Quint Health

Rapport Macro Trends in de Zorg - DESTEP Marktonderzoek

Zorgorganisaties merken in toenemende mate dat voor het opstellen en uitvoeren van de digitale strategie, het cruciaal is om rekening te houden met trends op de langere termijn. Eén van deze trends is overduidelijk, namelijk de toename van het aantal virussen in onze wereld. Maar er zijn meer trends die impact hebben op de zorg. Sommige van deze trends komen heel snel op ons af, terwijl andere nog enkele jaren duren. Desalniettemin is het voor met name bestuurders en hoger management in de Nederlandse zorg belangrijk om zicht te hebben op deze trends, en de mogelijke kansen en bedreigingen die ontstaan. Zo kan men zich goed voorbereiden en adequaat reageren op de trends die snel op ons afkomen en een hoge impact hebben. Daarnaast is dit inzicht cruciaal om een (digitale) strategie voor de zorgorganisatie op te stellen.

DESTEP marktonderzoek in de zorg

Dit onderzoek is uitgevoerd onder tientallen cure- en care-organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg. De respondenten waren bestuurders en hoger management van zorgorganisaties. Zij hebben circa 80 trends voorgelegd gekregen die door Quint in het afgelopen jaar zijn waargenomen. Indien een respondent bij een trend aangaf dat deze relevant is voor diens zorgorganisatie, werden er twee vervolgvragen gesteld: ‘Wat is de impact van deze trend op uw zorgorganisatie’ en ‘wat is de tijdspanne waarin deze trend uw zorgorganisatie gaat raken?’

“DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische factoren.”

Contactpersoon

Leon Wijnen

Client Director Health & Life Sciences

leon.wijnen@quintgroup.com

 

 

Contactpersoon

Aanvraag DESTEP Rapport

*Dit rapport wordt alleen toegezonden aan zorgorganisaties die hebben geparticipeerd of toezeggen te zullen participeren in het DESTEP marktonderzoek.

Quint DSTEP rapport

Lees ons Privacy Beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Health

Van Incubatie naar Operatie – De formule voor een succesvolle Digitale Strategie in de Health sector

Lees meer

Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

Lees meer

Succes met Obeya en Kaizen bij Rijnstate

Lees meer

Aan de slag met design thinking: een praktisch stappenplan

Lees meer

Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

Lees meer

Digital Business & Innovation

Lees meer