Quint Wellington Redwood

Financiële transparantie voor uw ICT organisatie

De integrale kosten van de verschillende ICT-systemen: veel zorgorganisaties willen dit dringend weten. Vaak zijn de totale ICT-kosten wel bekend en ook de kosten van de verschillende componenten (infrastructuur en licenties), maar de samenhang van deze kosten niet. Helemaal lastig wordt het wanneer bepaalde diensten wel worden doorbelast en andere diensten niet.

“Financiële transparantie van ICT brengt besluitvorming en besturing op een hoger niveau.”

Wat zijn de kosten van ICT voor onze zorgorganisatie?

Wat is de financiële impact van toekomstscenario’s?

Wat moet ik doorbelasten en wat niet?

Inzicht in uw kosten

Met een steeds verder groeiend belang van ICT voor zorgorganisaties en daarmee samenhangende groei van het benodigde budget wordt inzage in de ICT kosten steeds belangrijker. Tot voor kort was het uitvoeren van dergelijke analyses vaak tijdrovend, complex en arbitrair waardoor ze achterwege bleven. Dit is nu verleden tijd. Quint is op basis van haar ervaring met onder andere service management en sourcing, én door het gebruik van de juiste technologie (van Fincite) in staat om dit soort analyses snel uit te voeren en deze kennis aan uw zorgorganisatie over te dragen.

U krijgt antwoorden

Wáár worden kosten gemaakt? Waarvóór worden kosten gemaakt? En hoe kunnen de ICT kosten op een effectieve manier worden geclassificeerd, geaggregeerd, geanalyseerd en gerapporteerd? Quint heeft het instrument waarmee uw organisatie deze vragen kan beantwoorden. De antwoorden zijn 100% gebaseerd op en herleidbaar naar uw financiële administratie. Dat maakt uw financiële proces inzichtelijk en uw cijfers actueel.

Sturen met gegevens

Het inzicht in cijfers en financiële stromen leidt tot analyses die waarde toevoegen, tot een gesprek op basis van feiten. Het zorgt ervoor dat u in staat bent te sturen en beslissingen te nemen, samen met en gedragen door uw medewerkers. Hierdoor wordt uw ICT transparanter, effectiever, goedkoper en commercieel slagvaardiger.

Structurele groei

Inzicht en sturing zijn de basis voor structurele groei. Op strategisch niveau kunt u scenario’s doorrekenen om consequenties van mogelijke beslissingen inzichtelijk te maken. Op het commerciële vlak bent u in staat actuele en potentiële klantbijdragen te optimaliseren. Bij stakeholders is het mogelijk veel gemakkelijker draagvlak te verkrijgen voor een voorgenomen koers. Door middel van Fincite kunt u de juiste vragen stellen, de juiste analyses maken en een goede bestuurlijke onderbouwing verkrijgen om de consequenties van deze analyses te formuleren en beslissingen te onderbouwen.

Gemakkelijk, snel en effectief!

Fincite is een online instrument. Met Fincite maken wij – samen met u – uw kostenstromen inzichtelijk, op basis daarvan kunt u uw besluitvorming en besturing op een hoger niveau brengen. Het werkt bovendien gemakkelijk, snel en effectief.

Wilt u meer weten? Stuur ons een bericht en we bellen u terug.

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer voor de Zorg

Marktonderzoek – Outsourcing van IT in de Zorg

Het vraagstuk wie welke bedrijfsactiviteiten het beste kan uitvoeren en hoe dat vervolgens moet worden aangestuurd, speelt in vele organisaties maar zeker ook in de zorgsector. De strategische agenda…

Meer informatie

Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

E-health neemt een hoge vlucht. Apps, domotica en robotica lijken niet meer weg te denken uit de zorg. Een kleine meerderheid van 52 procent van de IT-beslissers in zorgorganisaties is momenteel…

Meer informatie