Healthcare

Healthcare & life sciences leveren samen waardevolle zorg, ondersteund door geavanceerde technologie.

Markt

Healthcare

Organisaties in de gezondheidszorg hebben als doel om flexibele en efficiënte zorg te bieden, terwijl patiënten en cliënten dat ook minimaal verwachten. In een digitale samenleving vereist dit een nieuwe benadering op gebied van strategie, processen en technologie. Digitale ondersteuning en veilige online toegang is relevant voor een breed scala aan zorgprocessen, waarbij essentiële patiëntinformatiesystemen verbonden worden zonder dat het ten koste mag gaan van de geheimhouding of privacy. eHealth portalen en patiënten toegang geven tot hun eigen medische dossier geeft patiënten zeggenschap en verbetert de gegevenskwaliteit, maar zorgt ook voor een nieuwe reeks aan risico’s omtrent databeveiliging en compliance.

Gefragmenteerd leverancierslandschap vereist een heldere digitale strategie

De ontwikkelingen in gezondheidszorg nemen in een steeds sneller tempo toe. Waar voorheen de sector door drie of vier grote partijen werd gedomineerd, zijn vandaag de dag, mede gedreven door de continue drang naar innovatie, honderden relevante partijen actief. De aandacht verschuift van ‘beter maken’ en ‘zorgen voor’ naar een meer holistische benadering waar welzijn en preventie een steeds belangrijke rol innemen. Maar ook zorg op afstand. We zien dan ook dat patientenportalen, beeldbeltechnologie, PGO’s, domotica, robotica en wearables steeds meer onderdeel worden van het zorgproces. Quint beschikt over ruime kennis van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden die ze bieden voor uw organisatie en uw klanten, om te komen tot uw digitale strategie.

Passende investeringen

Een heldere digitale strategie is nodig om te zorgen dat innovatieve investeringen passen bij de grootste doelgroepen en effectief geïntegreerd worden Quint werkt nauw samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in verschillende landen en ondersteunt hen bij het optimaliseren van IT-intensieve processen, het sourcen van IT-oplossingen en het verbeteren van de stabiliteit, duurzaamheid en het voldoen aan wet- en regelgeving van de IT-diensten.

Gebruik compliance in het voordeel, niet alleen als ‘moetje’

Kosten beheersbaar houden is een belangrijke overweging. Nu de zorgkosten blijven stijgen, proberen zorgaanbieders tegelijkertijd de kosten te verlagen en de inkomsten te vergroten.

Complexe wettelijke voorschriften en toezicht zaken vereisen gedetailleerde financieel volgsysteem, terwijl zorgaanbieders reageren op druk vanuit zorgverzekeraars, overheden en patiënten. In systemen voor gezondheidszorg die niet gedreven worden door winst, proberen organisaties bestaande waarden te hergebruiken, technische oplossingen effectiever te integreren en kostenbesparingen strategischer te herinvesteren. Quint heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van klanten in het voldoen aan uitdagingen op het gebied van regelgeving en toezicht.

Zelfzorg van patiënten mogelijk gemaakt door data analytics en AI

Ook voor patiënten in de gezondheidszorg verandert er veel. Nieuwe mogelijkheden voor zelfzorg door patiënten maken het mogelijk voor chronische patiënten om zorg op afstand te ontvangen, wat zorgt voor minder ziekenhuisbezoek en minder bezette ziekenhuisbedden. Toepassingen op het gebied van data analytics en kunstmatige intelligentie (AI) creëren niet kansen om het verloop van behandelingen te voorspellen. Verder wordt het primair zorgproces uitgebreid met proactieve monitoring en geïntegreerde zorg na ziekenhuisopname, zeker nu zorgketens binnen ziekenhuis steeds meer regionaal opereren. Idealiter zijn de patiënt, de familie, de huisarts en de aanbieders van nazorg allemaal betrokken bij het proces, waarbij geïntegreerde IT-systemen achter de schermen zorgen voor een naadloze gegevensstroom. Het ultieme doel hierbij is het bereiken van een samenhangend Zorgcontinuüm.

Herinrichten voor agility

Zorgorganisaties zijn bezig met een herinrichting, wat in lijn is met de nieuwe ontwikkelingen, en nemen afscheid van geïsoleerde afdelingen en creëren waardeketens gebaseerd op onderwijs, zorg, onderzoek en business management. Zorgaanbieders moeten Lean en Agile management omarmen om effectiever te kunnen inspelen op veranderingen en trends, om op kansen en uitdagingen te anticiperen of erop in te spelen, zowel voor de core business als wat betreft de IT-intensieve processen Quint begeleidt zorgaanbieders bij hun digitale transformatie en werkt samen om een duurzame digitale strategie op te stellen en te implementeren.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digitale Strategie & Transformatie

Uw klanten wensen een snelle en soepele digitale ervaring, en wel meteen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, kunt u er niet mee volstaan dat u uw huidige producten en diensten digitaliseert door er…

Meer informatie

Big Data Management & Data Science

Door datascience en voorspellende analyses in uw dagelijkse activiteiten te verankeren, maakt u uw onderneming meer agile. Het verzamelen, verrijken, analyseren en interpreteren van data wordt steeds…

Meer informatie

Outsourcing Strategie, Contractering & Transitie

Naarmate de markt steeds meer digitaal wordt, moeten organisaties zorgen dat ze concurrerend blijven. Daartoe is het onontbeerlijk dat organisaties de beste zijn in hun kernactiviteiten en erop…

Meer informatie
TRAINING

Digital Transformation Fundamentals

De Digital Transformation Fundamentals training is het uitgangspunt voor eenieder die zich bezighoudt met digitale transformatie. De training biedt de benodigde basisprincipes om jouw…

Meer informatie

Data Science Professional

Het vermogen van organisaties om (big) data om te zetten in kennis en inzichten - data science genoemd – is essentieel en van strategisch belang. Organisaties zijn dringend op zoek naar Data…

Meer informatie

Quint Unlimited Opleidingsabonnement

Durf te investeren in succes en maak daarvoor gebruik van Quint Unlimited, het onbeperkte opleidingsabonnement om medewerkers op continue basis te voorzien van de juiste kennis en competenties. Jouw…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg 2019

Lees meer

Artikel

Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

Lees meer

Nieuws

Quint lanceert dienst voor verander- en interim managers in de gezondheidszorg

Lees meer

Video

Video – Versnellen van Digitale Transformatie met Design Thinking

Lees meer

Quint Fincite

Wat kost uw IT?

Lees meer

UMCG

Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

Lees meer