Woningcorporaties

Betaalbare huisvesting door effectief IT-management en proactief beheer

Markt

Woningcorporaties

Sociale woningbouwverenigingen spelen een belangrijke rol in Nederland. Deze organisaties bouwen en beheren overal zowel huurwoningen, als aangepaste huisvesting voor ouderen en mindervaliden en andere door de overheid gesubsidieerde woonvormen. De primaire taak van woningbouwverenigingen is het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen voor de Nederlandse sociale woningbouwsector. Nieuwe woningbouwprojecten worden vaak gefinancierd vanuit publiek-private samenwerkingsverbanden en andere alternatieve investeringsmethoden. Woningbouwverenigingen werken met benchmarks om marktprijzen vast te stellen die binnen hun mandaat vallen om ‘betaalbare sociale huisvesting’ aan te bieden. De kosten per verhuurde woonruimte zijn te optimaliseren, door IT- en onderhoudskosten effectief in te zetten.

Proactief strategisch beheer

Onderhoudsmomenten zijn voor huurders de voornaamste contactmomenten met hun woningbouwvereniging. Met vernieuwende technologie kunnen proactieve beheerstrategieën verder gestroomlijnd worden, bijvoorbeeld door inzet van IoT-oplossingen. Slimme sensoren, die in huizen lekkende leidingen of elektrische storingen waarnemen voor de huurder ze opmerkt, zijn vele malen efficiënter en minimaliseren onderhoudskosten terwijl het huurgenot vergroot wordt. Dat geldt ook voor het voldoen aan de GDPR-richtlijnen voor gegevensbeheer en veiligheid, bijvoorbeeld door de juiste inhoud voor wijkinitiatieven samen te brengen in berichtenapps. Woningbouwverenigingen hebben de juiste IT-infrastructuur en -processen nodig om optimaal van deze oplossingen gebruik te kunnen maken. Zij hebben geen standaard ‘bouw of koop’-oplossing nodig, maar geoptimaliseerde inkoop en digitale transformaties. Quint ondersteunt klanten in de woningbouwsector met het inrichten van betere governance en effectievere waardeketens.

Voorbereid op veranderende wet- en regelgeving

Alhoewel de woningbouwsector, en zeker de sociale woningbouw, strikt gereguleerd zijn, hebben woningbouwvereniging regelmatig te maken met wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving die impact hebben op hun beleid en uitvoering. Recente voorbeelden zijn de scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten, strakkere integriteitsverplichtingen als reactie op gevallen met bouwfraude en risicovolle investeringen, en diverse wet- en regelgeving voor de stagnerende huizenmarkt.

Woningbouwverenigingen maken zich, in tegenstelling tot commerciële bedrijven, minder druk om verouderd zijn of lange terugverdientijden; hun huishoudelijke reglementen zijn hun primaire drijfveer. Het ontwikkelen van nieuwe strategieën stelt hen in staat om nieuwe mogelijkheden en vervolgstappen te onderkennen, zich nieuwe ontwikkelingen eigen te maken en toeleveranciers efficiënter aan te sturen. Quint brengt samen met woningbouwverenigingen de waardeketens in kaart, brainstormt over de uitdagingen en maakt sleutelfiguren nieuwe vaardigheden eigen.

Effectieve digitale strategieën

Quint Wellington Redwood (Quint in het kort) is een exclusief, wereldwijd adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het inrichten en optimaliseren van IT-intensieve processen, diensten en organisaties. Onze consultancy is erop gericht om voor onze klanten om de beste resultaten te behalen vanuit hun bestaande en toekomstige IT door het opstellen en implementeren van een effectieve digitale strategie. Samen met onze klanten bouwen we roadmaps, die snelle en effectieve transities mogelijk maken en die gericht zijn op het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie en de toepassing ervan opbloeien en tot volle wasdom komen.

Business & technologie verbinden

Wij dagen onze klanten en onszelf uit om voortdurend te verbeteren, waardoor we samen tastbare resultaten boeken. Quint verbindt business en technologie door kennisdeling en de realisatie van samenwerkingsverbanden die innovatie en veranderingen versnellen. Wij gebruiken nieuwe samenwerkings- en leiderschapsmethodieken om teams en personen zich te laten ontwikkelen, zodat alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Werkelijk ‘lean’ en ‘agile’ zijn, is de kern van alles wat wij doen.

Duurzame verandering

Quint ziet mensen, processen en technologie als elkaar versterkende factoren. Samen vormen zij de basis van duurzame verandering. Wij analyseren, ontwerpen en implementeren verbeteringen om deze factoren te verbinden. Door onze klanten op te leiden en te begeleiden, versterken wij hun eigen vermogen tot verandering, zodat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen ook nadat de directe betrokkenheid van Quint voorbij is.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

Big Data Management & Data Science

Door datascience en voorspellende analyses in uw dagelijkse activiteiten te verankeren, maakt u uw onderneming meer agile. Het verzamelen, verrijken, analyseren en interpreteren van data wordt steeds…

Meer informatie

Cloud Strategie & Implementatie

Het gebruik van de cloud neemt exponentieel toe. Vrijwel alle leveranciers brengen hun cloudoplossingen agressief onder de aandacht en de meeste ondernemingen maken nu op de een of andere wijze…

Meer informatie
TRAINING

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

BiSL® Foundation

Vanwege de complexiteit van de hedendaagse businessomgeving is de behoefte aan een snelle marktrespons urgenter dan ooit tevoren. Organisaties kunnen niet functioneren met suboptimale ondersteuning…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
LATEST & GREATEST

Insights, Events & Klantverhalen

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

Case

Succes met Lean IT bij verzekeraar a.s.r.

Lees meer

White Paper

White Paper – Hoe Service Integration and Management (SIAM) echt werkend te krijgen

Lees meer

White Paper

White Paper – Vier DevOps paden naar wendbaarheid & continuïteit

Lees meer

Case

Succes met transformatie naar Agile bij RDW

Lees meer

Kennis

Masterclass IT Kennisinjectie Woningcorporaties

Lees meer