Rijksoverheid

Als afspiegeling van de samenleving bestrijkt de Rijksoverheid alle aspecten van bestuur, beheer en dienstverlening – en dat vereist een veelzijdig aanbod van innovatieve oplossingen.

Quint Exclusieve Partner Overheid voor professionele groei en ontwikkeling in digitale transformatie en ICT

Markt

Rijksoverheid

Technologie is een aanjager van grote maatschappelijke veranderingen en zorgt ervoor dat ons land in hoog tempo verandert in een digitale informatiemaatschappij. Technologie is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven en beïnvloedt daardoor hoe overheden bepalen welke investeringen in infrastructuur nodig zijn, wat de wet- en regelgeving moet zijn en welke digitale diensten zij willen aanbieden aan burgers en bedrijven. Centrale processen worden gedigitaliseerd als onderdeel van de standaardisatie en borging van een gefragmenteerd IT-landschap. Quint begeleidt de (Rijks)overheid bij deze digitale transformatie. Om maximaal te profiteren van de impact van onze adviezen en de onderliggende strategische principes, houden wij een strakke focus op het organiseren van een breed draagvlak en zien wij erop toe dat de beoogde resultaten stevig verankerd worden. Al onze gebundelde vaardigheden en krachten zorgen samen voor een degelijke combinatie die u aanstuurt en ondersteunt gedurende de gehele digitale omwenteling.

Databeheer en -veiligheid

Databeheer en cybersecurity zijn belangrijke factoren in de publieke sector nu de waardeketens van de overheid steeds vaker het doelwit worden van hackers. De enorme hoeveelheden gegevens die verwerkt worden in de publieke sector bieden zowel kansen als risico’s. Moeten overheidsgegevens juist gecentraliseerd of gedecentraliseerd worden? Hoe gaan we om met onze back-ups om mogelijk gegevensverlies tot een minimum te beperken? Is opslag in de cloud een reële optie – en houden we dat publiek of privaat? AI en business intelligence bieden mogelijkheden voor sneller, slimmer en veiliger databeheer, maar toepassingen in de publieke sector hebben zich te houden aan hogere standaarden op het gebied van regelgeving, toezicht en persoonlijke privacygevoelige gegevens.

Klaar voor de Europese General Data Protection Regulation (GDPR)

De EU-lidstaten bereiden zich voor op de invoering van de GDPR. Deze wetgeving moet de regels voor persoonlijke privacygevoelige gegevens in de EU gelijktrekken, burgers in bescherming nemen en de manier waarop bedrijven met privacygevoelige gegevens omgaan veranderen. Nu het invoeringsmoment van de GDPR in mei 2018 steeds dichterbij komt, zijn overheden in heel Europa de implementatie aan het afronden en begeleiden ze lokale en internationale bedrijven bij de voorbereidingen voor de transitie.

Strategische sourcing

De noodzaak van een kostenefficiënt functioneren van overheidsdiensten is afhankelijk van strategische sourcing: wat kan de overheid zelf oplossen en wat kan strategisch opnieuw worden ingericht met externe samenwerkingspartners. Het borgen van uitmuntende dienstverlening en continuïteit is van groot belang, nu steeds meer Shared Service Centers ingericht worden.

Nauwe samenwerking met andere overheidspartners en externe leveranciers is nodig en afhankelijk van het politieke speelveld. Vraag en aanbod moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden door goed bestuur, ondersteunde aanbestedingsprocedures en inkoopbeheer. Agile sourcing biedt mogelijkheden om de doorlooptijden van projecten te verkorten en het verandervermogen te vergroten. Ambtenaren doen hun uiterste best om met hun beperkte middelen en slimme, efficiënte aanpak elke nieuwe uitdaging op te pakken die ze tegenkomen.

Waardeketens optimaliseren

De publieke sector wordt in belangrijke mate bepaald door waardeketens die steeds complexere en onderling verbonden zaken besturen – zoals de gezondheidszorg, immigratie en de rechtspraak. Om effectief te functioneren moeten deze ketens efficiënter worden. Lean (IT), Lean Leadership en Agile management beiden verbetermogelijkheden, terwijl DevOps en de hoofdprincipes die de werking van High Performing Organizations bepalen een cultuuromslag in de publieke sector in de hand werken. Een digitale transformatie op deze schaal vereist strategisch plannen en technologische expertise, aangevuld met een frisse kijk op talentbehoud en -ontwikkeling. Om ons strategisch advies te versterken, bieden wij de volgende diensten aan.

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – de vier stappen naar Lean IT Leiderschap

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek Gebruik van Public Cloud binnen de Overheid

Lees meer

Waterschap

Succes met Informatiemanagement voor Waterschap Rivierenland

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

White Paper

White Paper – Haal het maximale uit uw Shared Service Center

Lees meer

Video

Video – Masterclass Obeya in een Agile organisatie

Lees meer