Pensioenen & Verzekeringen

Wendbare IT, een kritische succesfactor voor Pensioenen en Verzekeraars

Markt

Pensioenen & Verzekeringen

De financiële sector verandert dramatisch in reactie op wereldwijde trends en digitale ontwikkelingen. In een turbulent speelveld met zowel kansen als bedreigingen meten financiële dienstverleners zich een nieuwe identiteit aan in de nieuwe, digitale economie. Financiële dienstverleners zijn op zoek naar onderscheidend vermogen op het gebied van hun klantgerichte voorkant, waarbij de achterkant zoveel mogelijk gestandaardiseerd moet worden zonder in te boeten op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Producten en diensten worden gedefinieerd door de digitale mogelijkheden of de digitale inhoud die ze bieden. De integrale klantervaring wordt hierbij steeds belangrijker. Klanten eisen van hun verzekeraar, net zoals in veel sectoren, een snelle, makkelijke en mobiele, digitale ervaring die tegemoetkomt aan hun wensen. Ze willen inzicht in wat er gebeurt en dat liefst real-time. Een integrale klantbeleving komt niet alleen tegemoet aan de verwachtingen van klanten, maar laat ruimte voor stapsgewijze verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen.

Een frisse kijk op technologie

Om de aandacht vast te houden en klantloyaliteit te creëren is een frisse blik op technologie onontbeerlijk voor verzekeraars en pensioenfondsen. In plaats van losse afdelingen die zelden samenwerken, kunnen pensioenfondsen en verzekeraars beter functie overschrijdende teams opzetten die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een integrale klantbeleving en die voorbij de status quo kunnen kijken. Als aanvulling op onze ondersteuning van de implementatie van optimale en compliant IT Service Management helpen we banken de weg te vinden in een steeds complexer aanbod van leveranciers, waarbij wij vertrouwen op een Service Integration en Management (SIAM) aanpak om een flexibele, toegankelijke en agile sourcing strategie op te stellen die interne en externe leveranciers combineert. Datamodellen moeten worden aangepast om effectievere beslisprocessen te ondersteunen, prestaties te evalueren en inzichten te verschaffen in klantkeuzes en -gedrag. Met een stevige basis in begrip van klantbehoeften en -doelen kan de digitale transformatie naar Lean en Agile versneld worden door IT-intensieve processen te herontwerpen, stroomlijnen en automatiseren en door assertief fraude te bestrijden en voorkomen. Hier moeten de operationele modellen, medewerkersvaardigheden en organisatiestructuren op aangepast worden.

Koers uitzetten in veranderende markten

Verzekeringsmaatschappijen zijn zeer terughoudend geweest in het aanpassen van hun back-end en dienstverlening. Ze werkten liefst met closed-book methodes en andere legacy systemen, die de efficiëntie niet ten goede komen.

De digitale transformatie krijgt langzaam maar zeker vaste voet aan de grond, maar het blijft een grote uitdaging voor verzekeraars om manieren te vinden om het aanpassingsvermogen te vergroten. Pensioenfondsen stonden ook onder hoge druk, maar herstellen zich langzaam maar zeker. Een van de meest recente ontwikkelingen zijn nieuwe mogelijkheden om beheerd kapitaal te investeren. In Nederland bijvoorbeeld is het pensioenfondsen nu toegestaan om te investeren in vastgoed door middel van hypotheken. Verschillende pensioenfondsen hebben de handen ineengeslagen om samen een nieuwe digitale hypotheekbank op te zetten. Terwijl deze financiële diensten ontwikkeld worden, hebben de IT-infrastructuur en processen voor het bijbehorende front- en backoffice een degelijke digitale strategie nodig. Pensioenen en verzekeraars hebben advies van experts nodig om veilige, toekomstbestendige IT-intensieve processen te ontwerpen die voldoen aan alle vereisten van Risico & Control.

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen ook nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Enterprise DevOps

“If you build it, you own it.” Het klinkt eenvoudig, maar hoe zorg je nu dat de agile en DevOps way of working op elkaar inhaken? Hoe zorg je dat DevOps en vooral de investering in de…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Masterclass IT Kennisinjectie voor Pensioen Executives

Deze Masterclass-serie biedt inzicht in trends en strategieën om een transparante en werkende relatie met IT in uw organisatie te implementeren. Het doel is om de organisatie mee te nemen in die…

Meer informatie

Continu leren

Hoe zorg je er nu voor dat de organisatie echt leert en het geleerde in de praktijk blijft brengen? Het gedachtegoed Human Performance Improvement helpt daarbij. Op basis van dat gedachtegoed…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

Onderzoek

Pensioenrapport 2022

Lees meer

Artikel

Dutch pension agreement shakes up the admin providers market

Lees meer

Event

Masterclass IT Kennisinjectie voor Pensioen Executives

Lees meer

Artikel

Pensioenuitvoering in 25 stappen richting 2026

Lees meer

Vitens

Succes met Informatiebeveiliging bij SPF Beheer

Lees meer

Reference Case

Succesvolle voorbereiding voor de Wet Toekomst Pensioenen bij APG

Lees meer