Healthcare

De (deels) virtuele zorgorganisatie: noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend.

Quint in de Healthcare

Steeds meer zorgorganisaties maken de ontwikkeling richting de virtuele zorgorganisatie. Zij merken daarom dat er fundamentele keuzes nodig zijn over business model, werkprocessen, gebruik van data binnen en buiten de organisatie en daarbij benodigde ondersteunende technologie. Daarom zijn veel van onze relaties bezig met hun digitale strategie. Onderdeel van deze digitale strategie is dat er steeds meer wordt samengewerkt met externe partners en leveranciers. Daarom zijn er keuzes nodig over sourcing, cloud, regie op leveranciers en ICT strategie en optimalisatie.

Plannen maken is één ding, opschalen en implementeren een nog grotere doelstelling. Hier liggen ook kansen. Namelijk invoeren wat er al binnen (of buiten) de organisatie is bedacht. Medewerkers zijn voldoende bereid om tot de beste combinatie van nieuwe werkprocessen en technologie over te gaan, maar moeten daar wel tijd voor hebben. De keuzes gaan hier over hoe de transformatie, wendbaarheid en leiderschap eruit zien.

Enkele van onze opdrachtgevers

Onze diensten voor verandering

Digitale strategie & innovatie

Hoe digitalisering en het gebruik van data de cliënt- en patiëntervaring en de operationele efficiëntie verbetert. De aanpak van Quint richt zich onder meer op nieuwe verdienmodellen en de virtuele zorgorganisatie.

Digitale transformatie

Van de digitale strategie naar de transformatie. Quint ondersteunt Zorginstellingen bij de implementatie en optimalisatie van deze verandering. In projectvorm of door invulling van tijdelijke resource uitdagingen.

Sourcing & Cloud

De optimale inrichting van ICT diensten en cloud zijn een basis voor de digitale transformatie. Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar een nieuwe oplossing en dienstverlening.

EPD Optimalisatie

Onze (zorg) professionals ondersteunen bij EPD optimalisatie trajecten waarbij het niet alleen gaat over techniek, maar juist over processen, de impact van de verandering en waardecreatie.

Waarom Quint?

Quint ondersteunt zorgorganisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend en reagerend op kansen en bedreigingen. Het verbinden van Proces en Technologie is een belangrijke impuls voor verandering. Organisaties zoeken naar methodes om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Fundamentele keuzes over businessmodellen, besturing en inrichting moeten worden gemaakt. Data interpretatie en beslissingsondersteuning spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. We helpen zorgorganisaties om die keuzes te maken door de status quo uit te dagen en door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale transformaties en brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving.

Hoe kunnen wij u helpen?

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Continu leren

Hoe zorg je er nu voor dat de organisatie echt leert en het geleerde in de praktijk blijft brengen? Het gedachtegoed Human Performance Improvement helpt daarbij. Op basis van dat gedachtegoed…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg editie 2021

Lees meer

Parnassia

Succes met Data Strategie bij Parnassia Groep

Lees meer

Magentazorg

Succes met Digitale Transformatie bij Magentazorg

Lees meer

Health Tech Radar

Quint Health Tech Radar, Zorg op Afstand vraagbaak

Lees meer

Trends voor de Zorg

Rapport Macro Trends in de Zorg – DESTEP Marktonderzoek

Lees meer

Amsterdam UMC

Succes met Enterprise Service Management bij Amsterdam UMC

Lees meer