Telecom, Media & Entertainment

De beslissende factoren voor verandering zijn technologie, kennis, leiderschap en cultuur.

Markt

Telecom, Media & Entertainment

Telecom, media en entertainment zijn wereldwijd onlosmakelijk verbonden met bedrijven en het leven van consumenten, maar groei in deze sector staat onder druk door goedkope providers en nieuwe uitzendmodellen voor media. Er moet een gezond ecosysteem ontstaan dat ook mobiel internet, streamingsdiensten content vanuit crowdfunding en meer gaat omvatten. Organisaties moeten als antwoord hierop fundamentele keuzes gaan maken over hun businessmodellen, organisatievormen en technologie. Technologie is niet de enige bepalende factor: kennis, leiderschap en cultuur zijn essentiële voorwaarden voor organisaties om relevante technologie te onderkennen en toe te passen om waarde te creëren voor hun eigen organisatie en hun omgeving.

Richting vanuit informatie

Predictive analytics, big data, artificial intelligence en machine learning bieden een enorm potentieel voor deze organisaties. Technologie die real-time inzicht en snel reageren ondersteunt, helpt bedrijven om wendbaar (agile) te blijven en betere zakelijke keuzes te maken, door aan te haken op huidige trends en inzichten en daar direct zakelijk voordeel uit te genereren. Een allesomvattend gegevensbeheersysteem, dat goed beheerde gegevens beschikbaar stelt van hoge kwaliteit, stelt u in staat om betrouwbaardere analyses uit te voeren en het gehele bedrijf dezelfde richting op te krijgen. Bedrijven in de gehele telecom-, media- en entertainmentsector zullen profiteren van een omgeving die innovatie omarmt en medewerkersbetrokkenheid stimuleert door effectieve feedbackmechanismen, waardoor kennis en ervaring geborgd worden in de organisatie.

 

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk lean en agile zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

SERVICES

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Agile & Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in opleveren van complexe, producten, diensten en services en het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

Case

Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

eBook

eBook – Het toepassen van Lean binnen de IT context

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

Case

Succes met transformatie naar Agile bij RDW

Lees meer