Health

Sourcing, ICT-optimalisatie & cloud

De optimale inrichting van ICT diensten en cloud zijn een basis voor de digitale transformatie. De transitie naar een moderne zorgapplicatie en een voor de zorg geschikte werkplek zijn een belangrijke basis voor verdere innovatie. De transitie naar een moderne architectuur is een “stepping stone” naar verdere innovatie en procesoptimalisatie in het zorgproces. In onze visie is een moderne architectuur gericht op integratie en zo veel mogelijk gebaseerd op cloud modellen. Deze (netwerk) architectuur, zorgt voor een logische integratie van IT diensten, in plaats van zwaar gekoppelde legacy systeem. Daarmee ondersteunt die architectuur beter interne en externe informatieuitwisseling.

Sourcing strategie

In uw sourcing strategie kijken naar de optimale inzet van uw eigen team, externe leverancier en de inzet van cloud. Voor de cloud doen we dat vanuit het applicatielandschap, daarvoor definiëren we “landing zones” als doelplatform. Daarin zit de keuze voor private, public of hybrid cloud. Voor de werkplek omgeving definiëren we persona’s en matchen die op bestaande en nieuwe cloud werkplekconcepten. Voor de mobiele zorgmedewerker in het bijzonder is de (mobiele) portal werkplek een goede oplossing, waarin intranet, social functies en applicaties worden ontsloten.

We ontwerpen een regiemodel en service integratie (SIAM) concepten. Daarbij is ook de vraag welke kennis beschikbaar is en welke partners en leveranciers nodig zijn om de toekomstige architectuur te beheren. En tenslotte of de oplossing financieel haalbaar is, kijkend naar diensten en de toenemende licentiekosten. De keuze voor een sourcing scenario kan leiden tot selectie trajecten voor diensten en oplossingen en het afsluiten van het bijbehorende contract en daaropvolgende de transitie. En zal vaak ook leiden tot verandering in de eigen organisatie, werving van nieuwe rollen en/of training.

Van strategie naar uitvoering

Quint heeft al meer dan 20 jaar een sterke focus op sourcing en investeert in kennis van de markt, middels het Quint/Whitelane en zorgleveranciers en cloudonderzoek. Daarmee zijn we in staat de leveranciers, maar ook ook de klanten uit te dagen (dare to challenge) om de lat hoog te leggen. Sourcing is voor ons meer dan (traditioneel) de bestaande diensten uitbesteden. De nieuwe architectuur, cloud technologie en tooling vraagt om andere kennis en om een andere rol van leveranciers. Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar de nieuwe strategie. Dit doen we vanuit een breed kader, zoals architectuur, kosten, diensten, cloud, maar vooral ook vanuit het perspectief van de zorgorganisatie.

Contact met Quint

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Quint & Health

Digitale strategie & innovatie

Een door Quint ontwikkelde digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering, automatisering en het gebruik van data uw cliënt- en patiënt beeld en bedrijfsprocessen verbeteren.…

Meer informatie

Digitale Transformatie

Quint ondersteunt organisaties bij deze digitale transformatie. Samen ontwikkelen we een koers die snel en effectief kan veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. We laten…

Meer informatie