Productie & Handel

Leiderschap en cultuur zijn essentiële voorwaarden om relevante technologie te herkennen

Markt

Productie & Handel

Productie en handel worden onherroepelijk veranderd door digitalisatie. Vooraanstaande producenten digitaliseren hun hele toeleveringsketen en productieproces, implementeren IoT-oplossingen, data analytics, performance management om de efficiëntie van real-time planningen te optimaliseren en kostenefficiënt op maat te produceren. Productiebedrijven minimaliseren hun downtime en servicekosten door inzet van betrouwbare IT-oplossingen, predictive maintenance en effectief gebruik van beschikbare gegevens. Over de hele linie worden digitale oplossingen ingezet om verkoop, CRM, klantenservice en meer te realiseren. Producenten, groothandel en detailhandel zoeken in toenemende mate naar strategische samenwerking buiten de eigen sector, om de uitdagingen aan te gaan die complexe IT-intensieve processen met zich meebrengen, zoals orderafhandeling over de grens en voldoen aan privacywetgeving met lokaal afwijkende gegevens.

Complexe veranderingen vereisen fundamentele keuzes

Organisaties moeten fundamentele keuzes maken over hun businessmodellen, organisatievormen en technologie. Technologie is niet de enige bepalende factor: kennis, leiderschap en cultuur zijn essentiële voorwaarden voor organisaties om relevante technologie te onderkennen en toe te passen om waarde te creëren voor hun eigen organisatie en hun omgeving. Gecombineerde roadmaps worden gebruikt om sourcing-strategieën te optimaliseren met behulp van Sourcing Governance, om waardeketens van begin tot eind te beheren in nauwe samenspraak met essentiële toeleveranciers en kritische consumenten. Het ontwikkelen en behouden van getalenteerde professionals met een gevarieerde set van vaardigheden is van levensbelang om organisaties competitief te houden, de leercurves te verkorten en bedrijven te helpen groeien naar operational excellence.

 

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk lean en agile zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

Digitale Strategie & Transformatie

Uw klanten wensen een snelle en soepele digitale ervaring, en wel meteen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, kunt u er niet mee volstaan dat u uw huidige producten en diensten digitaliseert door er…

Meer informatie

Outsourcing Strategie, Contractering & Transitie

Naarmate de markt steeds meer digitaal wordt, moeten organisaties zorgen dat ze concurrerend blijven. Daartoe is het onontbeerlijk dat organisaties de beste zijn in hun kernactiviteiten en erop…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De DevOps Fundamentals training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

Video

DevOps Essentials – Wat elke CIO moet weten over DevOps

Lees meer

Maastricht

Succes met Lean IT bij de Gemeente Maastricht

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

Stedin

Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer