Transport & Logistiek

Mensen, producten en processen werken soepel samen dankzij geautomatiseerde processen en big data-toepassingen

Markt

Transport & Logistiek

Bedrijven in de transportsector en logistiek zijn volledig verweven met de hedendaagse maatschappij en beïnvloeden alles: van voedselveiligheid, via mobiliteit tot en met detailhandel. Opkomende technologie, zoals nieuwe distributiemodellen en innovatief gegevensbeheer, bieden nieuwe kansen in de gehele sector, van het ontwerp en implementatie van geautomatiseerde magazijnbeheersystemen tot en met real-time logistiek. Robots vervangen personeel in magazijnen en distributiecentra, terwijl end-to-end distributieketens aangepast worden voor de toepassing van drones en geautomatiseerd vervoer. Om gelijk op te gaan met toeleveranciers en klanten in de keten, zijn bedrijven in de transportsector en logistiek actief betrokken bij de digitale verandering.

Complexe systemen beheren

Regionale en landelijke ov-bedrijven vertrouwen steeds meer op verkeersreguleringssystemen, voorspellende netwerken en gebruikersanalyse-oplossingen die praktische crowd control en exacte, directe interventies mogelijk maken in complexe transportnetwerken voor passagiers en goederen. Digitale bronnen en big data maken het begrijpen en voorspellen van klantvoorkeuren en persoonlijke services mogelijk, dankzij integratie van ingewikkelde logistieke processen tot een gebruiksvriendelijke en naadloos aanvoelend gebruikersapplicatie. Service Integration & Management (SIAM) biedt organisaties de mogelijkheid om hun weg te vinden in een complex landschap van aanbieders en om een geïntegreerde keten te bouwen van interne en externe oplossingen. Gegevensbeheer, en de verplaatsing daarvan naar de cloud, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en sourcing wat een degelijke digitale strategie vereist. Daarmee is het mogelijk om relevante nieuwe technologie effectief te onderkennen en implementeren, zonder dat de privacy in het gedrang komt.

 

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te halen uit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk lean en agile zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

Digitale Strategie & Transformatie

Uw klanten wensen een snelle en soepele digitale ervaring, en wel meteen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, kunt u er niet mee volstaan dat u uw huidige producten en diensten digitaliseert door er…

Meer informatie

Outsourcing Strategie, Contractering & Transitie

Naarmate de markt steeds meer digitaal wordt, moeten organisaties zorgen dat ze concurrerend blijven. Daartoe is het onontbeerlijk dat organisaties de beste zijn in hun kernactiviteiten en erop…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

Video

DevOps Essentials – Wat elke CIO moet weten over DevOps

Lees meer

Case

Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

Lees meer

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

Marktonderzoek

Marktonderzoek – CSR in Outsourcing, wie geeft erom?

Lees meer

Case

Succes met Lean IT bij Kadaster

Lees meer