Woningcorporaties

Betaalbare en duurzame huisvesting dankzij inzet van- en transformatie naar, digitale technologie

Quint & Woningcorporaties

Corporaties staan voor uitdagingen. De komende jaren komt er extra druk te staan op de voor corporaties zo bekende balans tussen betaalbare woningen enerzijds en de vereiste investeringen in duurzaamheid, onderhoud en extra VHE’s anderzijds. Hoe zorg je voor energielabel A in 2030 en realisatie van nieuwe woningen en tegelijkertijd voor gelijkblijvende huurlasten?

Digitale transformatie biedt kansen om deze balans positief te doen doorslaan. Door technologie voor je te laten werken, in plaats van hard te werken om technologie werkend te krijgen. Mede vanuit onze ervaringen bij klanten buiten de corporatiesector zorgen wij dat uw medewerkers optimaal gefaciliteerd worden door de juiste inzet van ICT, data en digitale vaardigheden. Uw medewerkers richten zich hierdoor nog beter op de dienstverlening. De focus bij besluitvorming verschuift van het oplossen van problemen naar het benutten van de kansen in digitale transformatie.

Enkele van onze opdrachtgevers

Onze diensten voor verandering

De huurder centraal

Huurders raken gewend aan de gebruiksvriendelijkheid van de diensten van Coolblue en AirBnB. Ze verwachten een persoonlijke benadering en inzicht in het proces. U bent dichterbij dan u denkt om dit te realiseren. Uw eigen medewerkers hebben hier fantastische ideeën over. Wij maken deze ideeën realiteit.

Sturing van en met IT

De corporatiebestuurder ontkomt niet meer aan IT vraagstukken. Zoals de aanschaf van software (zoals een ERP) , de wijze waarop IT functies ingericht worden en keuzes rond data vaardigheden en beveiliging. Wij geven praktische en concrete handvatten om uw besluitvorming te faciliteren. Geen lange adviestrajecten, maar gerichte hulp waar u vandaag mee geholpen bent.

Architectuur

Vastgoed ontwikkel je m.b.v. standaarden, een lange termijn visie en in samenwerking met verschillende partijen. Hetzelfde geldt voor ICT. Wij reiken u de standaarden aan, faciliteren de formulering van de lange termijn visie en vertalen dit naar architectuur. Hiermee werkt u, samen met ICT partners, gericht en effectief aan digitalisering.

Waarom Quint?

Wij boeken resultaat door onze kennis over corporaties te combineren met onze kennis uit andere sectoren. Wij schetsen u graag onze trajecten bij collega corporaties en juist ook bij klanten uit andere sectoren met vergelijkbare uitdagingen. Het is onze overtuiging dat deze uitwisseling verfrissend en versnellend werkt in het oplossen van strategische uitdagingen. Onze rol is om u te inspireren, uit te dagen en te adviseren. Het belangrijkste ingrediënt van onze werkwijze is de kennis van onze mensen. Voor elke opdracht stellen we een team samen dat in dialoog met u werkt aan succes. Door besluitvorming te faciliteren en u vandaag de oplossingen aan te reiken voor de uitdagingen van morgen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Enterprise Cloud

Met een effectieve hybrid cloudstrategie kunnen organisaties de optimale cloudmix kiezen en zo de maximale voordelen behalen tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Wat precies de optimale cloudmix…

Meer informatie

Lean Agile Enterprise

Enterprise Agility is een manier van werken en organiseren die een organisatie in staat stelt om snelheid en stabiliteit met elkaar in balans te brengen. Door een strategische focus op operationele…

Meer informatie

Continu leren

Hoe zorg je er nu voor dat de organisatie echt leert en het geleerde in de praktijk blijft brengen? Het gedachtegoed Human Performance Improvement helpt daarbij. Op basis van dat gedachtegoed…

Meer informatie

Customer Service Management

Ontleend aan het lean-paradigma is Customer Service Management gericht op het creëren van flow met klantbeleving als resultaat. Flow vertaalt zich niet alleen in snelheid van afhandeling van…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper: De 6 essentiële elementen van digitale strategie voor woningcorporaties

Lees meer

Artikel

Echt agile werken is werken voorbij de hype…

Lees meer

White Paper

White Paper – Hoe Service Integration and Management (SIAM) echt werkend te krijgen

Lees meer

White Paper

Whitepaper: Regie anno nu – besturen, orkestreren & integreren

Lees meer

White Paper

Whitepaper: Praktische tips voor financiële besturing van de cloud

Lees meer

Kennis

Masterclass IT Kennisinjectie Woningcorporaties

Lees meer