Hoger Onderwijs

Quint ondersteunt het hoger onderwijs bij het ontwerpen en implementeren van haar digitale transformatie.

Quint & Hoger Onderwijs

Onderwijs wordt door verregaande digitalisering steeds beter online toegankelijk, waardoor het aanbod al lang niet meer alleen door de ‘eigen’, lokale studenten wordt afgenomen. Ook is het curriculum steeds meer onderhevig aan dynamische wensen van de studenten, die bijvoorbeeld hun eigen leerpaden creëren. Dit laatste past ook goed bij de veranderende arbeidsmarkt, waar steeds meer vraag ontstaat naar heel specifieke competenties en kennis. Voor hogescholen en universiteiten betekent dit dat zij continu bezig moeten zijn met hun langetermijnstrategie. Wat is ons bestaansrecht? Waarom zijn wij interessant voor (potentiële) studenten? Hoe worden wij de beste onderwijsinstelling? Hoe spelen wij snel in op een veranderende vraag, zij-instromers en ‘executive education’? Allemaal vragen waar je met een strategie sneller op kunt antwoorden.

Een gedegen digitale strategie, die altijd een afgeleide of onderdeel is van de organisatiebrede strategie, helpt onderwijsinstellingen met een plan naar de toekomst te kijken, en te zorgen dat keuzes op ICT-vlak altijd zodanig worden gemaakt, dat zij bijdragen aan het bereiken van de stip op de horizon. Deze keuzes kunnen zowel gaan over middelen (studentvolgsystemen, collaboration tools, et cetera), als over de wijze waarop de instelling georganiseerd is voor het voortbrengingsproces. Deze uitdagingen gaan erover hoe universiteiten en hogescholen hun digitale strategie ontwerpen, zodat zij wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op veranderingen.

Enkele van onze opdrachtgevers

Onze diensten voor verandering

Transformatie naar Lean Agile Enterprise

Door een focus op operationele discipline, leiderschap en technologie neemt reactiesnelheid toe en wordt complexiteit verminderd. Quint adviseert in de transformatie naar een Lean Agile Enterprise.

Sourcing, ICT optimalisatie en cloud

De optimale inrichting van ICT diensten en cloud zijn een basis voor de digitale transformatie. Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar een nieuwe oplossing en dienstverlening

Digitale strategie & transformatie

We versnellen en verankeren transformaties door mensen, processen en technologie te verbinden. Quint adviseert de Overheid bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie.

Training voor IT & Business professionals

Als exclusieve opleidingspartner van de rijksoverheid brengen wij de vakontwikkeling van professionals naar een volgend niveau wel door opleidingen in digitale transformatie, agility, Lean en best practices in ICT-domein.

Waarom Quint?

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is. Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Contact met Quint

Lucas Ririmasse
Client Director

l.ririmasse@quintgroup.com
linkedin.com/in/lucas84
31(0)203053700

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – Hybrid Cloud, het fundament van digitale transformatie

Lees meer

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer

Artikel

Hoe Quint en Erasmus samenwerken om organisaties datagedreven te maken

Lees meer

Marktonderzoek

De overheid zit met haar hoofd in de cloud

Lees meer

Artikel

Hoe je voor een toekomstbestendige organisatie zorgt in het hoger onderwijs

Lees meer

Artikel

Aan de slag met design thinking: een praktisch stappenplan

Lees meer