Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg 2019

Met dit jaarlijks onderzoek inventariseert Quint de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie en cloud bij zorgorganisaties. De uitkomsten van dit onderzoek helpt zorgorganisaties in de vorming en het operationaliseren van hun digitale strategie.

Wat wordt er onderzocht?

Sourcing is een gerichte en weloverwogen besluitvorming over diensten die door organisatie zelf moet worden verricht, dan wel diensten die moeten worden ingekocht. Daarmee is sourcing een belangrijke factor om organisatiedoelen te bereiken. Centraal staat de vraag wat de grootste uitdagingen zijn voor zorgorganisaties bij het realiseren van de digitale transformatie. Cloud neemt een steeds prominentere plaats in en heeft daarom een eigen hoofdstuk gekregen in het onderzoek van dit jaar.

Kernbevindingen

Outsourcing breed geaccepteerd
Het uitbesteden van IT-diensten is breed geaccepteerd in de zorgsector. Ruim tweederde van de aan het onderzoek deelnemende instellingen heeft IT geheel (21,6%) of gedeeltelijk (51,4%) uitbesteed.

Doelen
De top 3 van motieven om te outsourcen is de afgelopen jaren sterk veranderd. In 2019 is het belangrijkste motief focus op de core business, en daarna flexibilisering van kosten. In 2017 was het belangrijkste motief kwaliteitsverbetering.

Tevredenheid
Tweederde van de organisaties geeft aan de doelstellingen behaald te hebben. Dit percentage is sinds 2017 niet veranderd.

Cloud
Als het om applicaties gaat, speelt SaaS een hoofdrol. Zelfs het EPD/ECD wordt bij meer dan 40% van de respondenten als SaaS-dienst afgenomen. Private cloud is de optie waarvoor zorgorganisaties verreweg het meest kiezen. Zij geven aan dat ten aanzien van de cloud in de komende drie jaar dat hybride vormen vaker dan nu een optie zullen zijn. Dit geldt vooral voor hosting en werkplekdiensten.

Domotica
Domotica wordt steeds populairder binnen de zorgsector. De domotica toepassingen die voornamelijk worden gebruikt zijn: oproepsystemen, zorgapplicaties voor op de smartphone en personen/sociale alarmering. Ruim 50% van de zorgorganisaties zegt gebruik te maken van domotica toepassingen. Domotica lijkt populairder in Care organisaties dan Cure organisaties.

Aanvragen onderzoeksresultaten

*alleen mogelijk indien u werkzaam bent bij een zorginstelling of ziekenhuis.

Zorg IT Outsourcing onderzoek

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Quint voor Health & Life Sciences

 • De filosofie van veranderen – Digitalisering in de zorg is geen sinecure

  Lees meer
 • Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

  Lees meer
 • Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

  Lees meer
 • Van Incubatie naar Operatie – De formule voor een succesvolle Digitale Strategie in de Health sector

  Lees meer