderhoudt een netwerk van gespecialiseerd consultants met ruime ervaring in de gezondheidszorg. Hierbij staat het aangaan van een resultaatverplichting voor onze klanten centraal.

Waarom Quint?

Quint ondersteunt zorgorganisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend en reagerend op kansen en bedreigingen. Het verbinden van Proces en Technologie is een belangrijke impuls voor verandering. Organisaties zoeken naar methodes om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Fundamentele keuzes over businessmodellen, besturing en inrichting moeten worden gemaakt. Data interpretatie en beslissingsondersteuning spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. We helpen zorgorganisaties om die keuzes te maken door de status quo uit te dagen en door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale transformaties en brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving.

Hoe kunnen wij u helpen?

Digitale Strategie & Transformatie

Uw klanten wensen een snelle en soepele digitale ervaring, en wel meteen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, kunt u er niet mee volstaan dat u uw huidige producten en diensten digitaliseert door er…

Meer informatie

Cloud Strategie & Implementatie

Het gebruik van de cloud neemt exponentieel toe. Vrijwel alle leveranciers brengen hun cloudoplossingen agressief onder de aandacht en de meeste ondernemingen maken nu op de een of andere wijze…

Meer informatie

Enterprise Architecture & Technology Innovation

De opkomst van nieuwe, ontwrichtende technologieën beïnvloedt het gedrag van de klant. Het is absoluut noodzakelijk dat u flexibel en actueel bent, maar ook afgestemd op de snelle ontwikkelingen in…

Meer informatie

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

IT Governance, Risk & Compliance

Goed huisvaderschap, een gezonde bedrijfsvoering, werkafspraken gericht op gewenst gedrag. Governance, Risk en Compliance gericht op het ondersteunen van uw (digitale) strategie en de doelen van uw…

Meer informatie

IT Regie

Regie-organisaties (Demand Supply Organizations, DSO’s) moeten toegevoegde waarde aan hun organisatie leveren. Voor wat betreft het management ligt de focus bij de relaties met sourcingpartners…

Meer informatie

Lean IT

Lean IT gaat over het maximaliseren van de klantwaarde en de flow van die waarde via waardestromen door de hele keten. Lean IT legt het fundament voor een op Agile en DevOps gebaseerde werkwijze. En…

Meer informatie

Academy

Quint Academy is een van de grootste IT-opleidingsorganisaties ter wereld. Jaarlijks kiezen wereldwijd meer dan 25.000 professionals voor Quint Academy. Al sinds 1992 spelen wij met ons…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg 2019

Lees meer

Artikel

Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

Lees meer

Nieuws

Quint lanceert dienst voor verander- en interim managers in de gezondheidszorg

Lees meer

Onderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg editie 2020

Lees meer

Quint Fincite

Wat kost uw IT?

Lees meer

UMCG

Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

Lees meer