Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg editie 2020

Voor het vierde jaar op rij voert Quint haar Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg uit. Met dit jaarlijks onderzoek inventariseert Quint Wellington Redwood de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie en Cloud bij zorgorganisaties. De uitkomsten van dit onderzoek helpt zorginstellingen in de vorming en het operationaliseren van hun digitale strategie.

Als dank voor uw participatie zullen we de resultaten met u delen. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor een event waarin de resultaten zullen worden gepresenteerd.

Wat wordt er onderzocht?

Sourcing is ofwel een gerichte en weloverwogen besluitvorming over diensten die door organisatie zelf moet worden verricht, dan wel diensten die moeten worden ingekocht. Daarmee is sourcing een belangrijke factor om (een) organisatiedoel(en) te bereiken. Centraal staat de vraag wat de grootste uitdagingen zijn voor zorgorganisaties bij het realiseren van de digitale transformatie. Cloud neemt een steeds prominentere plaats in. Cloud heeft (net als in 2019) wederom een eigen hoofdstuk gekregen in het onderzoek van dit jaar.

Wat gaan de resultaten ons vertellen?

Dit jaar zal ook speciale aandacht uitgaan naar de informatie-integratievraagstukken in de zorg. De resultaten zullen een barometer zijn rondom de voortgang van digitalisering in de zorg, wat de succesformule zal zijn en met welke interne of externe partners de digitale strategie wordt gerealiseerd.

Bevindingen 2019 onderzoek

Meer Quint voor Health & Life Sciences

 • De filosofie van veranderen – Digitalisering in de zorg is geen sinecure

  Lees meer
 • Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

  Lees meer
 • Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

  Lees meer
 • Van Incubatie naar Operatie – De formule voor een succesvolle Digitale Strategie in de Health sector

  Lees meer