Publieke Sector

Quint ondersteunt de publieke sector bij het ontwerpen en implementeren van haar digitale transformatie.

Quint & de publieke sector

De overheid is al geruime tijd in transitie. Er is de afgelopen decennia veel bereikt en veel veranderd. Sommige periodes kenmerken zich door veranderingen vanuit nieuwe ambities. In andere periodes werden veranderingen gedreven door nieuwe technologie, veranderende inzichten of ingrijpende bezuinigingen. Momenteel is een deel van de stelselwijzigingen nog in uitvoering of in beweging, en zijn er onderdelen die onder het vergrootglas liggen vanwege haperende veranderingen en moeizame ICT-trajecten. Ook neemt de druk op de arbeidsmarkt toe en staan grote, nieuwe veranderopgaven voor de deur. Met name de invloed van digitalisering op de samenleving en op publieke organisaties zal leiden tot veel veranderingen. Veranderingen in de conjunctuur en de verdere optimalisatie van ketens en stelsels zullen ook vergen dat er financieel-economisch scherp aan de wind moet worden gezeild. De schaarste op de arbeidsmarkt in combinatie met de noodzaak te voorzien in leidinggevende posities en specialistische functies stelt de overheid voor nadere uitdagingen. Deze uitdagingen gaan erover hoe de transformatie, wendbaarheid en leiderschap eruitzien.

Enkele van onze opdrachtgevers

Onze diensten voor verandering

Transformatie naar Lean Agile Enterprise

Door een focus op operationele discipline, leiderschap en technologie neemt reactiesnelheid toe en wordt complexiteit verminderd. Quint adviseert in de transformatie naar een Lean Agile Enterprise.

Sourcing, ICT optimalisatie en cloud

De optimale inrichting van ICT diensten en cloud zijn een basis voor de digitale transformatie. Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar een nieuwe oplossing en dienstverlening

Digitale strategie & transformatie

We versnellen en verankeren transformaties door mensen, processen en technologie te verbinden. Quint adviseert de Overheid bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie.

Training voor IT & Business professionals

Als exclusieve opleidingspartner van de rijksoverheid brengen wij de vakontwikkeling van professionals naar een volgend niveau wel door opleidingen in digitale transformatie, agility, Lean en best practices in ICT-domein.

Waarom Quint?

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is. Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Belangrijke partnerschappen / mantels / samenwerkingen

Exclusief opleidingspartner van de Rijksoverheid

Het consortium Quint, Hogeschool NOVI en Symbol is geselecteerd als exclusief opleidingspartner van de Rijksoverheid om de vakontwikkeling van professionals naar een volgend niveau te brengen en wel door opleidingen in digitale transformatie, agility, Lean en best practices in ICT-domein.

Strategisch ICT-adviseur van de Rijksoverheid (IASA2016)

De raamovereenkomst betreft nagenoeg alle ministeries, agentschappen, zelfstandig bestuursorganen (zbo’s) en uitvoeringsorganisaties voor het uitvoeren van strategische ICT-adviesopdrachten. i.s.m. PBLQ, TNO en Secura.

Raamovereenkomsten & inhuurmantels

  • Kamer van Koophandel : Raamovereenkomst strategisch organisatieadvies.
  • Diverse inhuurmantels, i.s.m. onze partner IT-Staffing, bij o.a. IND, Ministerie van Defensie, Raad van State, Belastingdienst, RDW, DICTU, DJI, CJIB.

Contact met Quint

Roelof Douwstra
Strategische adviseur

r.douwstra@quintgroup.com
linkedin.com/in/roelofdouwstra
31(0)203053700

Lucas Ririmasse
Client Director

l.ririmasse@quintgroup.com
linkedin.com/in/lucas84
31(0)203053700

Insights, Events & Klantverhalen

Artikel

Hoe Enterprise Service Management de overheid klantgerichter maakt

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid (editie 2020 – 2021)

Lees meer

Succes met...

Succes met Informatiemanagement voor Waterschap Rivierenland

Lees meer

Succes met...

Succes met Lean, Agile & DevOps bij de De Nationale Politie

Lees meer

White Paper

White Paper – Haal het maximale uit uw Shared Service Center

Lees meer

Artikel

Hoe DICTU met Obeya de Agile/DevOps-transformatie stuurt

Lees meer