Life Sciences

Lifesciencebedrijven vergroten hun aanpassingsvermogen door digitalisering

Aanpassingsvermogen als basisvereiste

Hoe blijf je je aanpassen in een markt die snel verandert en sterk gereguleerd is? Momenteel ligt de nadruk vooral op het verkorten van de time-to-market, het leveren van gepersonaliseerde producten en diensten en de verdere optimalisatie van processen.

Wat is de beste digitale strategie om te volgen?

Digitalisering is de belangrijkste succesfactor voor aanpassingsvermogen. Daarom werken veel van onze klanten in farma, medtech en biotech aan hun digitale strategie. De vraag is in welke mate het businessmodel van bedrijven over een aantal jaren digitaal ondersteund en data-enabled zal zijn. Wat is de digitale visie en welke customer journeys en kernprocessen worden digitaal ondersteund? Te denken valt aan digitale en digitaal ondersteunde productlanceringen, contacten met medische opinieleiders (KOL’s), research, klinische onderzoeken en optimalisering van salesteams.cDaarbij kan het effectieve gebruik van geavanceerde analytics, kunstmatige intelligentie (AI) en innovatieve technologie van grote waarde zijn. Succes kan deels worden bereikt door externe partners en leveranciers te betrekken bij zowel de ontwikkeling als de optimalisering van producten en diensten.

IT-vereisten voor verandering

Er zullen op het gebied van IT beslissingen moeten worden genomen over de wijze waarop de vereiste digitale technologie moet worden georganiseerd en geleverd. Dit betekent keuzes maken over de IT-strategie, sourcing, overstappen naar de cloud en de organisatie en governance van IT in de hele onderneming. Zijn de afzonderlijke bedrijfsonderdelen bovendien wel in staat om het voortouw te nemen in verdere digitalisering?

Het uiteindelijke succes hangt af van de implementatie

Plannen maken is al moeilijk genoeg, maar het beoogde succes en de voordelen worden pas echt behaald door opschalen en implementeren. Medewerkers zijn, mits goed opgeleid en begeleid, vaak wel bereid om de beste combinatie van nieuwe werkprocessen en technologie toe te passen. De keuzes gaan hier om de invulling van digitaal leiderschap, digitale vaardigheden en de transformatie van de business en IT.

Onze opdrachtgevers

De diensten van Quint voor lifesciencebedrijven

Digitale strategie en digitale innovatie

We bepalen samen met u hoe de klant- en medewerkerservaring en de operationele efficiëntie kunnen worden verbeterd door digitalisering en een beter gebruik van gegevens. Hoe digitaal moet het businessmodel worden en wat zijn de nieuwe verdienmodellen? Wat zijn de nieuwe proposities voor klanten? Wat is de businesscase, inclusief kosten en baten? Hoe zorg je voor de digitale ondersteuning van een productlancering of een KOL-platform? Quint beschikt over uitgebreide kennis van de zorgsector, de klanten van lifesciencebedrijven.

Datamanagement en artificial intelligence

Ons doel is om gegevens om te zetten in betere gezondheidszorg. En om betere resultaten te behalen tegen lagere kosten. Samen met u kunnen we onze datagedreven oplossingen inzetten om de waarde van uw producten en diensten te verhogen. Met behulp van uw gegevens kunnen wij uw operationele processen visualiseren en optimaliseren. Ze worden daardoor efficiënter en effectiever, terwijl verspilling wordt tegengegaan.

IT-delivery en -organisatie

Optimaal ontworpen IT- en cloudservices vormen de basis voor digitale transformatie. Daarnaast organiseren steeds meer IT-organisaties zich in waardestromen met flexibele teams. Quint geeft advies op het gebied van sourcingstrategie, IT-organisatie en -omvang, cloudstrategie, ondernemingsbrede applicatie-integratie, vraagstukken rond de uitwisseling en integratie van gegevens, servicemanagement, architectuur, compliance, data en leveranciers.

Digitale transformatie

Quint ondersteunt lifescience-organisaties bij het realiseren van de voor digitale transformatie vereiste organisatorische verandering. Hoe kunnen tools als SAFe, Lean en Agile worden ingezet? Quint biedt hulp bij het uitvoeren van de transformatie en de implementatie. De Quint Academy kan uw medewerkers opleiden en coachen, zodat ze zich zonder Quint persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen.

Waarom Quint?

Quint ondersteunt lifescience-organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale strategie. De aanpak en roadmap die we samen ontwikkelen, kunnen snel en doeltreffend worden aangepast om op kansen en bedreigingen te anticiperen en te reageren. Het verbinden van processen en technologie is een belangrijke stimulans voor verandering. Organisaties zoeken methoden om de snelle veranderingen bij te kunnen benen en hebben behoefte aan ondersteuning om deze methoden effectief toe te passen. Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt over digitale businessmodellen en het beheer en ontwerp ervan. Gegevensinterpretatie en datagedreven beslissingsondersteuning spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. We helpen lifescience-organisaties om die keuzes te maken door de status quo uit te dagen en door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale transformaties en zetten we technologie om in waarde voor organisaties en hun stakeholders.

LATEST & GREATEST

Insights, Events & Customer Stories

Interview

Interview met Marco Saas (CFO ONVZ) over Digitale transformatie en Wendbaarheid

Lees meer

Reference Case

Succes met end-to-end waardeketens bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Lees meer

Onderzoek

Onderzoek: IT-outsourcing in de zorgsector zet door. Cloud en SaaS steeds belangrijker

Lees meer

Reference Case

Succes met Data Strategie bij Parnassia Groep

Lees meer

Artikel

Accelerative Leadership – weg met zaken die vertragen!

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer