Onderwijs

Technologie speelt een belangrijke rol in het vergroten van de beschikbaarheid van hoger onderwijs voor iedereen

Markt

Onderwijs

Universiteiten, hbo’s, mbo’s en gespecialiseerde opleidingsinstituten staan voor een lastige opgave: het behouden en overbrengen van gedetailleerde kennis en overleven in een omgeving waar de nieuwste digitale trends elkaar in steeds hoger tempo lijken op te volgen. De manier waarop mensen omgaan met informatie en het raadplegen van gegevens is compleet veranderd in de afgelopen jaren en scholen en universiteiten hebben nieuwe manieren nodig om bij te blijven – niet eenmalig, maar doorlopend. En de doelgroep is niet meer beperkt tot jongvolwassenen die op het punt staan hun eerste diploma of graad te halen. De hedendaagse onderwijsconsumenten zijn ook vaardige professionals, op zoek naar levenslange ontwikkeling, die hun kennis willen aanvullen, vergroten en opfrissen in cursussen en deeltijdprogramma’s.

De vraag naar makkelijk toegankelijke informatie

Digitale toegang tot lesmateriaal en andere informatie over de cursus, het lesprogramma, opleidingsinstituut en meer is een van de grootste uitdagingen waar universiteiten mee kampen. Terwijl leren op afstand aan populariteit wint, worden cursussen steeds onafhankelijker van locatie, apparaat of dataformaat, terwijl onderwijsconsumenten regelmatig ook cursusmateriaal gratis kunnen raadplegen bij buitenlandse universiteiten. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de verwachtingen van studenten torenhoog zijn: snelle, eenvoudige toegang tot correcte, up-to-date informatie is de minimale basis. Dit vraagt om betere prestaties van IT, infrastructuur, architectuur, sourcing en medewerkers.

Wetenschappelijke integriteit waarborgen

Scholen en universiteiten hebben dringend strategisch advies nodig om de IT-faciliteiten voor studenten te optimaliseren Een bepaald niveau van expertise is benodigd om de continuïteit te waarborgen en constante verbeteringen door te voeren en tegelijkertijd de wetenschappelijke integriteit te waarborgen. Quint Wellington Redwood werkt nauw samen met verschillende universiteiten en hogescholen om adviesdiensten en opleidingen te leveren, gericht op de inrichting en optimalisatie van IT-intensieve processen, dienstverlening en organisaties. Wij zien het als onze taak – en als onze uitdaging – om te zorgen dat onze klanten in het publieke domein maximaal profiteren van hun bestaande en toekomstige IT.

IT-prestaties monitoren

Om klanten in het onderwijs te ondersteunen, biedt Quint een oplossing voor het monitoren en benchmarken van werkelijke IT-kosten. eQuivalent TCO Monitoring biedt de mogelijkheid om IT-prestaties te meten, afgezet tegen de beste voorbeelden en marktprijzen, zodat universiteiten hun IT-kostenstructuur kunnen optimaliseren en een efficiënter IT-landschap kunnen inrichten.

De noodzaak van een kostenefficiënte dagelijkse operatie is afhankelijk van strategische sourcing: wat kunnen scholen en universiteiten zelf oplossen en wat kan strategisch opnieuw worden ingericht met externe samenwerkingspartners. Shared Service Centers waar verschillende studierichtingen gebruik maken van de centrale infrastructuur van de universiteit zijn de norm, en vele landelijke studentendienstverlening is gestandaardiseerd.

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen ook nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Digital Transformation Fundamentals

De Digital Transformation Fundamentals training is het uitgangspunt voor eenieder die zich bezighoudt met digitale transformatie. De training biedt de benodigde basisprincipes om jouw…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

Video

DevOps Essentials – Wat elke CIO moet weten over DevOps

Lees meer

Nutreco

Succes met IT Service Management bij Nutreco

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

Sanquin

Succes met Governance, Risk & Compliance bij Sanquin

Lees meer

White Paper

White Paper – In 3 stappen naar agile data management

Lees meer