Marktonderzoek

Marktonderzoek Cloud & Sourcing van IT in de Zorg 2021

De beschikbaarheid en ontwikkeling van Cloud- en SaaS-producten heeft nog steeds grote impact op het ICT-landschap in de zorgsector. Welk effect heeft COVID-19 op een eventuele versnelling van digitale transformaties in deze sector? Wordt de inzet van (Public) Cloud nog belangrijker? En in hoeverre verandert de rol van de leverancier als gevolg van deze versnelling? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in dit rapport.

Voor u ligt het vijfde marktonderzoek Cloud en ICT-outsourcing in de zorg. Tientallen organisaties binnen de Cure en Care hebben input geleverd voor dit onderzoek. De vragen aan deze organisaties gingen over diverse onderwerpen omtrent outsourcing van ICT en over cloud in de zorg. De focus ligt dit jaar bij de toepassing van Cloud en Sourcing binnen de zorg en de tevredenheid over diensten en leveranciers. Daarnaast geven we onze opinie over een drietal onderwerpen. Wat is zijn de gevolgen van Cloud en Sourcing voor de ICT-organisatie van bedrijven in de zorg en de ontwikkeling van de medewerkers daarbinnen? Een belangrijk onderwerp is het hosten van elektronische dossiers. En ten slotte gaan we in op de veranderende rol van de ICT-leverancier.

Kernbevindingen

 • In de Care wordt veel ICT al uitbesteed, meer dan in de Cure; in de Cure wordt vooral meer samengewerkt met andere zorgorganisaties dan in de Care.
 • Zorginstellingen willen met outsourcing vooral meer focus krijgen op hun kerntaak; (67% geeft ‘focus op kerntaak’ als belangrijkste doel van outsourcing).
 • Zorginstellingen zijn over het algemeen tevreden over hun outsourcing; men is het meest tevreden over uitbestede hosting (83% tevreden/zeer tevreden) en portalen (86% tevreden/zeer tevreden).
 • Het minst tevreden zijn zorginstellingen over de outsourcing van Domotica: 56% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn.
 • De tevredenheid over leveranciers zit vooral in de dienstverlening (80% tevreden/zeer tevreden) en het accountmanagement (77% tevreden/zeer tevreden). Gelukkig zijn deze aspecten het meest bepalend voor de belangrijkste doelstelling, focus op kerntaak, die zorginstellingen met outsourcing willen bereiken.
 • Over de digitale transformatiecapaciteiten (slechts 21% tevreden/zeer tevreden) en over innovatiekracht (slechts 21% tevreden/zeer tevreden) zijn zorginstellingen het minst tevreden.
 • Wat betreft prijs is de tevredenheid niet hoog: slechts 26% zegt tevreden of zeer tevreden over de prijs te zijn.
 • Zorginstellingen zijn tevreden over hun capaciteiten om leveranciers te selecteren en contracteren (rapportcijfer 7,9) maar geven zichzelf slechts een voldoende op demand forecasting en transitiemanagement.
 • Alle Care- en Cure-organisaties die deelnamen aan dit onderzoek gaven aan ervaring te hebben met een bepaalde vorm van Cloud. Dat percentage lag in 2020 nog op 92%.
 • Microsoft Azure is het dominante Cloud-platform: van de zorginstellingen die Cloud gebruiken geeft bijna driekwart aan een gebruiker te zijn van dit platform.
 • Vrijwel alle zorginstellingen geven aan dat het gebruik van Cloud de komende jaren zal toenemen , vooral vanwege de wens om meer flexibiliteit te hebben en zich te kunnen focussen op de kerntaak.
 • Als belangrijkste barrières voor meer Public Cloud-gebruik worden ‘integratieproblemen’ en ‘wet- en regelgeving’ genoemd.

Aanvragen rapport

*alleen mogelijk indien u werkzaam bent bij een zorginstelling of ziekenhuis.

Zorg IT Outsourcing onderzoek 2021

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Quint voor Health & Life Sciences

 • De filosofie van veranderen – Digitalisering in de zorg is geen sinecure

  Lees meer
 • Toepassing van robotica en domotica in de Zorg; waar staan we?

  Lees meer
 • Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

  Lees meer
 • Van Incubatie naar Operatie – De formule voor een succesvolle Digitale Strategie in de Health sector

  Lees meer